Löw András

1710. május 20-án hunyt el Sopronban Löw (Loew) András orvos, Sopron város főorvosa. 1660 körül született Sopronban.

Középiskolai évei után 1679-ben a Wittenbergi egyetemen bölcsészdoktori, majd 1682-ben Jénában orvosdoktori oklevelet szerzett. Végzése után szülővárosában praktizált, 1893-tól pedig Sopron város főorvosa lett, mely tisztségét haláláig betöltötte. Számos orvostudományi értekezése jelent meg a bécsi Academia Naturae Curiosorum folyóiratában. Még egyetemi évei alatt a vérbajról értekezett (ezt a munkát a soproni evangélikus egyháztanácsnak ajánlotta), orvosdoktori dolgozatát pedig az általa morbus Hungaricusnak elnevezett – ma már nehezen körülírható – tünetegyüttesről írta. A korabeli orvostudomány nehézségeit mutatja az is, hogy a soproni levéltárban fennmaradt periratok szerint Löw a soproni tanácsot kérte fel arra, hogy hallgassa ki Dobner János patrícius özvegyét, aki szembetegségének félrekezelését rótta a városi főorvosra. Az eljárás kimeneteléről nincsen adat. Löw András elsőként végzett Sopronban meteorológiai megfigyeléseket, és hírt adott a balfi és pinkafői gyógy-forrásokról. Löw András fia, Löw Károly Frigyes (1699-1741) követte apját az orvosi pályán, és több mint 15 évig Bécsben praktizált. A császári Academia Naturae Curiosorum és a berlini tudományos akadémia is tagjává választotta.

Sopronba hazatérve a növénytannak szentelte életét. Apja hagyatékából több dolgozatot is kiadott, közte az 1683-as pozsonyi tífuszjárványról tudósítót. Deccard Kristóf János (1686-1764) Flora Seproniensis című, végül kéziratban maradt munkájának nagy része Löw Károly Frigyestől származik.

Irodalom:
Heimler Károly: Loew (Loevius) Károly Frigyes. In: Soproni Szemle 5. évf. 2. sz. (1941). p. 138-139.
Heimler Károly: Loew András. In: Soproni Szemle 5. évf. 2. sz. (1941). p. 138-139.
Leitner József: Deccard Kristóf János. In: Soproni Szemle 5. évf. 2. sz. (1941). p. 136-138.
Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Reprint. Bp.: Hogyf Editio, 1994-1995. 3 db.
Martos András: Történeti meteorológia és helytörténet. In: Soproni Szemle 27. évf. 1. sz. (1973). p. 54-57.
Brand Imre: Szemészeti adatok Sopron történetében. In: Soproni Szemle 19. évf. 3. sz. (1965). p. 269-273.

Löw András

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top