I. MEGZENÉSÍTETT VERSEK, KÖNNYŰZENE

I. MEGZENÉSÍTETT VERSEK, KÖNNYŰZENE

1848
Kormorán (együttes)
Hungaroton, 1998
.
1848-ban zenélt, énekelt az ország. Máskor fél évszázad során se született annyi dal és induló, mint negyvennyolcban és negyvenkilencben másfél esztendő alatt. A magyar költészet mindig is szorosan párosult a muzsikával. Most a siker, a nemzeti akarat és elszánás csodákat tett. Petőfit nem csak szavalták, de énekelték is. Mindenki ismeri a negyvennyolcas dalokat. Arany János és Tompa Mihály is zenére költött akkor! Ennél is érdekesebb, hogy a nagyvilág is felfigyelt a zenénkre. Berlioz röviddel a forradalom előtt hangszerelte Liszt Ferenc révén megismert Rákóczi indulót. A Himnuszt és a Szózatot – e két nemzeti dalunkat negyvennyolc “törvényesítette”. Mindebből következően későbbi korok is szívesen emlékeztek dallal, zenével negyvennyolcra. Például a száz esztendős évforduló alkalmából, 1948-ban. Ebben a felvételben Koltay Gergely állított össze egy csokrot így tisztelegve a forradalom és szabadságharc másfél évszázados jubileuma alkalmából. Petőfi költeményei mellé felsorakoznak a ma költői és dalszerzői, énekesei.
.
Tartalom
01. Zúg március / vers Utassy József ; előadó: Varga Miklós
02. A XIX. század költői / vers Petőfi Sándor ; előadó: Jenei Szilveszter, Margit József, Deák Bill Gyula, Varga Miklós, Forgács Péter
03. Halhatatlan a lélek / vers Petőfi Sándor ; előadó: Tunyogi Péter
04. Fa leszek, ha fának vagy virága / vers Petőfi Sándor ; előadó: Janza Kata, Forgács Péter
05. Március 15. / vers Szécsi Margit ; előadó: Papadimitriu Athina
06. Nemzeti dal / vers Petőfi Sándor ; előadó: Tolcsvay László
07. Szabadság, szerelem / vers Petőfi Sándor ; előadó: Földes Tamás
08. Egy gondolat bánt engemet / vers Petőfi Sándor ; előadó: Varga Miklós
09. Himnusztöredék / vers Juhász Ferenc ; előadó: Pataky Attila
10. A vén zászlótartó / vers Petőfi Sándor ; előadó: Deák Bill Gyula
11. Az erdélyi hadsereg / vers Petőfi Sándor ; előadó: Földes Tamás, Makrai Pál
12. A harangok dala / vers Páskándi Géza, Koltay Gergely ; ; előadó: Keresztes Ildikó, Forgács Péter, Deák Bill Gyula
13. Csatában / vers Petőfi Sándor ; előadó: Makrai Pál
14. Európa csendes / vers Petőfi Sándor ;  előadó: Takáts Tamás
15. Kik érted haltak / zene Margit József, Szűts István ; előadó: Földes Tamás, Forgács Péter
16. A költő visszatér / vers Páskándi Géza ; előadó: Szulák Andrea

***

hazát_féltőHazát féltő : 1848, 1956
megzenésített versek nemzeti ünnepeinkre
Dongó Együttes
Periferic Records, 2001
.
A “Hazát féltő” címmel megjelent lemez, a Dongó együttes által megzenésített verseket tartalmazza, tisztelgő megemlékezésül két nagy történelmi sorsfordulónkra, az 1848-as és az 1956-os forradalomra és szabadságharcra.
..
Tartalom
1848. március 15.
01. Meddig alszol még hazám? / Petőfi Sándor
02. Márciusi ifjak / Petőfi Sándor
03. Szabad sajtó / Vörösmarty Mihály
04. Csöndes éj harmatja / Endrődi Sándor
05. Harci dal / Vörösmarty Mihály
06. Haj ne hátra, haj előre! / Arany János
07. Mohács / Eötvös József
08. Adja az Isten / Ady Endre
09. Március 15-én / Reviczky Gyula
10. Petőfi él! / Reviczky Gyula
1956. október 23.
11. Az ősz / Friedrich Nietzsche
12. Ne álmodj nép / Jecsmenik Andor
13. Hazát féltő / Galambosi László
14. Ifjúság te vagy csillagunk / Gazdag Erzsébet
15. Halottak napja / Tamási Lajos
16. Szózat a sírból / Füst Milán
17. Jaj! / Sulyok Vince

***

honfidalHonfidal
A reformkor és a szabadságharc énekköltészete (1822-1853)

