IV. KOMOLYZENE

IV. KOMOLYZENE

Cziffra_Gyorgy_Cziffra_Edition_CD1Cziffra Edition Vol.1
Franz Liszt
Georges Cziffra, piano
EMI Classic
.
A Funérailles = Temetés (2. track) Liszt Ferenc zongoraműve, a Költői és vallásos harmóniák (S.173) című sorozat hetedik darabja. 1850–52 körül keletkezett, a végleges változat alcíme October 1849, és a komponista az 1848–49-es forradalom és szabadságharc bukása felett érzett fájdalom hatására írta. Liszt Ferenc egyik levelében úgy említi a Funérailles-t, mint Vörösmarty Mihály hozzá írt, Liszt Ferenchez című ódájára („Hírhedett zenésze a világnak…”) adott válaszát (a Hungariával együtt). A felsoroltakon kívül a mű anyaga is egyértelműen magyar vonatkozásáról tanúskodik.
.
Tartalom
01. Sonate en si mineur
02. Funérailles (Harmonie poétiques et religieuses, nr.7)
03. Waldesrauschen : (Dans les bois) Étude de concert nr.1
04. La Campanella, grande étude d’aprés Paganini
05. La Chasse, grande étude d’aprés Paganini
06. Marche nuptiale sur des thémes du „Songe d’une nuit d’été” de Mendelssohn

***

hazám_nemzetiHazám!
Nemzeti zenei különlegességek (1848-1938) : archív felvételek

Musica Hungarica Művészeti Kft.
.
Különleges “zenei múzeumot” tarthat a kezében a hallgató. A XIX. század végén és a XX. század elején született nemzeti érzelmű zenedarabokból válogatott a kiadó, méghozzá az adott szerzemény első lemezfelvételéből. A sokszor már hallgathatatlan, sérült bakelit lemezeket Molnár Tibor gyűjtötte és restaurálta – mesterien. A lemez legrégebbi felvétele a Magyar Hősök induló, amelyet a Betafon Records készített 1908-ban. Sokak kedvence volt a fiatal Honthy Hanna, Kalmár Pál, Weyegand Tibor vagy a Chapi zenekar, Magyari Imre és cigányzenekara. Valódi nagyságok szerepelnek még a lemezen, mint például Dohnányi Ernő, Vassy Viktor, Fricsay Richárd. A felvételek újbóli közreadásával a cél az értékmentés volt – függetlenül politikától, felekezettől – a magyar történelem és kultúra egy-egy darabjának megörökítése és bemutatása. A mellékelt szöveggyűjtemény segítségével megtanulhatók az egykor oly népszerű dalok. Igazi technikai bravúr az Árpád apánk induló, amelyet 1936-ban véstek bakelit lemezre, s melynek dalszövege nagyrészt mára feledés homályába veszett. Most, 64 év múltán a Magyar Rádió 22-es stúdiójában Molnár Tibor és Szita István hangmérnökök az akkori hangtechnikával vették fel az akkori zene mellé illesztve Éliás Tibor előadásában az éneket. A lemez néhány mai felvételt is tartalmaz, mintegy kontrasztot mutatva az akkori és a mai hangzás között. Hisszük és reméljük, hogy gyűjteményünkkel sikerül hozzájárulni az elmúlt korok hangulatának bemutatásához, értékeinek továbbörökítéséhez, s talán felhasználható zeneszámokat találhat a kedves hallgató egyes ünnepeink méltó és korhű megünnepléséhez.
.
Tartalom
01. Rákóczi induló / Liszt Ferenc
02. Magyar Hősök induló / Dezséri Bachó István
03. Magyar Népdal: Kossuth Lajos azt üzente
04. Klapka induló / Egressy Béni
05. Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos / Lányi Ernő
06. Magyar hiszekegy / Papp Váry Elemérné-Szabados Béla
07. Talpra magyar / Huszka Jenő ; Petőfi Sándor
08. Lovassági induló / Vitéz Náray Antal-Vitéz Somogyváry Gyula
09. Szózat / Egressy Béni
10. Szent László Himnusz / Vitéz Major István
11. Ott ahol zúg az a négy folyó / Dr. Kiss-Angyal Ernő
12. Erdélyország azt üzente (Székely menetinduló) / Huszár Imre
13. Székely Himnusz / Mihalik Kálmán- Dr. Csanády György
14. Hazádnak / Erdélyi Mihály
15. Vértől pirosló ősi kard / Huszka Jenő- Szilágyi László
16. Árpád Apánk induló / Barna Izsó
17. Cserebogár / Petőfi Sándor
18. Rákóczi megétérése / Kacsóh Pongárc
19. Magyarok szép hazája / Dr Sándor Jenő
20. Háry János-Toborzó / Kodály Zoltán
21. Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország
22. Bánk Bán Hazám, Hazám / Erkel Ferenc
23. Himnusz / Erkel Ferenc

