Magyar János

MAGYAR JÁNOS

 

1911. október 14-én született Magyar János rubindiplomás erdőmérnök, az MTA rendes tagja, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának (NYME EMK) nyugalmazott egyetemi tanára, az Erdészeti Tudományos Intézet volt igazgatója, Sopron város díszpolgára.

1935-ben Sopronban erdőmérnöki oklevelet szerzett, majd uradalmi segéderdőmérnökként kezdte meg szakmai pályáját. 1936 és 1940 között az Egyetem Erdőrendezéstani Tanszékén és az Erdészeti Kutató Intézetben dolgozott. 1941-ben Gödöllőre ment, majd Budapesten az Erdőközpontban és a Földművelési Minisztériumban dolgozott különböző vezetői beosztásokban 1952-ig. 1952 és 1954 között az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) igazgatójává nevezték ki, ez az intézmény az ország egyetlen főhivatású erdészeti kutatóhelye volt. Innen került Sopronba, az akkori Erdőmérnöki Főiskola Erdőrendezéstani Tanszékének élére. 1957 és 1960 között látta el az Erdőmérnöki Főiskola igazgatói feladatait, majd rektorhelyettessé választották. 1982-ben nyugdíjba vonult és főleg a tudományos utánpótlás nevelésével foglalkozott.

Egy legendás emlékű erdészgeneráció utolsó tagjainak egyike volt Ő. Egy életen át dolgozott a magyarországi erdőkért, és kutatta az erdők élővilágának titkait. Főleg az erdészeti faterméstani kutatásaival ért el új eredményeket. Kutatásai során kidolgozta a fatermési táblák alapkérdéseit, szerkesztésének metodikáját, feltárta hazai állományalkotó fafajaink valóságos termőhelyi szórásmezejét, új termőhelyi osztályozási módszert vezetett be, rámutatva a faállományok felsőmagasságának célszerű alkalmazására. Kutatásszervező, irányító munkájával kedvezően hatott a hazai erdészeti kutatás eredményességére és a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására.

2006. január 17-én hunyt el. Halálával a magyar erdészeti gyakorlat, kutatás és felsőoktatás, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kiemelkedő alakja távozott el, együtt gyászolta őt a hazai tudományos élet, az erdészek, az erdészeti kutatók és oktatók.

Irodalom:

Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. 2006/4. sz. 500. p

Gál János: Magyar János (1911-2006) élete és munkássága Sopron: NYME K., 2010 (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, 26.)

Internet:

http://uni-sopron.hu/dr-magyar-janos

Magyar János https://www.szivk.hu/wp-content/uploads/2021/09/magyar_janos-2.pdf

könyv
188910db
cd
4629db
dvd
5645db
diafilm
1507db
kotta
177db
hangoskönyv
1200db
to top