Mi történt november 25-én?

240 évvel ezelőtt, 1783. november 25-én született Győrben Zipser Keresztély András (Christian Andreas) természettudós, tanár. Sopronban 1817-ben jelent meg fő műve, amely a magyar ásvány-földtan első korszakának egyik fontos írása, Magyarország ásvány előfordulásait ismertető forrásmunka (Versuch eines topographisch-mineralogischen Handbuches von Ungarn). A Magyarhoni Földtani Társulat megalapításának 1847-es kezdeményezője volt, ez hazánk első természettudományi egyesülete, mely azóta is működik. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Sopronban tartott vándorgyűlésén 1847-ben a hanyatló magyar bányászat fellendítésére “földismei egyesületek” létrehozását kezdeményezte. Besztercebányán hunyt el 1864. február 20-án.

190 évvel ezelőtt, 1833. november 25-én hunyt el Comoban (Itáliában) Esterházy Miklós herceg, diplomata, katonatiszt. Bécsben született 1765. december 12-én. 1790-ben alezredes, részt vett II. József török háborújában, majd 1791-től a magyar nemesi testőrség kapitánya. 1794-ben ezredes, 1796-ban generális, a napóleoni háborúk idején, 1797-ben saját költségén ezer önkéntest szerelt fel. 1803-ban altábornagy, 1817-ben táborszernagy lett. Közben fontos diplomáciai megbízásokat végzett. 1794-től haláláig Sopron vármegye örökös főispánja. A tudományok, művészetek mecénása volt. Létrehozta az Esterházy Képtár alapjait, 1000-nél több festményt, 3500 rajzot és 50 000 metszetet vásárolt. Napóleon 1809-ben a magyarokat új király megválasztására szólította fel, őt szemelte ki magyar királynak.

130 évvel ezelőtt, 1893. november 25-én hunyt el Bécsben Felsőbüki Nagy Pálné Morenich Alojzia A reformkori politikus özvegyéről 1893. december 25-én emlékezett meg a Sopron c. újság, hogy egy hónappal ezelőtt Bécsben, 103 éves korában elhunyt. Sopronban volt az esküvője és a „város szegényeire 5000, az iskolásokra 2000 forintot hagyott”. Sopronban született 1790. április 18-án.

30 évvel ezelőtt, 1993. november 25-én hunyt el Verbényi (Veszelka) László a nyelvtudományok kandidátusa. Sopronban született 1910. december 14-én. Itt végezte elemi iskoláit és a gimnáziumot, majd tanulmányait 1929 és 1932 között a Szegedi Tudományegyetemen folytatta. 1964-ben tudományos értekezésével a nyelvtudományok kandidátusa lett, „A soproni kancellária korai újfelnémet emlékeinek mondattana és alaktana” címmel. Tudományos tevékenységének meghatározó része, amellyel országos elismerést is szerzett, német nyelvű irodalmi és oktatási munkája volt. Szerkesztőségi tagja volt 1938-1981 között a Soproni Szemlének, abban számos tanulmányt és cikket írt.

Bővebben:https://www.szivk.hu/verbenyi-veszelka-laszlo/

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top