***

Liszt_Late_worksLate Works
Franz Liszt
Selmeczi György,  Camerata Transsylvanica
BMC, 2001
.

A lemezen szereplő (6-12.track) a Magyar történelmi arcképek = Hungarian historical portraits (németül Historische Ungarische Bildnisse) Liszt Ferenc S. 205-ös műjegyzékszámú zongoradarab-sorozata. E zongoraciklus Liszt utolsó befejezett műveinek egyike. Zenébe öntött magyar panteon, amelyben a komponista, a magyar történelem és kultúra néhány jelentős alakjának (sorrendben Széchenyi István, Eötvös József, Vörösmarty Mihály, Teleki László, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Mosonyi Mihály) a zenei arcképét festette meg. Valamennyi zongoradarab a gyász hangulatát, karakterét hordozza. Többnyire Liszt generációjához tartoztak, s legtöbbjüket Liszt személyesen is ismerte, sőt egyikükkel-másikkal baráti kapcsolatban is állt. Liszt az eredeti kéziratába beírt néhány hangszerelési utalást, s az a tény, hogy egyik tanítványa, Arthur Friedheim még a mester életében meghangszerelt néhány tételt, azt bizonyítja, hogy Liszt előtt valószínűleg zenekari mű lebeghetett távolabbi célként. Selmeczi György (zeneszerző, karmester, zongoraművész) nem tesz mást tehát, mint ezt a látens zenekari jelleget tárja fel, méghozzá igen hatásosan, a zenekar hangzó tömegeinek olykor sokkolóan hirtelen és kontrasztos váltakoztatásával. Zenekarra hangszerelte és vezényel Selmeczi György.
.
Tartalom
01. Csárdás obstiné
Quatre valses oubliées
02. Premiére valse oubliées
03. Deuxiéme valse oubliées
04. Troisiéme valse oubliées
05. Quatriéme valse oubliées
Hungarian historical portraits
06. István Széchenyi
07. József Eötvös
08. Mihály Vörösmarty
09. László Teleki
10. Ferenc Deák
11. Sándor Petőfi
12. Mihály Mosonyi
13. Csárdás macabre

***

Magyar_verbunkos_zene2Magyar verbunkos zene
Molnár Pál, Lavotta Kamarazenekar
Lavotta Alapítvány, 2005
.
A XVIII. század közepétől kialakuló új zenei stílus – a verbunkos – többirányú előzményhez és hatáshoz vezethető vissza. A német „Werbung”-ból származó verbunkos szó katonatoborzást, verbuválást jelent. zenés, táncos mulatozással verbuválták az önkénteseket. Gyakoriak voltak a zajos felvonulások és a szólótáncot kiegészítő körtáncok. A verbunkos zene eredete átjárta Európát. Gyökerei megtalálhatóak a határainkon túl is. A verbunkos, amelyet nemzetünk egyszerűen „magyar”-nak nevezett, elsősorban hangszeres zene, azonban az énekes formája is kedvelt volt. („Kossuth Lajos azt izente…”)
.
Tartalom
01. Kesergő / Bihari János
02. Adagio c-moll / Lavotta János
03-11. Az intézett veszedelem / Csermák Antal
12-17. Első magyar társastánc / Rózsavölgyi Márk
18. Hódolat Kazinczy Ferenc szellemének (zongorára) / Mosonyi Mihály
19. Hódolat Kazinczy Szellemének (zenekari változat) / Mosonyi Mihály
20-25. Tisztulás ünnepe az Ungnál 886-ik esztendőben (kantáta) / Mosonyi Mihály

