Mi történt október 3-án?

165 évvel ezelőtt, 1858. október 3-án nyílt meg Sopronban az Evangélikus Tanítóképző Intézet. Az ún. régi „szedreskert” (akkor: Képezde u. 14. sz., ma Deák tér) területét, a „helyhatósági osztály beleegyezésével” Sopron városától 1000 pengő forintért vásárolták meg, az építkezés két évig tartott. Az Intézet megteremtésében nagy szerepet játszott Pálfy József, Kolbenheyer Mór és Király József Pál. Hallgatóinak létszáma 40-60 fő volt. A korabeli intézetek közül a 16. volt az országban, de első az evangélikus intézetek közül. A második világháborús bombazáporban erősen megrongálódott épületben 1946. május 15-én szólalt meg utoljára az évnyitókra és évzárókra hívó kisharang (ma a győrsági templomban van). Az épületet lebontották és helyén alakították ki az ún. „gödör játszóteret”.

130 évvel ezelőtt, 1893. október 3-án született Budapesten Mika Ferenc jogász, pénzügyi főtanácsos, műkedvelő természettudós, a halak és a botanika tudója, a Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság alapító tagja. 1977-ben hunyt el.

115 évvel ezelőtt, 1908. október 3-án Budapesten hunyt el Szentirmay Elemér (1866-ig Németh János). Horpácson született 1836. november 9-én, ahol apja kormányzó főtiszt volt Széchenyi Lajos gróf uradalmaiban. Tanulmányait Székesfehérváron majd Pesten végezte. 1861-ben megválasztották Fehér megyében esküdtnek és ugyanott később szolgabíró lett. 1862-től Alsószentiványon gazdálkodott, ahol baráti kapcsolatba került Vajda Jánossal. Az 1850-es évek elején kezdett komponálni, csárdásai és dalai nyomtatásban is megjelentek. 1865-től Pesten az Első Magyar Általános Biztosító Társaságnál központi főfelügyelő, később a kárbecslési osztály vezetője volt. Az 1870-es évektől népszínműbetéteket is szerzett. Többnyire saját verseire írt dalai Blaha Lujza előadásában országos népszerűségre tettek szert. Közel 400 dalt írt. (pl.: Csak egy szép lány, Ne menj el, Plevna nóta, Is-is-is, Jaj de édes, Ez a kis lány azt hiszi) A 19. századi csárdás- és népies műdalirodalom egyik legnagyobb hatású képviselője volt, dalainak egy része a népi dallamkincsbe is bekerült.

Bővebben: https://www.szivk.hu/szentirmay-elemer/

100 évvel ezelőtt, 1923. október 3-án megkezdődött a tanítás a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Teológiai Akadémia hittudományi karán. A kar a Széchenyi téren, a Líceumban kezdte meg működését. Sopronban 350 éven át volt teológusképzés. A bevezetett egyetemi képzés során a teológiai tárgyakon túl a német és a tót (szlovák) nyelvet is tanították, mint a hazai evangélikusság beszélt nyelveit, valamint közismereti tárgyakból is voltak előadások. Itt tanított Budaker Oszkár, Pröhle Károly, Karner Károly Frigyes, dr. Podmaniczky Pál, dr. Németh Sámuel, dr. Prőhle Károly, dr. Payr Sándor. 1929-ben kezdték el építeni – Klebesberg Kunó miniszter javaslatára – a mai Deák téri iskola helyén az új épületet, amelyet 1930-an adtak át és Horthy Miklós kormányzó avatott fel. 1950-ben a teológiai képzést leválasztották az egyetemekről, 1951-ben az intézményt, mint az Evangélikus Teológiai Akadémiáját Budapestre helyezték.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top