Printz Ferenc

Printz Ferenc ügyvéd, polgármester helyettes 1844. július 4-én született Sopronban, németajkú családban.

A bencés gimnáziumban tanult, majd a bécsi jogi egyetemre jelentkezett, ahol 1867-ben fejezte be tanulmányait. Budapesten jogi doktorátust szerzett és Sopronban nyitott ügyvédi irodát. Feleségül vette 1885-ben Muhr Herminát, aki nővére volt a 9. sz. Nádasdy huszárezred parancsnokaként hősi halált halt Muhr Ottmárnak. Hat gyermekük született, Printz három fia katona lett, Ottmár tengerésztiszt, József a tüzér, Antal a Ludovika Akadémia tanára. Printz Ferenc elnyerte a város által meghirdetett árvaszéki ülnöki állást. A következő években fontos szerepe volt a városi vízvezeték kiépítésében, a városi szálloda (Pannónia) építése is az ő gondolata volt. Printz Ferenc saját költségén létesítette az akkor róla Printz-Steeg-nek nevezett, ma Panoráma útként számon tartott útvonalat. Gebhardt József polgármester lemondása után Printz helyettesítette, az 1901. évi polgármesteri jelentést is ő adta ki. A városházi munka mellett a közéletben is szerepet vállalt: a Dalfűzér pártoló tagja, a Dunántúli Turista Egylet tagja, a Katolikus Konvent jegyzője, a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke volt. 1891 és 1912 között a Soproni Városszépítő Egyesület elnökeként gazdag munkát végzett, megújult az egyesületi élet, és a város megszépült. Ennek bizonyítéka, a Várkerület, Petőfi tér, Ógabona tér fásítása, a Deák tér parkosítása. Nem sikerült elfogadtatnia tervét, a Lővereket összekötő nagy körút, vagy a Károly-magaslatra tervezett állandó, kőből építendő kilátótorony építésével kapcsolatban. Kortársai közül ekkor még nem ismerte fel mindenki az idegenforgalom jelentőségét. Printz Ferenc jól látta, hogy a város fejlődésének fontos tényezője az, és támogatta Sopron első útikalauza kiadását (1891). Nyugdíjazását 1906-ban kérte, megromlott egészségére hivatkozva. Többek között ezt írta kérvényében: „Azon megnyugtató tudat kísér engem, hogy hosszú, küzdelmes és talán nem eredménytelen közpályámon kötelességemet mindig híven teljesítettem, egész erőmet és tehetségemet kizárólag szeretett szülővárosom javára szenteltem.”

Printz Ferenc 1910-ben, Brunner János evangélikus esperessel egy időben kapta meg az uralkodótól az életműért adományozható kitüntetést, a Ferenc József Rend lovagkeresztjét. Agyvérzés következtében hunyt el 1920. január 31-én. Temetése február 2-án a Szent Mihály-templom mögötti régi temetőben volt. A róla elnevezett Printz-pihenőt 1925-ben adták át.

Irodalom:
Szabó Jenő: A Soproni Városszépítő Egyesület története: 1869-1984 Sopron: Soproni Szemle, 1984.
Hárs József: Printz Ferenc (1844-1920), a Soproni Városszépítő Egyesület egykori elnöke In: Soproni szemle 49. évf. 2. sz. (1995). p. 118-129.
Hárs József: Írt -e Printz Ferenc útikalauzt? In: Soproni szemle 30. évf. 1. sz. (1976). p. 60-62.
Internet:
Hárs József: Idegenforgalom és kultúra a népszavazás utáni Sopronban elérhető:
http://www.sopron.hu/upload/varos/nepszavazas1921/Harsj.html Letöltés: 2018. 03. 12.
Sopron Anno weboldala elérhetőség: http://sopronanno.hu/bejegyzes/printz-ferenc Letöltés: 2018. 03. 12.

Printz Ferenc

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top