***

magyar_verbunkos_zene1Magyar verbunkos zene
Molnár Pál, Lavotta Kamarazenekar
Lavotta Alapítvány, 2006
.
A lemezen a sátoraljaújhelyi Lavotta János Kamarazenekar hallható, melyet 2005.március 15-én adott Gyulán, az Erkel Ferenc Társaság XVI. történelmi hangversenyeként. A Lavotta Kamarazenekar tagjai hangszeres tanárok, magas osztályú növendékek, valamint zenei pályán tanuló diákok Zemplén térségéből. Legfőbb céljuk, hogy megismertessék, népszerűsítsék a 19.századi magyar verbunkos-zenét. A kamarazenekar megalapítása óta művészeti vezetője, koncertmestere: Dombóvári János. Vezényel: Molnár Pál
.

Tartalom
01. Homoródi nóta / Lavotta János
02-07. Hat magyar tánc / Csermák Antal
08. Zongoraverseny / Mosonyi Mihály
09. Régi magyar táncok / Farkas Ferenc
10-14. Divertimento Op. 20 /Weiner Leó
15. Damjanich-induló / Müller József-Allaga Géza

***

Liszt_marchesIndulók
Liszt Ferenc
Hungaroton, 1995
.
A hangfelvételen Liszt Ferenc által írt indulók szerepelnek fúvós zenekari hangszerelésben.
Vezényel Dohos László, Marosi László. Közreműködik a Magyar Honvédség Központi Fúvószenekara
.
Tartalom
01. March from Mazeppa = Induló a Mazeppa c. szimfónikus költeményből / hangszerelte Dohos László
02. Ungarischer Geschwindmarsch = Magyar gyorsinduló / hangszerelte Dohos László
03. Huldigungsmarsch = Hódolati induló / hangszerelte Marosi László
04. Marsch der Kreuzritter = Kereszteslovagok indulója / hangszerelte Marosi László
05. Ungarischer Sturmmarsch = Magyar roham induló / hangszerelte Hidas Frigyes
06. Zweiter Festmarsch = Második ünnepi induló / hangszerelte Dohos László
07. Hungarian March = Schubert magyar indulója / hangszerelte Marosi László
08. Rákóczi March = Rákóczi-induló / hangszerelte Hidas Frigyes

***

Liszt_Master_and_MagicanMaster and Magican 9.
Liszt Ferenc
Sony Classical, 2011
.
A lemezen szereplő Rákóczi-induló (2.track)  Liszt Ferenc (1811-1886) életét szinte végigkíséri. Ahogy a XIX-XX. századi magyar zeneszerzők, úgy ő is, ha zenéjében a magyar függetlenséget, hazaszeretetet kívánta megjeleníteni, akkor egy rövid dallamfoszlányt, vagy hosszabb idézetet szőtt műveibe a Rákóczi-indulóból (pl. a Koronázási misébe, vagy éppen ellenkező előjellel a Szabadságharc bukása után keletkezett és a szabadság gyászzenéjeként megalkotott Funérailles-ba). Ismeretes, hogy a Rákóczi-induló hallatlan sikerű előadása után a díszmagyarban játszó Lisztnek néhány magyar főúr nemesi díszkardot nyújtott át 1840. január 4-én. 1853-ban a máig legjátszottabb változat, a XV. Magyar rapszódia is elkészült, aminek a berlini Schlesinger volt a kiadója. Liszt nem kevesebb, mint kilencféle változatban adta közre a Rákóczi-indulót élete során, nyilván azért, mert azt életműve egyik legfontosabb részének tartotta.
.
Tartalom
01. Hungarian Rhapsodies S.244 : No.13 in A minor / előadó Arcadi Volodos, piano
02. Hungarian Rhapsodies S.244 : No.15 in A minor „Rákóczy March” / előadó Arcadi Volodos, piano
03. Hungarian Rhapsodies S.244 : No.17 in D minor / előadó Sviatoslav Richter, piano
04. Hungarian Rhapsodies S.244 : No.19 in D minor / előadó Vladimir Horowitz
05. Rhapsodie espagnole S.254 / előadó Evgeny Kissin, piano
06-17. Hexaméron S.392 / előadó Raymond Lewenthal

