Helytörténeti évfordulók: 30 évvel ezelőtt hunyt el Augusztinovicz Elemér

ae30 évvel ezelőtt hunyt el
Augusztinovicz Elemér
pedagógus, iskolaigazgató

Augusztinovicz Elemér Pákán (Zala megye) született 1904. augusztus 5-én. Apja itt volt körorvos. Gimnáziumi tanulmányait Zalaegerszegen végezte, Keresztury Dezső osztálytársa volt. Érettségi után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem és az Eötvös Kollégiumban tanult, latin-magyar szakos tanári oklevelet szerzett. A tehetséges ifjút tanárai tudós pályára szánták. Nehezen választott, mert vonzotta az irodalmi és a tanári pálya is. Már 1926-ban bölcsészdoktor lett és ettől kezdve sorra jelentek meg színvonalas írásai országos tudományos lapokban. Azután mégis úgy döntött, hogy a tanárként fogja folytatni életét. 1927-1932 között nevelő, magántitkár, rövid ideig Nyíregyházán óraadó tanár volt, majd 1933-tól Sopronban tanított. 1933 szeptemberében került Sopronba, ahol generációkat nevelt.
A Széchenyi István Gimnáziumba helyezték, először helyettes, majd rendes tanári kinevezést nyert. Itt tanított 1946 augusztusáig, amikor a soproni Állami Leánygimnázium (később: József Attila Gimnázium) igazgatójává nevezték ki. 1949-ben a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumba helyezték igazgatóhelyettesnek. Ebben a beosztásában dolgozott nyugdíjazásáig, 1965 augusztusáig. Ezután az erdészeti egyetem könyvtárában tevékenykedett.
Művelője volt az irodalomtörténetnek is. Több tudományos kötet szerkesztésében vett részt, Házi Jenő segítségével és diákok bevonásával megszerkesztette a Sopron a régi magyar irodalomban c. munkát, ennek társkiadója volt. Haláláig dolgozott a Soproni Szemle munkatársaként. Munkáit a szigorú kritikai szellem, a tanítási vágy jellemezte.
A tudományos ismeretterjesztésben fejtett ki igen jelentős közéleti tevékenységet. Újjászervezte a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatot, melynek helyi és országos rendezvényein „Guszti bácsi” mindig jelen volt. Mindenki így szólította, aki közelebbről ismerte. A Nyári Egyetemek is bizonyították szervezői tehetségét, irigylésre méltó buzgalmát.
Dr. Augusztinovicz Elemér, nyugalmazott középiskolai tanár, gimnáziumi igazgató, Sopron város kulturális életének tevékeny részese, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat városi szervezetének örökös tiszteletbeli elnöke volt. Sopron városa 1971-ben Lackner Kristóf-emlékéremmel, a rá következő évben pedig a Pro Urbe díjjal jutalmazta munkásságát. 1984. március 16-án hunyt el Sopronban

Irodalom:
Augusztinovicz Elemér
Aranykönyv 2002. Sopron, 2001. p. 194.
Hiller István: Augusztinovicz Elemér 70 éves In: Soproni Szemle (38. évf.) 3.sz. (1974) p. 193-194.
Hiller István: Augusztinovicz Elemér (1904–1984). In: Soproni szemle (38. évf.) 2. sz. 1984, 187–188.
Hiller István: Egy fáradhatatlan, kiemelkedő tudású ismeretterjesztő halálára (Dr. Augusztinovicz Elemér). Műhely (TIT) 1984, 1. sz. p. 139–142.

könyv
190.297db
cd
4350 db
dvd
5052db
diafilm
3018db
hanglemez
3563 db
hangoskönyv
2256db
to top