Mi történt március 20-án?

130 évvel ezelőtt, 1893. március 20-án született Hodrusbányán (ma: Banská Hodruša, Szlovákia) Vajk (eredetileg Weisz) Artúr bányamérnök, szakíró. Tanulmányait Selmecbányán kezdte, majd 1919-ben Sopronban fejezte be. 1920-tól csaknem 30 éven át a brennbergi szénbánya (Urikány-Zsilvölgyi Kőszénbánya Rt.) üzemvezetője volt. Bevezette a sűrített levegős fúvótömedékelést, a széles homlokú frontfejtést, újításaival részben megfékezte a bányatüzeket, és a gőzüzemű bányát fokozatosan átállította villamosenergiára. Irányítása alatt öt függőleges aknát telepítettek, az 1939-1941 között épített Szent István akna, 630 méterrel, akkor hazánk legmélyebb aknája volt. Gondot fordított a bánya szociális-kulturális létesítményeire is. Füredi Oszkár építész barátja tervei szerint korszerű munkáskolóniát, nyolc osztályos modern iskolát, 100 gyermeket befogadó óvodát, jól felszerelt kórházat és bányásztemplomot létesített. A szomszédos Görbehalmon megépítette az első, lakbérmentes, 75 lakásból álló, korszerű bányásznyugdíjas-otthont. 1945 után részt vett Brennbergbánya helyreállításában. 1948-tól az államosított szénbányák szénminőségi osztályát vezette. Az 1949-ben alapított Bányászati Kutató Intézet első igazgatója volt. 1954-1964 között a Bányászati Tervező Intézet technológiai osztályán dolgozott. Brennbergbányán vezetése alatt épült kiskertes bányászházak, munkáskolóniák és kultúrépületek őrzik emlékét. Budapesten hunyt el 1966. március 17-én.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top