Póda Endre

1840. december 11-én született Póda Endre (Felsőszeli), soproni városplébános, kanonok.

Korán árvaságra jutott, rokoni segítséggel végezte tanulmányait Pozsonyban, majd Nagyszombatban. 1864–ben szentelték pappá, több évig káplánkodott, 1871-ben került Sopronba a Katolikus Tanítóképzőbe tanárnak. Előbb soproni kerületi esperessé, majd ajkai apáttá, végül pápai prelátussá nevezték ki. 26 éven keresztül Sopron kegyúri plébánosa volt, ez idő alatt rengeteget tett a városért, a Konvent megújulásáért. 1876-ban elérte, hogy az elemi iskolák katolikus kézbe kerüljenek, 1878-ban bevezette a párhuzamos magyar osztályokat. 1882-ben a városi iskolapénzek a Konventhez kerültek, 1885–ben megszervezte az egyházközségi adózást. 1887-ben felépíttette a Szent Mihály Római Katolikus Népiskolát, 1891-ben a belvárosi Szent Imre Iskolát, 1895-ben pedig egy óvodát is. Az oktatás mellett a műemlékek védelmére is figyelmet fordított: megújította a Bécsi utcai Szent János templomot, a városháza lebontásakor a Nepomuki Szent János kápolnát a Lőverekbe vitette, megújíttatta a Pihenőkeresztet, felújíttatta a Szent-Mihály templomot. A Katolikus Legényegylet székházának, valamint az Isteni Megváltó Leányainak új templomának és rendházának építtetése is az ő nevéhez fűződik. 1892-ben adta ki „A soproni parochia és a soproni katolikus hitközség története” című munkáját, majd a Szent Jakab-kápolna történeti és művészi leírását. 1885-ben indította német nyelvű újságát, a Westungarisches Volkblatt-ot.

1902. február 3-án hirtelen hunyt el, a Szent Mihály-temetőben temették el. A korabeli újságok a város történelmének egyik legnagyobb polgáraként emlékeztek meg róla.

Internet:
Magyar Katolikus Lexikon. Hozzáférés módja: http://lexikon.katolikus.hu/P/P%C3%B3da.html Letöltés ideje: 2016. 11. 08.
Pálinkás Homepage weboldal. Hozzáférés módja: http://www.palinkas.com/podaendre.html Letöltés ideje: 2016. 11. 08.

Póda Endre

könyv
190723db
cd
4638db
dvd
5693db
diafilm
1517db
kotta
178db
hangoskönyv
1229db

vissza a teljes verzióra

to top