Mi történt december 5-én?

165 évvel ezelőtt, 1858. december 5-én született Szolnokon Bileczky Ede címzetes tábornok. 1906. novemberben a magyar kir. 18. soproni gyalogezredhez helyezték át, hadkiegészítő parancsnoki beosztásba került. Érkezésekor már viselte a Bronz Katonai Érdemérmet vörös szalagon. A Hadkiegészítő parancsnokságot töb, mint egy éven át irányította, ezután csapatszolgálat következett. A soproni I. zászlóalj és az 57. sz. Népfelkelő járás parancsnoki tisztét vette át. A helyőrségi templomban 1903. november 28-án kötött házasságot Bauer Alojziával, aki tehetős soproni családból származott. Kitüntették 1910-ben a Katonai Érdemkereszttel, és kinevezték különleges beosztású tisztnek, egyben az ezredparancsnok helyettese lett. Ezredessé 1911. november 1-jén lépett elő. Nyugdíjas állományba 1912. szeptember 1-jén helyezték és megkapta a 3. osztályú Vaskorona Rend kitüntetést. A háború ideje alatt a soproni Vöröskeresztnél dolgozott. Munkája elismeréseként 1917. június 21-én a Vöröskereszt hadidíszítményes Díszérmét nyerte el. A cs. és kir. 1917. szeptember 2-án címzetes tábornoknak nevezte ki. Több alkalommal adományozott a soproni Múzeumnak különböző tárgyakat. 1940. szeptember 16-án katonai tiszteletadással temették el a régi Szent Mihály temetőben. Fegyvergyűjteményét felesége a Múzeumnak ajándékozta. (Hegedűs Elemér nyugállományú alezredes kutatása alapján)

85 évvel ezelőtt, 1938. december 5-én hunyt el Sopronban Horváth Rezső pedagógus, a főreáliskola, majd a felső kereskedelmi iskola nyelvtanára. Cikkei jelentek meg a Középiskolai Tanáregyleti Közlönyben, és az Egyetemes Philológiai Közlönyben. A galíciai Czarny Dunajecben született 1857. november 25-én.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top