Helytörténeti évfordulók: aranybulla Sopron városának

550 évvel ezelőtt, 1464. április 12-én Mátyás király aranybullás oklevélben erősítette meg Sopron városának az 1463. évi osztrák-magyar békekötéssel adományozott kiváltságait. Aranybullát 1222. április 24-én adta ki II. András Fehérváron, amely a rendi állam magyar jogrendszerének legfőbb oklevelévé vált. Nevét a rajta függő hitelesítő pecsétről, az aranyból készült díszes bulláról kapta.
Mátyás király koronáért folytatott háborúja az 1458-59-es években nem vezetett eredményre, de 1463. július 15-én IV. Frigyes és a magyar király aláírták az un. bécsújhelyi-soproni szerződést. Mátyás, a korona és Sopron visszaadásáért 80 ezer aranyat fizetett(évi jövedelme ekkor 200 ezer arany volt) és Sopron városának szolgálataiért augusztus 29-én oklevelet adott ki. Ebben „.Mátyás király Sopron városának hű szolgálatait figyelembe véve, amelyet különösen a szent korona visszaszerzésénél és a béke iránt tárgyaló követeivel szemben tanúsítottak, kijelenti, hogy minden régi kiváltságát és jogszokását a városnak tiszteletben tartja.”
Egy másik oklevél is született ugyanekkor: „Mátyás király Phetrer Miklós soproni városbíró, valamint Siebenburger Jeromos és Vásznas Mihály tanácsosok kérelmére, de egyúttal Sopron városának állandó hűségét és önfeláldozó szolgálatait is megjutalmazni óhajtván, nekik árumegállító jogot adományozza.”
A soproniak Mátyástól meghívást kaptak az 1464. március 29-i székesfehérvári koronázási ünnepre. Az ünnepség után a város polgármestere, bírája, két tanácsosa és jegyzője megjelent a király előtt és azt kérték, hogy az általuk bemutatott oklevelek fontosabb részeit erősítse meg. Az oklevelek körül nem volt minden rendben (nem mutattak be minden oklevelet eredetiben), de a király támogatásában bíztak, hiszen a korona visszaszerzésében érdemük vitathatatlan volt. Mátyás teljesítette a soproniak kérését, új oklevelében átíratta az 1463. évi fent említett két privilégiumot, III. András 1297. évi kiváltságlevelét az egész országra szóló vámmentességről, IV. László 1277. évi privilégiumát, I. Károly 1317-ben kelt átiratában és a kettős jogról szóló kiváltságokat.
Mátyás sorai megerősítették a soproniak szándékát, az átírt okmányokat „ Úgy a bírói székek előtt, mint egyéb helyeken jelen oklevele teljesen helyettesíti, úgy azok felmutatását követelni ne merészelje senki.” A kiváltságlevelet 1464. április 12-én Mátyás aranybullájával ünnepélyesen is, örökre megerősítette.
Az aranybulla nagy megtiszteltetést jelentett a városnak, drágasága miatt ritkán erősítettek meg vele oklevelet. Tömör aranyból készült, mellső lapján a király trónon ülő alakja látható, jogarral és országalmával a kezében, fején a korona, lába előtt kerektalpú kis pajzs, a hármashalommal, kettős kereszttel. Körirata: „Dominus Deus adiutor meus”, jelentése: az Úristen az én segítőm. A hátlapon kerektalpú pajzsban a vágások, a pajzs felett korona, körirata: „Mathie D.G. Regis Hungarie etc, „ jelentése: Mátyás Isten kegyelméből Magyarország királya. A pecsétet a reneszánsz stílusú ábrázolás előfutárának tartják. A legfontosabb városi jogokat kimondó oklevelet a későbbi uralkodók is megerősítették, elfogadták. A város további fejlődésének zálogát jelentette az okirat. Mátyástól még egyéb privilégiumokban is részesült Sopron (pl. országos vásártartási jog, vörös viasszal való pecsételés joga).

Irodalom:
Balogh Jolán: A művészet Mátyás király korában. Budapest, 1966. 1. kötet. Adattár, p. 304 ; 2. kötet p. 426.
Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. 1/5., Oklevelek és levelek 1460-tól 1581-ig. Sopron, 1925. p. 77-80. és 106–112.
Horváth Zoltán: Sopron önkormányzatának jogai és címerei : Várostörténet : 1277-2002 Szerzői kiad., 2002

Képek:
http://gyms-sopron.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=38
http://gyms-sopron.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=37
http://gyms-sopron.archivportal.hu/index.php?action=gallery&gallery_action=show_object&type=cms_image&object_id=36

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top