Neuwirth János

Neuwirth János erdőmérnök, egyetemi docens 1909. október 7-én született Sopronban. Szüleit már gyermekkorában elvesztette, és ezért anyai nagyanyja nevelte.

Középiskolai tanulmányait is itt végezte, majd 1936. február 29-én a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó-, és Erdőmérnöki Karán szerzett erdőmérnöki oklevelet. Első munkahelye 1936-ban Sopronban a városi erdőhivatalnál volt, majd 1937-ben Felsősegesden Széchenyi Bertalan uradalmi erdőbirtokán készített üzemtervet. 1937-ben Ordas községben fásítással foglalkozott, majd Kecskeméten az erdőfelügyelőségnél erdőmérnökként dolgozott. Több munkahelyváltás után 1944. október 30-án a Soproni Erdőfelügyelőséghez helyezték. 1944. december 15-től katonai szolgálatot teljesített, majd hadifogságba került. A háború után került Zala megyébe, ahol 1946-ban kinevezték a Zalaegerszegi Erdőgondnokság vezetőjévé. Nagy szerepe volt a háborús években kényszerűen letermelt erdők szakszerű újraerdősítésében. Először vizsgálta Zala megyében a gyorsan növő fafajok, az akác és a duglászfenyő telepítésének lehetőségét és gazdasági jelentőségét, erről szóló tanulmánya ma is iránymutató. 1949-ben a Zalaegerszegi Erdőgazdasági Nemzeti Vállalat termelési osztályán dolgozott, az erdőművelési munkákat irányította. Az újabb átszervezések után 1950-től a Nagykanizsai Erdőgazdaság igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1951-től a Zala Megyei Erdőgazdasági Egyesülés főmérnöke, egyben erdőművelési osztályvezető is. Az egyesülés megszűnése után az újjáalakult Zalaegerszegi Erdőgazdaság főmérnöke lett. Roth Gyula nyugállományba vonulása után 1957. szeptember 1-jén az Erdőmérnöki Főiskola, erdőműveléstani tanszékére hívták meg, ahol egyetemi docensként oktatott, majd a tanszék vezetője lett. 1959. szeptember 15-től a Sárvári, majd a Soproni Tanulmányi Erdőgazdasághoz helyezték az erdőművelési ágazat vezetőjének. 1961-ben Csapody Istvánnal közösen elkészítette a Tanulmányi Erdőgazdaság erdőfelújítási és erdőtelepítési technológiáját, mely kéziratban maradt fenn. Szócikkeket írt az 1964-ben kiadott Erdészeti Vadászati Faipari Lexikonba.

1972-ben Sopronban az erdőgazdaságnál csoportvezetőként vonult nyugállományba. Itt hunyt el 1975. október 15-én. Az erdőművelés elméleti és gyakorlati szakembere volt. Sokoldalú erdőgazdasági ismeret, a mindig elmélkedő egyénisége, egyszerűsége tette közkedvelté. Közleményeiben, dolgozataiban az erdőművelési gyakorlati kérdéseivel foglalkozott; különösen szívesen emlékezett a zalai erdőkben elöltött éveire.

Internet:
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet weboldala. Hozzáférés módja: http://www.nyme.hu/index.php/7466/?&L=1 Letöltés ideje: 2016. 11. 08.
100 éve született Neuwirth János. A Forest Press weboldal. Hozzáférés módja: http://forestpress.hu/hu/index.php/hagyomany/eletut/14252-100-eve-szueletett-neuwirth-janos-forestpress Letöltés ideje: 2016. 11. 08.

Neuwirth János

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top