40 évvel ezelőtt hunyt el Győrfi János

gyorfi50 évvel ezelőtt hunyt el
Győrfi János
Erdőmérnök

Alap- és középfokú tanulmányait is Sopronban végezte. 1924 őszén iratkozott be a Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola Erdőmérnöki Osztályára, ahol 1929 februárjában kapta meg erdőmérnöki oklevelét. Már friss diplomásként szakdíjnok lett a Kelle Arthur vezette Erdővédelemtani tanszéken, ahol rovartani és erdővédelmi kutatásokat folytatott. 1936-ban tanársegédként oktatott, majd 1939-ben az “Adatok a fürkészdarazsak erdészeti jelentőségéhez” c. értekezése megvédésével megkapta kitüntetéses műszaki doktor fokozatát. 1940-ben kinevezik adjunktusnak, majd 1944-ben Az erdei rovarok ökológiája tárgykörben “Fürkészdarázs kutatásaim eredménye, különös tekintettel a mellékgazda kérdésre” c. habilitációs dolgozata alapján egyetemi magántanári címet kapott, az eljárással járó kollokviumok alóli felmentéssel.

Részt vett a II. világháború eseményeiben és a fronton eltöltött idő alatt az orosz erdőkről szerzett tapasztalatait 1943 folyamán közleményben jelentette meg a Bástyánk (a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnökhallgatók Ifjusági Körének havi folyóirata) egyik számában. 1946-ban kinevezték egyetemi rendkívüli tanárnak. Az egyetemen kívül számos egyéb területen is szívesen munkálkodott. Részt vett a világháború utáni földreform telekkönyvezési munkálataiban, ahol 160 000 katasztrális hold adminisztrációját végezte el, ismeretterjesztő méhészeti előadásokat tartott, biológiai ismereteket oktatott munkástanfolyamokon. 1947 és 1950 között tanárelnökként a diákmenza vezetését is ellátta. 1951-ben áthelyezték az Erdészeti Tudományos Intézethez, ahol az Erdővédelmi Osztály vezetője lett. 1952-ben megszerezte a biológiai tudományok kandidátusa, 1954-ben pedig a biológia tudományok doktora címet a “Fenyőtoboz és fenyőmag-károsítók és azok parazitái” c. doktori disszertáció megvédésével. Ezután elkezdett foglalkozni a gyapjaslepke és a cserebogár kártételével, és az ellenük alkalmazható védekezési eljárásokkal. 1962-ben tudományos főmunkatársi beosztásba helyezték. Számos tudományos társaság tagja volt, mint például a Finn Rovartani Társaságnak, a Magyar Biológiai Társaságnak, a Magyar Rovartani Társaságnak, a Fertőkutató Társaságnak. Továbbá állandó kapcsolatban állt Európa fürkészdarázs kutatóival is. Az Akadémiai Kiadónál megjelent Erdészeti rovartan és Erdővédelemtan című könyvei az erdészeti oktatás és gyakorlat alapműveinek számítottak évtizedeken keresztül. 149 publikációja jelent meg, köztük több, idegen nyelven.

Elismerésül 1947-ben a természettudományi területen kiemelkedő eredményeket elért kutatókat elismerő Szent István Akadémia tagjává választották, 1963-ban megkapta az Erdészet Kiváló Dolgozója, 1965-ben pedig a Magyar Rovartani Társaság Frivaldszky emlékplakettjét.

Irodalom:
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar weboldala. Hozzáférés módja: http://www.nyme.hu/index.php/15041/?&L=1 Letöltés ideje: 2016. 09. 28.
Horváth Csaba-Varga Ferenc: Győrfi János (1905-1966) élete és munkássága Sopron: Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki kar, 2005 (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, 14178885 ; 19.)
Emlékünnepség Györfi professzor tiszteletére In: Kisalföld, 2005. 60. évf. 91. sz. április 20. 5. p.

Internet:
Soproni Szemle, 1967/1. sz. p. 89-91.
Elektronikus Periodika Archívum. Hozzáférés módja: http://erdeszetilapok.oszk.hu/01184/pdf/EL_1967_01_43-49.pdf Letöltés ideje: 2016. 09. 28.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top