Helytörténeti évfordulók: 85 évvel ezelőtt született Csapody István

csi85 évvel ezelőtt született
Csapody István
botanikus, természetvédelmi szakember

Csapody István 1930. február 26-án született Sopronban Elemi és középiskolai tanulmányait Sopronban végezte kitűnő eredménnyel, 1948-ban, a bencés gimnáziumban kitüntetéssel érettségizett. Az Erdészeti és Faipari Egyetemen 1949-től folytatott egyetemi tanulmányokat, erdőmérnöki oklevelet szerzett. Az egyetemen oktatott, majd 1956-os tevékenysége miatt a Soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Termőhely-feltáró Csoportjának vezetője lett, ezalatt summa cum laude eredménnyel botanikából doktori címet szerzett (1962). A Nyugat-dunántúli Természetvédelmi Felügyelőség botanikai felügyelőjeként dolgozott 1975-től. Nyugdíjba vonulása után (1991) is ellátta a Fertő-Hanság Nemzeti Park botanikai ügyintézői feladatait.
Tudományos tevékenysége nagyon sokrétű, egyetemistaként Dr. Fehér Dániel professzor Növénytani Intézetében dolgozott, több könyv és közel 200 tudományos és ismeretterjesztő cikke jelent meg, hazánkban és külföldön, a florisztikai növényföldrajz, fitocönológia, botanikatörténet, erdőtipológia és erdészettörténeti témakörből. A külföldi tanulmányutakon, kongresszusokon, előadásokon gyakran vett részt. Pedagógusként dolgozott a középfokú és felsőfokú képzésben is. Tanított a Berzsenyi Gimnáziumban (ma evangélikus líceum), az Erdőmérnöki Főiskolán, ill. Erdőmérnöki Karon, Szombathelyen, a Berzsenyi Tanárképző Főiskolán. Részt vett 8 tájvédelmi Körzet (Soproni-hegység, Fertő tavi, Hanság, Ság-hegy, Kőszegi, Őrségi, Szentgyörgyvölgyi, Szigetközi TK) védetté nyilvánításának előkészítésében, azok botanikai értékeinek felkutatásában és hatósági védelmében. A Fertő-Neusiedlersee magyar–osztrák közös nemzeti park létrehozása szívügye volt.
Tagja volt az MTA VEAB Természetvédelmi Munkabizottságának (elnöke 1981-től), valamint a TIT Országos Környezetvédelmi Ismeretterjesztő Tanácsának (1985-től), a TIT Győr-Sopron megyei Biológiai Választmányának (1987-től), a TIT Sopron városi szervezete elnökségének (1986-tól), továbbá a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának (1947-től!), a METESZ Hidrológiai Társasága soproni csoportjának (1960-tól), és 1954-1985 között a METESZ Erdészettörténeti Szakosztályának. A külföldi egyesületek közül a göttingeni Floristisch-pflanzensoziologische Arbeitsgemeinschaftnak (1979-től). A Soproni Szemle szerkesztőbizottságában 1989-től dolgozott.
Számos kitüntetést nyert el: 1962-ben az Erdőgazdaság kiváló dolgozója, 1965-ben a Magyar Hidrológiai Társaság Vásárhelyi Pál-oklevél kitüntetettje, 1966-ban a Munka Érdemrend bronz fokozata, 1976- ban Sopron Város Tanács VB Társadalmi munkáért arany fokozata, 1982-ben OKTH Pro Natura-díja, Pro Urbe Sopron díj (1992), 1994-ben az Osztrák Köztársaság állami Érdemkereszt arany fokozata, mely munkásságának nemzetközi rangját is bizonyítja. Nyugat-magyarországi Egyetem 2000 szeptemberében tiszteletbeli doktor (dr. honoris causa) címmel tüntette ki. 2001-ben a tudósoknak járó legmagasabb hazai kitüntetést, a Széchenyi-díjat vehette át. Nevét viseli a Fertő-Hanság Nemzeti Park „Természetiskola és látogatóközpont”-ja Fertőújlakon. Csapody István Sopronban hunyt el 2002. január 8-án. A családtagok, volt tanítványok, tisztelők jelenlétében avattak 2007. február 24-én emléktáblát Csapody Mező u. 9. szám alatti szülői ház falán.

Irodalom:
Bartha Dénes: Csapody István élete és munkássága Sopron : Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási, 2002 (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, 14178885 ; 17.)
Bartha Dénes: Csapody István köszöntése In: Soproni szemle 2000 (54. évf.) 4. sz. p. 307-308.
Bartha Dénes: Elhunyt Csapody István (1930-2002) In: Soproni szemle 2002 (56. évf.) 1. sz. p. 3-4.

Internet:
http://www.vasiszemle.t-online.hu/2011/02/csapody.htm
http://www.nyme.hu/index.php?id=8640
http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok/emk/novenytan/novenytan/csapody/dokumentumok/Csapody_bibliografia.pdf

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top