Prőhle Jenő

Prőhle Jenő könyvtáros, művelődéstörténész, klasszika-filológus, helytörténész 1909. augusztus 10-én született Sopronban. Édesapja Prőhle Károly lelkész, az evangélikus teológiai akadémia professzora volt. Középiskoláit 1919 és 1927 között az evangélikus líceumban, kiváló eredményekkel végezte. Minden évfolyamon osztályelső volt, tandíjmentes és ösztöndíjas tanuló. Felsősként tagja, majd oktatója az iskolai gyorsírókörnek, két évig könyvtárosa a Líceumi Ifjúsági Diákszövetségnek, maturandusként a Magyar Társaság főjegyzője.

Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, latin-görög szakon folytatta. Egy éves katonai szolgálat után a kínálkozó tudományos pálya ellenére is visszatért szülővárosába, 1922-től óraadó, majd helyettes, 1937-től pedig rendes tanár lett az evangélikus líceumban. Tanári tevékenysége mellett 1934-től a 67. számú cserkészcsapat parancsnokaként is tevékenykedett. A líceumi nagykönyvtárat és az egyházkerületi levéltárat is gondozta. A második világháború alatt két ízben is teljesített katonai szolgálatot: jelen volt az Erdélybe történő bevonulásnál és a tragikus kimenetelű doni áttörési kísérletnél. A háború utolsó évében Németországba vezérelték, ahol angol hadifogságba esett. Katonáskodása alatt a Donnál oroszul, a hadifogságban angolul tanult.

Hazatérése után, 1947-ben megválasztották a líceum igazgatójának, amely tisztsége alól – két évvel az államosítás után – 1950-ben felmentették. Ezután oroszt és angolt tanított, majd 1953-tól a líceum műemlék- és ifjúsági könyvtár főhivatású könyvtárosa lett. A líceum fennállásának 400. évfordulóján szervezett ünnepség és kiállítás szervezője volt. 1969-ben vonult nyugalomba. Prőhle Jenő főleg helytörténeti cikkeket publikált. Legjelentősebb műve az 1974-ben megjelent Petőfi költészete és szelleme a soproni evangélikus múzeumban a kiegyezésig.

1968 és 1980 között a Soproni szemle szerkesztőbizottságának volt tagja. 1957-ben a Közoktatás kiváló dolgozója, 1971-ben Lackner Kristóf, 1977-ben pedig Pro Urbe díjjal tüntették ki. 1986. május 31-én hunyt el Sopronban.

Irodalom:

Környei Attila: Prőhle Jenő (1909-1986) In: Soproni szemle 1988. (42. évf.) 2. sz. p. 175-178.

Augusztinovicz Elemér: Prőhle Jenő 70 éves In: Soproni szemle 1979. (33. évf.) 3. sz. p. 221-222.

Internet:

http://www.bdeg.hu/web/index.php?readMenu=92

Prőhle Jenő

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top