Vagantes Trió
Hungaroton, 1998
.
Az összeállításban a kiválasztott versek egységes tematikai vonulatot alkotnak: a feltörekvő szabadságeszme párosul a haza jobbításáért igyekvő lelkülettel, mely a szabadságharc idején szerzett dalokban csúcsosodik ki. Az énekelt dallamok sorában megszólal a verbunkos (1, 12), a különböző típusokat hordozó hajdútánc (2, 9, 21, 24, 29), előkerülnek a régi magyar dallamok évszázadok óta élő darabjai (17, 23). Az európai barokk motívumainak kései megjelenése hazai versformák kialakulását segítette (4, 14, 16), s mintául szolgált az 50. genfi zsoltár is (13). A bécsi klasszikus zene stílusában készült dallamok (7, 10, 20, 31) mellett hallható a mazurka (27), a népszerű társasági dal (5, 18), a népies magyar műdal (26, 30). Egyedi formával tűnik ki a “versmegzenésítés” példája (8). A hangszeres verbunkos zenéjét a nyomtatványok többnyire billentyűs letétben tartalmazzák, a kéziratok tanúsága szerint azonban sokféle hangszeren játszották (22, 28). A gitárváltozatok mellett (3, 11, 19, 25) a furulyacsaládnak a XIX. század első felében kifejlesztett “csákány” nevű hangszerére készült darabja (15), s az első magyar opera népszerű áriájának hangszeres változata hangzik fel (6). A hangszerelésben követik a kor gyakorlatát. A kéziratok bizonyítják, hogy a dalok leginkább gitárkísérettel szólaltak meg, s szólóhangszerként a fuvola illetve a furulya szerepelt. A kíséretben szerepeltetik a már nagyon ritkán előforduló lanttípust, a teorbinót. Basszushangszerként a gambacsalád továbbélő violone tagját használják.
.
Tartalom
01. Nemzeti ének / Kisfaludy Sándor
02. Édes hazám fiai… / Márkus István kézirata
03. Primatialis Lassú Magyar / Bihari János
04. Vanitatum vanitas / Kölcsey Ferenc
05. Bécs várostól Nyugatról Keletre / Márkus István kézirata
06. Hunnia nyög letiporva / Ruzitska József
07. Sóhajtás / Bajza József
08. Isten hozzád / Bajza József
09. Ébresztő / Bajza József
10. Honfidal / Bajza József
11. Füredi Magyar / Bocsári Svastics János
12. Fóti dal / Vörösmarty Mihály
13. Hymnusz / Vörösmarty Mihály
14. Mi baj? / Vörösmarty Mihály
15. Magyar / Hunyady János Keresztély
16. Ha férfi vagy, légy férfi / Petőfi Sándor
17. Meddig alszol még, hazám / Petőfi Sándor
18. Pató Pál úr / Petőfi Sándor
19. Magyar / Sedony Mária kézírata
20. 15-ik március :1848 / Petőfi Sándor
21. Ismét magyar lett a magyar / Petőfi Sándor
22. Friss Magyar, Friss Magyar / Kleinmann József
23. Él-e még az Isten? / Arany János
24. A rablelkek / Arany János
25. Martinovics nóta / Sedony Mária kézirata
26. A legszebb virág / Arany János
27. Április 14-én / Arany János
28. Friss Magyar / Ruzitska Ignác
29. Buda visszavétele / Garay János
30. A gólyához Tompa Mihály
31. Szeresd, magyar, hazádat!… / Garay János

***

Itt élned, halnod kell : szimfónikus rockfantázia
szöveg Koltay Gábor,  zene Koltay Gergely, Szűts István
KG Stúdió, 2016
.
Az Itt élned, halnod kell című zenés történelmi utazás a magyar történelem több mint ezerszáz esztendejét idézi meg a IX. század végi honfoglalástól napjainkig. A magyar történelem kiemelkedően fontos eseményeinek, személyiségeinek állít emléket.  A dalokat előadják Deák Bill Gyula, Demjén Ferenc, Varga Miklós, Vikidál Gyula mellett ott lesz többek között Baronits Gábor, Bodnár Vivien, Csengeri Attila, Fehér Nóra, Gerdesits Ferenc, Hevesi Tamás, Hujber Ferenc, Kalapács József, Kósa Zsolt, Kuczmann Ágnes, Majsai Gábor, Makrai Pál, Palcsó Tamás, Szentgyörgyváry Laura és Vadkerti Imre.
.
Tartalom

