Rasztovits Ferenc

Rasztovits Ferenc Pro Urbe Sopron 2000-díjas karnagy 1920. augusztus 24-én született Mosonszentmiklóson.

Édesapja korai halála miatt fiatal éveit rokonoknál, Győrben és Szombathelyen töltötte. Érettségi után a győri Szemináriumba jelentkezett. A II. világháború idején „korengedménnyel” báró Apor Vilmos győri megyéspüspök szentelte pappá. Első állomáshelye 1944-1947 között Egyed község volt, itt élte át híveivel a front érkezését. A háború után újabb káplánhelyeken szolgált: Fertőszentmiklóson, majd Tatabányán. Mindkét helyen kórusokat szervezett. Közben elvégezte a Zeneakadémia orgonaművész- és karnagyképző szakát, így karkáplánná nevezték ki Győrbe, ahol a Székesegyház Palesztrina kórusának orgonistája és karnagya lett. 1956-ban megpályázta a fertőszentmiklósi plébániát, de nem nyerte el. Helyette a haláleset miatt megüresedő soproni városplébánia karnagyi tisztére nevezték ki. Előbb a Szentlélek- és a Szent Mihály-templomok orgonistája, majd a nagy hírű Szent Mihály énekkar karnagya lett. Egyházi ünnepeken, rádióban, kulturális eseményeken, külföldi fellépéseken szerepeltek, több Haydn és Mozart művet, zenés nagymisét is előadtak. Zenész, énekes és kántor nemzedéket nevelt fel. Eközben a növekvő paphiány miatt kántori tisztet is betöltött a városplébánián. Szentmiséit a mély hit, alapos felkészültség, a közérthető, mégis választékos kifejezésmód jellemezte. Életművéért 80. születésnapján dr. Pápai Lajos megyéspüspök levélben mondott köszönetet. Sopron önkormányzatától, a városért kifejtett kulturális és zenei tevékenységéért „Pro Urbe Sopron 2000” emlékérmet kapott.

Rasztovits Ferenc 2000. szeptember 21-én hunyt el Sopronban, 56 éves papi szolgálat után, melyből 43 év Sopronban telt. Szeptember 29-én kísérték utolsó útjára a Szent Mihály temetőben. 2015 óta emléktáblával jelölték meg a házat, ahol lakott, a Szent Mihály utca 8. szám alatt.

Irodalom:
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron: Quint Reklámügynökség, 2001. p. 238.
Internet:
Új ember katolikus lap weboldala hozzáférés: http://ujember.katolikus.hu/Archivum/001022/0703.html Letöltés ideje: 2015. július 27.
Cyberpress Sopron közéleti magazin weboldala hozzáférés: http://cyberpress.sopron.hu/article.php?id=2515 Letöltés ideje: 2015. július 27.

Rasztovits Ferenc

könyv
185514db
cd
4549db
dvd
5376db
diafilm
1471db
kotta
159db
hangoskönyv
1175db
to top