***

nemzeti_lobogó_alattNemzeti lobogó alatt
Fúvószene ünnepi alkalmakra
Himnusz, Szózat, indulók, fanfárok, koszorúzó zenék

Jakab Gedeon, Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar
Harmónia Bt.
.
A lemez zenei anyagát állami iskolai ünnepségek, valamint egyéb rendezvények zenei kiszolgálására, hazai és külföldön élő magyar közösségek számára ajánlható.
.
Tartalom
INDULÓK
01. Népi dallamokból: Rákóczi induló
02. Klapka induló / Egressy Béni
03. Hunyadi induló / Erkel Ferenc
04. Kossuth induló / Müller József
05. Fejérváry induló / Müller János
06. Magyar Díszmenet induló / Kraul Antal
07. László Király induló / Dávid Péter
08. Delegció induló / Lehár Ferenc
09. Magyar vér induló / Fricsai Richárd
10. I. honvéd gyalogezred induló / Fricsai Richárd
11. Katonavér induló / Pécsi József
12. Szamosmenti induló / Borsay Samu
13. Losonci induló / Lehár Ferenc
14. Magyar Lovassági induló / Figedy Sándor
HIMNUSZ
15. Magyar Himnusz (B-dúr) / Erkel Ferenc
SZÓZAT
16. Szózat (B-dúr) / Egressy Béni
KOSZORÚZÓZENE
17. Kossuth emlékére (március 15-re) / Pécsi József
18. Honfi dal (október 6-ra, 23-ra) / Doppler – Dohos
FANFÁROK
19. Felhívójel
20. Ünnepi szignál
21. Il Silenzio
22. Ébresztő jel
23. Takarodó

***

Liszt_Symphonic_poemsSymphonic Poems 3.
Liszt Ferenc
Joó Árpád, Budapest Symphony Orchestra
 Hungaroton, 1994
.
A lemezen szereplő Hősi sirató (francia címe Héroïde funèbre) (1.track) Liszt Ferenc szimfonikus költeménye, a nyolcadik a műfajban. A darab első változatát 1848–1850-ben írta, a végső munkálatokat 1854-ben fejezte be. A Párizsban élő fiatal Liszt Ferenc erősen szimpatizált az 1830-as forradalmi eseményekkel, lelkesítették a történtek, és elhatározta egy „forradalmi szimfónia” megírását. A tervezett műből csak vázlatok maradtak fenn. A komponálás újbóli gondolata a 48-as forradalmak hatására merült fel benne. A magyar forradalom híre fellelkesítette, a szabadságharc bukása pedig elkeserítette. Ennek hatására írta meg Funérailles (Temetés) című zongoradarabját és a Hősi siratót is. Liszt zenéje 1848-at, a magyar hősöket, a vértanúkat siratja, ennek megfelelően gyászinduló, amelynek műfaji elődje Beethoven 3., Eroica szimfóniájának lassú tétele. A lemezen szereplő Hungaria (3.track) Liszt Ferenc kilencedik szimfonikus költeménye.
.
Tartalom:
01. Héroide funebre
02. Hungaria
03. Hamlet

***

Kossuth_BartókSymphonic Works I. /1
Zenekari művek I. : Bartók összkiadás
Bartók Béla
Hungaroton, 2000
.

