Nikolics Károly

Nikolics Károly gyógyszerész, egyetemi tanár, Sopron város díszpolgára Sopronban született 1918. augusztus 10-én. Édesapja Nikolics Milivoj az Oroszlán patika tulajdonosa volt. Az evangélikus líceum után a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett gyógyszerészként 1940-ben, gyakorlatát apja gyógyszertárában szerezte. Az egyetemet követően Széki Tibor Szerves- és Gyógyszerészi Kémiai intézetében doktori címet szerzett, 1943-ban és az intézet tanársegéde lett.

A háború után feleségével, Hartai Máriával együtt visszatért Sopronba, hogy betegeskedő édesapja patikáját irányítsa. A gyógyszertárat 1950-ben államosították. Nikolics Sopronban maradt és a Than Károly gyógyszertárat vezette nyugdíjba vonulásáig. Szülővárosában is folytatta tudományos tevékenységét, gyógyszeranalitikai, krisztallográfiai kutatásaival kandidátusi, majd tudományok doktora fokozatot érdemelt ki. 1978-ban az Orvostovábbképző Egyetem címzetes tanára lett. Részben társszerzőként kilenc könyvet és 140-nél több közleményt jegyzett.

Nikolics tevékenységének köszönhető, hogy Sopronba került az intézményesített gyógyszerész-továbbképzés, közreműködésével a városban számos alkalommal rendeztek gyógyszerész konferenciát és javaslatára nyílt meg 1968-ban a Fő téri Patikamúzeum. A Magyar Gyógyszerészeti Társaságban gazdag munkát végzett, ennek 1978 és 1991 között elnöke is volt. A Magyar Kémikusok Egyesülete Than Károly emlékéremmel tüntette ki, a Dunántúli Analitikai Díjat, valamint MTESZ-díjat is elnyerte. A Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje (1991), a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség Életműdíja (1994), Bugát Pál Emlékérem (1998) tulajdonosa volt.

Városunkban a tudományos és ismeretterjesztő társaságok munkájában (MTESZ, TIT) vett részt, Dr. Király Jenő Díjat kapott,  Pro Urbe díjban részesült (1997), majd a város díszpolgára lett (1999).

Nikolics Károly 2000. szeptember 16-án hunyt el Sopronban, a soproni Szent Mihály temetőben nyugszik. 2004. szeptember 17-én a Patikamúzeum előtt Dr. Nikolics Károly professzor úrra emlékeztek egykori tanítványai, tisztelői és a különböző szakmai szervezetek képviselői, ekkor avatták fel emléktábláját.

2018-ban utcát neveztek el róla az Aranyhegyen.

Irodalom:
Horváth Dénes: Prof. Dr. Nikolics Károly (1918–2000). In: Soproni Szemle. 54. évf. 4. szám (2000). p. 439-442.
Lipták József: Nikolics Károly (1918–2000) szakmai életműve. In: Soproni Szemle. 54. évf. 4. szám (2000). p. 442-444.
Soproni Patikamúzeum szerk.: Nikolics Károly 1968-1993. Sopron: Magyar Gyógyszerészeti Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, 1993. 78 p.

Internet:
Soproni TIT weboldala: Dr. Nikolics Károly (1918-2000). Hozzáférés: http://sopronitit.hu/dr-nikolics-karoly-1918-2000/ Letöltés: 2023. 06.04.

Nikolics Károly

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top