Helytörténeti évfordulók: 30 évvel ezelőtt hunyt el Augusztinovicz Elemér

ae30 évvel ezelőtt hunyt el
Augusztinovicz Elemér
pedagógus, iskolaigazgató

Augusztinovicz Elemér Pákán (Zala megye) született 1904. augusztus 5-én. Apja itt volt körorvos. Gimnáziumi tanulmányait Zalaegerszegen végezte, Keresztury Dezső osztálytársa volt. Érettségi után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem és az Eötvös Kollégiumban tanult, latin-magyar szakos tanári oklevelet szerzett. A tehetséges ifjút tanárai tudós pályára szánták. Nehezen választott, mert vonzotta az irodalmi és a tanári pálya is. Már 1926-ban bölcsészdoktor lett és ettől kezdve sorra jelentek meg színvonalas írásai országos tudományos lapokban. Azután mégis úgy döntött, hogy a tanárként fogja folytatni életét. 1927-1932 között nevelő, magántitkár, rövid ideig Nyíregyházán óraadó tanár volt, majd 1933-tól Sopronban tanított. 1933 szeptemberében került Sopronba, ahol generációkat nevelt.
A Széchenyi István Gimnáziumba helyezték, először helyettes, majd rendes tanári kinevezést nyert. Itt tanított 1946 augusztusáig, amikor a soproni Állami Leánygimnázium (később: József Attila Gimnázium) igazgatójává nevezték ki. 1949-ben a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumba helyezték igazgatóhelyettesnek. Ebben a beosztásában dolgozott nyugdíjazásáig, 1965 augusztusáig. Ezután az erdészeti egyetem könyvtárában tevékenykedett.
Művelője volt az irodalomtörténetnek is. Több tudományos kötet szerkesztésében vett részt, Házi Jenő segítségével és diákok bevonásával megszerkesztette a Sopron a régi magyar irodalomban c. munkát, ennek társkiadója volt. Haláláig dolgozott a Soproni Szemle munkatársaként. Munkáit a szigorú kritikai szellem, a tanítási vágy jellemezte.
A tudományos ismeretterjesztésben fejtett ki igen jelentős közéleti tevékenységet. Újjászervezte a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot, melynek helyi és országos rendezvényein „Guszti bácsi” mindig jelen volt. Mindenki így szólította, aki közelebbről ismerte. A Nyári Egyetemek is bizonyították szervezői tehetségét, irigylésre méltó buzgalmát.
Dr. Augusztinovicz Elemér, nyugalmazott középiskolai tanár, gimnáziumi igazgató, Sopron város kulturális életének tevékeny részese, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat városi szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke volt. Sopron városa 1971-ben Lackner Kristóf-emlékéremmel, a rá következő évben pedig a Pro Urbe díjjal jutalmazta munkásságát. 1984. március 16-án hunyt el Sopronban

Irodalom:
Augusztinovicz Elemér
Aranykönyv 2002. Sopron, 2001. p. 194.
Hiller István: Augusztinovicz Elemér 70 éves In: Soproni Szemle (38. évf.) 3.sz. (1974) p. 193-194.
Hiller István: Augusztinovicz Elemér (1904–1984). In: Soproni szemle (38. évf.) 2. sz. 1984, 187–188.
Hiller István: Egy fáradhatatlan, kiemelkedő tudású ismeretterjesztő halálára (Dr. Augusztinovicz Elemér). Műhely (TIT) 1984, 1. sz. p. 139–142.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top