A korongon szereplő Kossuth, Symphonic Poem, DD 75a (1.tack) a „Kossuth-szimfónia” 1903-ban keletkezett, és maga Bartók Béla sorolta be szimfóniai költeménynek. Az ifjú Bartók Richard Strauss művei után Liszt Ferenc és Erkel Ferenc hagyományainak folytatására vállalkozott, amely elhatározása nem kizárólag zenei ösztönzésből, hanem a kor politikai közhangulatának hatására jött létre. A millennium utáni függetlenségi hullám akkor érte el tetőpontját Magyarországon. A közvélemény magyarságot követelt minden téren. Keletkezési körülményeiről még annyit, hogy indítékai közt szerepelhetett az 1902-es Kossuth-centenárium is: a nagy államférfi születésének 100. évfordulója. Bartók a magyar függetlenség jelképét Kossuth Lajos alakjában látta. Szimfóniai költeményéhez a zeneszerző a következő magyarázatot fűzte: „A magyar történelemben 1848 egyike a legnevezetesebb esztendőknek: ekkor tört ki a magyar szabadságharc: élet-halál küzdelem, melynek célja volt véglegesen megszabadulni az osztrákok és a Habsburg-dinasztia uralma alól. A forradalom vezetője, lelke Kossuth Lajos volt. – 1849-ben az osztrákok látván, hogy a magyar csapatokkal szemben egyre-másra vereséget szenvednek, segítségül hívták az oroszokat, kiknek sikerült a magyar hadsereget teljesen legyőzniük. Így látszólag örökre megsemmisült a magyar államiság. Ezek az események szolgálnak a szimfóniai költemény programjának alapjául. A mű tíz, egymással szorosan összefüggő részből áll, melynek mindegyikét a kezdetén levő felirat magyarázza.”
.
Tartalom
01-10. Kossuth, Symphonic Poem, DD 75a = Kossuth – szimfónikus költemény / vezényel György Lehel, Budapest Symphony Orchestra
11-12. Two Portraits Op.5 Sz-37 = Két arckép / vezényel Miklós Erdélyi, Budapest Philharmonic Orchestra
13-14. Two Pictures, Op.10 Sz-46 = Két kép / vezényel Miklós Erdélyi, Budapest Philharmonic Orchestra
15-18. Four Pieces, Op. 12 Sz.51 = Négy zenekari darab / vezényel Miklós Erdélyi, Budapest Philharmonic Orchestra

***

történelmi_magyar_indulókTörténelmi magyar indulók : XVIII-XIX. század
Honvédség Központi Fúvószenekara
Hungaroton, 1994
.
Az indulók a karmesterek hangszerelésében hangzanak el.
Vezényel és hangszerelte:
Marosi László (1, 5-7, 9-11, 16.mű. )
Dohos László (2-3, 12-13, 15.mű)
Geiger László (4, 8, 14.mű)
.
Tartalom
01. A császári-királyi 34. számú Esterházy Antal nevét viselő magyar sorgyalogezred indulója : 1783 / Joseph Haydn
02. A császári-királyi 12. számú Nádor-huszárezred indulója :  1805 / Hertelendi Gábor
03. A magyar nemesi felkelő sereg indulója : 1809 / Kisfaludy, Sándor
04. A császári-királyi 2. számú I. Sándor orosz cár nevét viselő magyar gyalogezred indulója : 1812 / Louis Luc Loiseau de Persuis
05. A császári-királyi 51. számú miháldi báró Splényi Gábor nevét viselő erdélyi-magyar sorgyalogezred indulója : 1815 / Frigyes Starke
06. A császári-királyi 12. számú Nádor-huszárezred indulója : 1818 / Georg Druschetzky
07. Magyar induló : 1829 / József Reznicek
08. Búcsú Pozsonytól – induló : 1830 / János Zaitz (Zaytz), János (Giovanni)
09. Magyar induló, Op.1 : 1836 / Gungl József
10. Magyar gránátosok indulója : 1840 / ismeretlen szerző
11. Induló magyar dallamokból : 1844 / Ferenc Massák
12. Kossuth-induló : 1847 / Doppler, Ferenc
13. A pápai nemzetőrség első indulója, Op.15 : 1848 / János Proszt
14. Az aradi önkéntesek indulója : 1848 / Antal Siposs
15. Az erdélyi hadsereg német légiójának indulója :1849 / ismeretlen szerző
16. Görgey-induló : 1849 / Marosi László; Tasner Antalné

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top