II. NÉPZENE, VILÁGZENE

II.  NÉPZENE, VILÁGZENE

huszárgyere_huszárgyerek_tékaHuszárgyerek, huszárgyerek
magyar katonadalok [az 1848-as szabadságharc emlékére]
Téka (együttes)
Téka Alapítvány, 2001
.
A Téka együttes, mely 1976-ban alakult Budapesten, hangszeres magyar népzenét játszik, autentikus stílusban, az eredeti hangzásvilág megőrzésére és megismertetésére törekedve. Nevük is e cél jegyében fogant. A katonadalok szövegei a nép ítéletét tartalmazzák a korról, – tartja az etnográfia. Mint szövegműfaj, a török világ vitézi énekeinek folytatása. Kezdete talán az osztrák-magyar állandó hadsereg létesítése (1715) körül van. A szövegek túlnyomóan a bánat hangján tartalmazzák a kényszerű katonáskodás lírai reflexióit a tavaszi sorozástól (regrutanóták) a laktanyai kiképzésen át (menetdalok) a leszerelésig, általában az otthontól való elzártság panaszával. Zenei szempontból nem önálló kategória, hanem egyéb dallamok átszövegezése; egyetlen zenei szerepe, hogy 1914-től az új stílusnak óriási fellendülést adott, mint legnépszerűbb téma.
.
Tartalom
1. Verbunk (Szék)
2. Verbuválnak Szék városán
3. Köszönöm édesanyámnak (széki keserves)
4. Búra termett idő (kuruc dalok)
5. Kerek az én szűröm alja (dudanóták)
6. Kapitány úr azt mondja a bakának (Alföld)
7. Felkötöm a kardot (Csík megye)
8. Huszárgyerek, huszárgyerek

***

megütik-a-dobotMegütik a dobot
1848-49 az énekes és hangszeres népzenében
Egyszólam & Kalamajka (együttes)
Etnofon Records, 1998
.
Nem túl gyakori, ám annál nemesebb az a kezdeményezés, amit az Egyszólam és a Kalamajka együttes vállalt magára. Elhatározták ugyanis, hogy a magyar történelemből már jól ismert 1848-49-es eseményekhez kapcsolódó dalokat összegyűjtik, s egy albumon teszik hallhatóvá. Mivel nagy jelentőséget tulajdonítanak a kollektív népi emlékezetnek, a dalnak, a mondának és más folklór jellegű alkotásoknak is. Így került be a repertoárba a korabeli kéziratokból, gyűjteményekből, Káldy Gyula, Kálmány Lajos, Volly István, Mathia Károly, Dégh Linda, Ortutay Gyula és Katona Imre példatáraiból, a népzenei és néprajzi szakirodalomból, valamint mai gyűjtésekből merített adathalmaz. A szabadságharc énekes és hangszeres népzenéjének valamennyi rétege megszólal, a legarchaikusabb dallamoktól az újabb keletkezésű dalokig. A nemes, egyszerű és tiszta muzsikára vágyó zenekedvelők, a hagyományos kultúrákat kutató szűkebb szakmai réteg, s a magyar kultúra iránt érdeklődő külföldiek számára egyaránt élvezetes és tanulságos ez a hanganyag.
.
Tartalom
01. Bécs várostól, nyugatról keletre
02. Ütik a rézdobot
03. Jön Kossuth, jön
04. Kossuth-nóta
05. Kossuth Lajos azt üzente
06. Kossuth Lajos a vezér
07. Este későn megperdítik a dobot
08. Azt beszélik oda föl
09. Megtanultam tótul, svábul
10. Kossuth izenete eljött
11. Erdély körül van kerítve
12. Rákóczi induló, féloláhos és verbunk
13. Gábor Áron rézágyúja
15. Krakowiak (a lengyel régió táncnótája)
16. Garibaldi nóták
17. Kun verbunk
18. Áldja meg az Isten azt az édesanyát
19. Kispejlovam megérdemli a zabot
20. Ezernyolcszáznegyvennyolcban

***

nótafa1Nótafa I.
Népdaltanulás népzenekari kísérettel 5-8.osztály
Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita
Kulcs a Muzsikához Kiadó, 2002
.
Az első olyan összeállítás, amely segítséget kíván nyújtani a javasolt és szabadon választható népdalok csoportos és egyéni daltanulásához, a népdal megszerettetéséhez, a közös dalkincs kialakításához, az énekórák, baráti összejövetelek hangulatossá tételéhez, és az önműveléshez. A lemezek szerkezete egységes: a BEMUTATÓ + ÖNÁLLÓ HANGSZERES KÍSÉRET címszó alatt minden népdal előtt két track szám található: a páratlanon énekessel és kísérettel szól a népdal, a páros track számon pedig csak a bevezető zene és a versszakok számának megfelelő, az éneklést segítő hangszeres kíséret szól. (karaoke). A csak BEMUTATÓ címszóval jelzett dalok után önálló hangszeres kíséret nincs.
.
Tartalom
01-02. A, a, a, a farsangi
03-04. Ablakomba, ablakomba
05-06. A citrusfa
07-08. A csitári hegyek alatt
09-10. A jó lovas katonának
11-12. A juhásznak jól van dolga
13-14. Által mennék én a Tiszán
15-16. Csillagok, csillagok
17-18. Csínom Palkó
19-20. Erdő, erdő, de magos a teteje
21-22. Erdő, erdő, erdő
23-24. Érik a szőlő
25-26. Felülről fúj az őszi szél
27-28. Hej, halászok, halászok
29-30. Hull a szilva a fáról
31-32. Kecskemét is kiállítja
33-34. Két tyúkom tavalyi
35-36. Kossuth Lajos azt üzente
37-38. Madárka, madárka
39-40. Megyen már a hajnalcsillag
41-42. Most szép lenni katonának
43-44. Ősszel érik babám
45-46. Ritka kertben (Vietorisz-kódex)
47-48. Sárgul már a fügefa levele
49-50. Sej, Nagyabonyban
51-52. Summáját írom (Tinódi)
53-54. Süvegemen nemzeti szín rózsa (Fónagy)
55-56. Szépen úszik a vadkácsa
57-58. Te vagy a legény
59-60. Török bársony süvegem
61. A Vidróczki híres nyája
62. Ellopták a szívem (Pálóczy H.)
63. Magos a rutafa

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top