Pilgram János Zsigmond

Pilgram János Zsigmond evangélikus lelkész. Buxtehude-ban (Bréma mellett) született 1682. december 10-én.

Apja evangélikus lelkész volt. Korán árvaságra jutott, ezért lelkészek nevelték, Mente Ulrich Brémában, majd bátyja, Wismarban. A rostocki egyetemen 1702-től végezte tanulmányait, négy év múlva Mecklenburgba, innét Jüttlandba ment, svéd követségi lelkész lett. Bécsi követségi lelkészként 1719-től szolgált, majd a soproni konvent meghívására -Meissner lelkész halála miatt- a városba költözött és 1723-1739 között élt itt. Pilgram János Zsigmond képzett, felvilágosult lelkipásztor volt, a líceumi rektorral Deccard-dal szoros lelki és szellemi kapcsolatban állt. Hét munkája jelent meg nyomtatásban, ezek közül is kiemelkedett énekeskönyve, a „Neuvermehrtes Oedenburgisches Gesangbuch”, amelyet Sopronban adtak ki, 1726-ban. Az énekeskönyv összesen 366 éneket tartalmazott. A következő évben, 1727-ben egy imakönyvet írt, amely nem csak a soproni gyülekezet, hanem a környező falvak német ajkú lakossága számára is hasznos volt. Ezt az énekes- és imakönyvet a gyülekezetek közel hatvan évig használták. Pilgram írt teológiai kommentárokat, Bécsben a királyi svéd követségen előadást tartott Jézus szenvedéséről és haláláról, János evangéliuma alapján. Sokat tett a gyülekezet hitének erősítéséért a nagyon nehéz időkben.

Pilgram János Zsigmond 1739. január 18-án hunyt el, Hajnóczy Dániel lelkész írta latin verses síriratát és veje, Serpilius Sámuel Vilmos latin gyászverssel búcsúzott el tőle. A soproni evangélikus egyházközség jegyzőkönyvei alapján a Gállfy kriptába temették.

Irodalom:
Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből. Sopron, 1997. p. 21.
Internet:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, 10. kötet hozzáférés:
http://mek.niif.hu/03600/03630/html/p/p19965.htm Letöltés: 2018. 03. 10.
Reformáció 500 MNL weboldala hozzáférés: http://reformacio.mnl.gov.hu/orokseg/gallfy_adam_1622_1686_sirboltja_sopron_evangelikus_temeto Letöltés: 2018. 03. 10.

Pilgram János Zsigmond

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top