Médiatár

KÖNYVÚJDONSÁGOK A MÉDIATÁRBAN
.

Dobok könyve : A dobfelszerelés története
Szerző: Nicholls, Geoff
Kiadás: Bp., Cartaphilus, 2011

Különösen mióta a hazai közönséget is elkápráztatta a Yamato japán dobegyüttes, a könnyűzenei formációk hátsó frontjának “munkásai”, a dobosok is több figyelmet kaphatnak. Bár el kell ismerni, Ringo Starr, Charlie Watts, Ginger Baker, John Bonham vagy Keith Moon, a Beatles, a Rolling Stones, a Cream, a Led Zeppelin és a Who együttes oszlopos tagjaiként, és nem utolsósorban egyéni játékuknak köszönhetően, komoly hírnévre tettek szert. A Cartaphilus Könyvkiadónak a különböző hangszertípusok történetét feldolgozó tematikus rockzenei sorozatában a fender és gibson elektromos gitárok, valamint a basszusgitárok után a doboknak is jut egy látványos, gyönyörű, színes fotókkal teletűzdelt album. Szerzője Geoff Nicholls maga is zenész, azonban nem – mint várnánk – a dobok mögött csinált karriert, hanem billentyűsként és gitárosként közreműködött egyebek közt a Black Sabbath hardrock zenekarban. Ezért szinte bennfentesként emlékezik meg a legnagyobb sztárokról, de a névjegyzékben külön-külön részletesen is foglalkozik az összes nagy dobgyártóval és számos kis céggel. Könyve nagy része azonban a ritmusszekció utolsó száz évének izgalmas története, kezdve a jazz nagyjaitól (Buddy Rich, Kenny Clarke, Art Blakey vagy Billy Cobham) a pop különböző ágainak kiteljesedéséig. Sorra veszi és értelmezi a zene és a dobosok világában bekövetkezett összes változást, amely újításokra sarkallta a dobkészítőket. Megtudhatjuk például, miként “jöttek fel” a kezekhez a lábak, mármint értékelődtek fel szinte forradalmian az alsó végtagok a dobolásban. A szerző valamennyi jelentősebb dobtípust felsorakoztatja, emellett egy alapos, ugyanakkor olvasmányos dobtörténelmet is nyújt, kidomborítva, mekkora szerepe volt e legősibb hangszernek a dzsessz és a rock fejlődésében. A kötet nem hiányozhat a sorozat előző darabjai mellől, de az ütősök rajongóinak könyvespolcáról sem.
.

Éneklés [CD melléklettel]
Szerző: Phillips, Pamelia S.
Sorozat: Tantusz könyvek
Kiadás: Bp., Panem, 2012

 A Tantusz könyvek sorozat korábbi kötetei megismertették az olvasót a zongora és a gitár alapjaival. A legújabb kötet, Pamelia S. Phillips tollából az éneklés technikájába vezeti be – a sorozat többi kötetéhez hasonlóan – leginkább a fiatalabb korosztályokat. Az olvasók megismerhetik az éneklés alapjait (hangfaj meghatározása, testtartás, légzés stb.), az énektechnika fejlesztésének kezdő és haladó technikáit. Szó esik a hangképzésről, a rezonancia felfedezéséről, a helyes magánhangzó- és mássalhangzó-formálásról, az énekhang különböző regisztereiről, a hang rugalmasságának fejlesztéséről, a műfajismeretről, a kottaválasztásról vagy éppen a megfelelő tanár kiválasztásáról. Külön fejezet foglalkozik azzal, hogyan is készüljünk fel első fellépésünkre, majd a sorozatnál megszokott Top 10 rovatból megismerhetjük a tíz legzseniálisabb előadót, a tíz leggyakrabban feltett kérdést és az azokra adott válaszokat, az egészség megőrzésének titkait, valamint hangfajonként és stílusonként (klasszikus zene, zenés színház, country és pop-rock) tíz-tíz alapdarabot. A tárgymutatóval végződő kötetet kiegészíti egy CD is, mely alapgyakorlatok hangfelvételeit tartalmazza.
.

Négyujjas pengetési technikák gitáron [CD melléklettel]
Szerző: Capone, Phil
Kiadás: Bp., Officina, 2011

 A gitárjátékon belül kifejezetten egy témakörre, az ujjal való pengetés technikájára koncentrál mostani kötetében Phil Capone. Az – ennél fogva – elsősorban már haladóknak (vagy mindenre elszánt, zenei alapismeretekkel már rendelkező kezdőknek) javasolható tankönyvben több zenei és játékstílus (négyujjas) pengetési fajtája is részletes bemutatásra kerül a huszonkilenc lecke keretei között. Ezek az akkordfogások mellett ezúttal kifejezetten az ujjtechnikára és basszus szólamokra koncentrálnak, számos népszerű stílusból hozva fel gyakorlatokat és példákat, a tanulás mellett lehetőséget adva a repertoár bővítésére is. A kötet utolsó harmadában található a pengetési sémák jegyzéke és a capo hangnemek felsorolása az elsőtől a kilencedik érintőig. A sok színes fotóval, magyarázó ábrákkal kísért, a gyakorlatokat tartalmazó CD-melléklettel kiegészített kötetet kislexikon, valamint név- és tárgymutató zárja.
.

Tört akkordok : Zeneesztétikai írások
Szerző: Pintér Tibor
Sorozat: Laokoón könyvek 4.
Kiadás: Bp., L’Harmattan, 2012

 A tört akkord hangzatfelbontást jelent, külön-külön megszólaltatva az adott akkord hangjait. Pintér Tibor zeneesztéta célzatosan választotta e fogalmat tanulmánykötete címéül, metaforikusan egybefogva a különböző zeneesztétikai kérdéseket körbejáró írásait. Ilyenformán a tört jelző fontos szerepet kapott a tanulmánygyűjtemény összeszerkesztésében, miáltal egy olyanfajta szellemtörténeti ív rajzolódik ki, amelynek révén érthetővé válik, miképp lesznek a mikrotörténeti problémák nagy problémákká. A közreadott tizenegy zenei, esztétikai és filozófiai írásból nyolc már szakmai orgánumokban megjelent (listájuk megtalálható a könyv végén). Szerzőjük a 17-18. századi zenefelfogás két kulcsfogalmát, az affektust és a figurát helyezi a középpontba, nevezetesen René Descartes affektuselméletét, Claudio Monteverdi zenei modernizmusát és a korai barokk zenei retorikáját. E vezérfonal mentén a korszak kevésbé ismert elméleti szerzői és komponistái is feldolgozásra kerülnek, egyebek mellett Joachim Burmeister vagy Matthias Weckmann. A kötet második részében zenei előadóművészeti kérdések kerülnek előtérbe. Ezek közös sajátossága, hogy a múlt zenefelfogásának újjáélesztése milyen esztétikai problémákat vet fel, és ezekre milyen válaszok adhatók. E kérdésekről elsősorban Vivaldi és Johann Sebastian Bach művei Nikolaus Harnoncourt vagy az Il Giardino Armonico által adott interpretációinak elemzéseiben olvashatunk. Az élet és a mű között támadó feszültség problematikája a Mozart-életrajzírás történeti áttekintése kapcsán vetődik fel míg az utolsó tanulmány Walter Benjamin nevezetes aura-fogalmának a zenére való alkalmazási lehetőségeit taglalja. A kevés ábrával és kottával illusztrált mű elsősorban a zeneelmélet és -esztétika iránt érdeklődők olvasmánya.

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top