Mi történt december 14-én?

130 évvel ezelőtt, 1893. december 14-én született Nagykikindán (ma: Kikinda, Szerbia) Geleji Dezső újságíró, lapszerkesztő, nemzetgyűlési képviselő. Budapesten hunyt el 1969. december 18-án.

110 évvel ezelőtt, 1913. december 14-én a református laki Végh Kálmán földbirtokos római katolikus vallású felesége, Tschurl-Takács Rozália, férje iránti „lelki ajándékképpen” jelentős ingatlanokat adományozott a fiókegyházközséggé szerveződött soproni reformátusságnak templomépítés céljából. Azt a kötelezettséget rótta az egyházra, hogy a Deák téri ingatlanon 15 év alatt református istentisztelet céljaira templomot építsenek. Az első és egyúttal úrvacsorával ünnepelt istentiszteletre 1909. január 15-én került sor az evangélikus templomban. Ezt követően a Lackner Kristóf utcai törvényszék épületének (Igazságügyi Palota) üléstermében tartották havi rendszerességgel istentiszteleteiket. Az ajándékot elfogadó első presbiteri ülésen Kis József pápai esperes-lelkész elnökölt. 1926-ban Hárs György, az Eszterházy uradalom építészének tervei alapján a Schneider és Straner soproni építővállalat építette meg a templomot, amelyet 1929. december elsején szenteltek fel.

10 évvel ezelőtt, 2013. december 14-én Sopronban a Hűség Napi (december 14.) ünnepségek során felavatták gróf Bánffy Miklós szobrát. Ebből az alkalomból emlékhelynek nyilvánították az Erzsébet kertnek ezt a részét. Az író, polihisztor, Magyarország egykori külügyminiszterének karosszékben ülő alakja felénk fordulva egy nyitott könyvet a térdén nyugtat, ujjával a szövegre, idézetre mutat. “Könyörtelen következetességgel visz tova az első, mindegynek látszó lépés a végzet ösvényén”. A szobor körüli kődarabok a szétszakított ország szimbólumai.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top