Mi történt augusztus elsején?

310 évvel ezelőtt, 1713 augusztus 1-jén Sopron városát is elérte a Magyarországon már fél évtizede rendszeresen pusztító, utolsó nagy pestisjárvány. A kuruc háborúk után a pestisjárvány a Sopron környéki falvakban is szedett áldozatokat. A járvány elmúltával hálából a települések emlékművet állíttattak (pl.: Nagycenk, Nagylózs, Szarvkő-Hornstein). Ezek általában szabadon álló oszlop tetejére helyezett alakok, a kor vallásos szemléletének megfelelően különféle védszentek, Mária-, illetve Szentháromság-szobrok.

110 évvel ezelőtt, 1913. augusztus 1-jén készült el Orth Ambrus és Somló Emil tervei alapján a Széchenyi téri Postapalota. A kivitelező Schármár Károly (1877-1946) soproni építész volt. Az építkezés 1911-ben kezdődött, 1,5 millió koronába került. Az épület homlokzata a kései szecesszió és a historizmus elemeit vegyíti, a belső térben sok szecessziós részlet található. A telefonközpontot helyezték át először, a teljes költözést csak októberben kezdték meg, novembertől már valamennyi szolgáltatást igénybe vehették a soproniak.

115 évvel ezelőtt, 1908. augusztus 1-jén, született Hegyeshalomban Geiszbühl Mátyás pápai káplán, fertőrákosi plébános, kőhidai börtönlelkész. Segédlelkészként működött Mosonszentjánoson. Peresznyén, Mosonszolnokon és Ágfalván. Ágfalva mellett két évig Bánfalván a karmelita nővérek zárdalelkésze is volt. Gondoskodott arról, hogy az 1944. december 23-án a Sopronkőhidára internált Mindszenty Józsefet és 26 paptársát emberségesen lássák el. 1953-ban Fertőrákos plébánosa lett. Sopronban hunyt el 1989. január 3-án.

Bővebben: https://www.szivk.hu/geiszbuhl-matyas/

105 évvel ezelőtt, 1918. augusztus 1-jén a soproni képviselőtestület tagjai közfelkiáltással választották meg polgármesternek dr. Thurner Mihályt, aki 23 éven át állt a város élén. Munkájának példaképe Lackner Kristóf volt. „Tisztemben csak a város érdeke és az igazság fog vezetni. Mindenkinek vallási és politikai meggyőződését tiszteletben fogom tartani. A felekezeti elfogultságot és a politikai pártoskodást szóhoz jutni elhatározásaimban nem engedem. … Hogy Lackner Kristóf örökségére méltó lehessek, a városházát szent helynek tekintem, a melyen más politikát nem fogok csinálni, mint a város politikáját, vagyis a város érdekeinek hűséges, előrelátó szolgálatát” − mondta első, polgármesterként tartott beszédében.

Bővebben: https://www.szivk.hu/thurner-mihaly/

85 évvel ezelőtt, 1938. augusztus 1-jén az 1829 óta működő Soproni Liszt Ferenc Zeneegyesület Zeneiskolája a Csengery utca 13. sz. házba költözött, a volt MOVE (Magyar Országos Véderő Egyesület ) székházba.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top