Mi történt augusztus 8-án?

180 évvel ezelőtt, 1853. augusztus 8-án Nyalkán született Farkas Sándor kanonok. Pappá szentelése után segédlelkész volt Rábaszentmihályon, Szilben, Csepregen. 1887-ben kiadta Csepreg mezőváros története című monográfiáját. Plébánossága mellett kapuvári esperes, püspöki biztos és tanfelügyelő volt a hansági kerületben. Nyugállományba vonulását követően visszatért Csepregre és a város történetének ismételt kutatásához fogott. Az ekkor összegyűjtött anyag azonban többségében elveszett. 1938. február 24-én Csepregen hunyt el.

120 évvel ezelőtt, 1903. augusztus 8-án hunyt el Budapesten Salamin Leo természettan- és mennyiségtantanár. 1868-ban a soproni állami főreáliskola tanára, majd igazgatója volt. 1872-től 25 évig, a leghosszabb ideig igazgatta az iskolát. Francia nyelvet, mennyiségtant és természettant tanított. Nevéhez fűződik az ország első távolsági telefonbeszélgetésének megvalósítása Sopron és Pinnye között 1877-ben. Ennek emlékét ma tábla őrzi az iskola, a mai Széchenyi István Gimnázium falán. Jelentős tankönyvírói munkássága is. Chippis városában ( Svájc) született 1832. június 17-én.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top