Kalchbrenner József János

240 évvel ezelőtt, 1776. szeptember 7-én született Sopronban Kalchbrenner József János evangélikus lelkész.

Tanulmányait 17 éves koráig Sopronban végezte, majd 1798 őszén külföldre ment és a jenai egyetem hallgatója lett. Két év múlva hazatért és 1802-től Szilsárkányban, 1804-től Petőfalván, később Ágfalván lelkészkedett. 1819-ben Pestre került, ahol az ágostai evangélikus hitközség lelkésze lett Molnár János, a gyülekezet első lelkészének utódaként. Jó szónok, buzgó lelkipásztor és békeszerető egyházi vezető lett belőle. Tehetséges volt a költészetben is, ő szerkesztette a pesti gyülekezet által kiadott német énekeskönyvet, melyben az ő énekei is helyet kaptak.

1834. február 16-án Pesten hunyt el. Fia Kalchbrenner Károly, szintén lelkész és híres botanikus.

Művei:
•  “Wie können die hohen Zwecke des ev. Predigtamts am sichersten erreicht werden? Eine Antritts-Predigt, gehalten … den 19. December 1819. zu Pesth. U. ott.
•  Halotti beszéd, melyet néhai Mélt. Báró Aszódi Podmanitzky József úr … ő Excell. Pesten jún. 15. 1823-ban tartott gyászünnepén mondott.
•  Abschiedsworte … és Gedächtnissfeyer. Pest, 1823. (Három beszéd.)
•  Trauerrede, zur Gedächtniss feyer der … Frau Sophie, verwittweten Freyin von Hellenbach, gebornen Kubinyi … am 16-ten November 1823 in der evang. Kirche A. B. zu Pesth gehalten. U. ott, 1824.
•  Chritsliche Religionsgesänge für die öffentlichenund häuslichen Andachtsübungen. U. ott, 1824.
•  Hrabowszky György, A Dunántuli aug. conf. Superintendentia Predikátorai. Veszprém, 1803. 88. l.
•  Haan, Jena Hungarica. Gyulae, 1858. 120. l.
•  Petrik Bibliogr. II. 310., 570. l.
•  Abel-Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen. Bpest, 1890. 87. l.
•  Doleschall E. A., Das erste Jahrhundert… Budapest, 1887. és gyászjelentés.”

Forrás:
Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára. Hozzáférés módja: http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=1317 Letöltés ideje: 2016. augusztus 29.
Magyar Elektronikus Könyvtár. Hozzáférés módja: http://mek.niif.hu/03600/03630/html/k/k10050.htm Letöltés ideje: 2016. augusztus 29.

Kalchbrenner József János

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top