Mi történt augusztus 22-én?

100 évvel ezelőtt 1922. augusztus 22-én hunyt el Östör Antal, ígéretes költőtehetség. Gyermekéveit Sopronban töltötte, Kalocsán a jezsuitáknál érettségizett, majd Budapesten lett joghallgató. Költői tehetségéről Babits Mihály is elismerően nyilatkozott, példaképe Ady Endre volt. Sopronban hunyt el 1902. január 13-án. Apja, dr. Östör József fia emlékére kápolnát emeltetett Zsirán, melynek tervét és kivitelezését Scharmár Károly soproni műépítésztől rendelte meg. Kérte a győri püspöktől, hogy a kápolnát Szent Antalról nevezhessék el, és fia az itteni kriptában találjon végleges nyughelyet.

30 évvel ezelőtt 1997. augusztus 22-én hunyt el Debrecenben Kálmán Béla akadémikus, finnugor nyelvész. Lakompakon (ma: Lackenbach) született 1913. február 28-án.

könyv
189583db
cd
4638db
dvd
5645db
diafilm
1517db
kotta
177db
hangoskönyv
1217db
to top