CD 1
01. Nyitány
02. Szózat
03. Honfoglalás – A hajnal / Vérszerződés
04. István király kora – Hosanna-Tuba mirum / Koronázás / Intelmek
05. László király kora – Ki szívét osztja szét / Fohász
06. IV. Béla király kora – Fehérlófia, Isten szülötte / Julianus barát köszöntése
07. Tatárjárás
08. Siratóének / IV. Béla levele a pápához
09. Károly Róbert király kora – Lovagi torna / Visegrádi találkozó
10. Nándorfehérvár – Várostrom / A diadal emlékezete / Callixtus pápa levele
11. Mátyás király kora – Udvari zene / Epigramma
12. Dózsa György parasztháborúja – A kivégzés / Gyönyörű bűnt / Haláltánc
13. Mohács – Csatazene / Mohács / A három részre szakadt ország…
14. Rákóczi szabadságharc – A fejedelem fohásza / Kuruc nóta
15. A magyarokhoz
16. Reformkor – A pesti utcán / Táncsics Mihály köszöntése / Széchenyi István és Kossuth beszéde / Nemzeti dal
17. 1848-49-es forradalom és szabadságharc – Egy gondolat bánt engemet
18. Batthyány Lajos búcsúszavai
19. Az aradi vértanúk kivégzése
20. A gólyához
CD 2
01. Kiegyezés-Millennium – Térzene / Deák Ferenc beszéde / Kikiáltó
02. I. világháború – Háborús zene / Krónikás ének 1918-ból / Levelek a frontról
03. A forradalmak – Fölszállott a páva / Károlyi Mihály beszéde / Új, tavaszi sereg-szemle
04. Trianon-két világháború között – Kós Károly kiáltványa
05. Volt apám, volt anyám / Klebersberg Kuno beszéde / Horthy Miklós beszéde
06. Hazám / Ne sírj
07. Babits Mihály békekiáltványa / Bethlen István emlékirata / Majális
08. II. világháború – A 2. magyar hadsereg búcsúztatása / Háborús zene / Bajcsy-Zsilinszky Endre felszólalása
09. Razglednicák
10. Fényes szelek – Sej, a mi lobogónkat / Nemzetgyűlési felszólalás
11. Az ötvenes évek – Rákosi Mátyás beszéde / Egy mondat a zsarnokságról
12. 1956-os forradalom és szabadságharc – Egmond nyitány / Rádióadás 1. / Szózat / Rádióadás 2. (…)
13. November / Az utolsó szó jogán
14. Miatyánk / A magyarok vére
15. Rendszerváltozás – Egy ágyon, egy kenyéren / Szövegmontázs 1-2.
16. Himnusztöredék
17. Kell még egy szó

***

kelj_fel_PetőfiKelj fel Petőfi
részletek a Zúgjatok harangok, 1848 című rockoperából

Kormorán
KG Stúdió, 2003
.
Valamikor a XX. századvégi Magyarországon, Budapesten a Nemzeti Múzeum előtt a hivatalos ünnepséget fiatalok csoportja zavarja meg. A szétkergetett fiatalok rejtekhelyen gyülekeznek, s elhatározzák, hogy csak azért is megidézik az egykori történések igazi szellemiségét. Megjelenik Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Batthyány Lajos és velük együtt a márciusi ifjak. A forradalom és szabadságharc legragyogóbb eseményei az átlényegült fiatalok közreműködésével elevenednek meg. A Szabad Tér Színház ezzel a művel tisztelgett a forradalom és szabadságharc 150. évfordulója előtt, csakúgy, mint tíz évvel korábban „A költő visszatér” című rockoperával.
.
Tartalom
01. Áldassék a neved forradalom
02. Zúg március
03. Európa közepén
04. Két ifjú szív
05. A XIX. század költői
06. Pozsony, Bécs, 1848. március 15.
07. Pest, 1848. március 15.
08. Párizs, 1848. március 15.
09. Katonai eskütétel, 1848. június 24.
10. A nemzetgyűlésben – Pest, 1848. július 5.
11. Egy gondolat bánt engemet
12. Esküvő
13. Az első vér a köveken
14. A harangok dala
15. Az erdélyi hadsereg
16. Európa csendes
17. Kik érted haltak szent világszabadság!
18. Himnusztöredék
19. A költő

***

Marczius_orokkodikeMárczius örökködike
15 dal a szabadságról

Dinnyés József
Szerzői kiadás, 2002
.
1970 márciusában a szerző elhatározta, hogy minden tavaszon ír egy dalt a Szabadság ünnepére.
A lemez megzenésített verseket tartalmaz Dinnyés József előadásában.
.
Tartalom
01. Kikericsek / Vári Fábián László
02. A mosti Március / Ady Endre
03. Jön Március / Kalász László
04. Tábla / Király László
05. A nép / Petőfi Sándor
06. Kemény szél fúj… / Petőfi Sándor
07. Zúg Március / Utassy József
08. Nemzeti dal / Petőfi Sándor
09. Tavasz 1988 / Kartal Zsuzsa
10. Petőfi koszorúi / Babits Mihály
11. Átpingált Március / Döbrentei Kornél
12. Himnusz-töredék / Juhász Ferenc
13. Hozz egy szál virágot / Dinnyés József
14. Jelképek / Dinnyés József
15. Szabadság, szerelem / Petőfi Sándor

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top