Réthly Endre

Réthly Endre belgyógyász szakorvos, a soproni kórház osztályvezető főorvosa Budapesten született 1911. október 15-én.

Édesapja Réthly Antal, a magyar meteorológia legendás alakja volt. Réthly Endrét már gyermekkora óta a tudományos kutatómunka légköre vette körül. Már fiatalon rendszeresen olvasott s így idővel tekintélyes irodalmi műveltségre tett szert. Alapműveltségét a budapesti Toldy Gimnáziumban szerezte meg s jól felkészülve iratkozhatott be 1930-ban a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karára. Orvosi diplomáját ott szerezte meg, 1936-ban. 1936–tól 1938-ig a budapesti egyetem Közegészségtani Intézetének volt gyakornoka. Annak idején szinte követelmény volt, aki valamelyik klinikai szak komolyabb művelésére szánta rá magát, előtte egy-két évet elméleti intézetben töltött, hogy elsajátítsa a tudományos kutatás módszerét. 1938-ban nevezték ki az Irgalmasrend Budai Közkórháza (a későbbi ORFI) belgyógyászati osztályára. Itt dolgozott 1957-ig, eleinte, mint alorvos, később, mint adjunktus. 1957-ben nevezték ki osztályvezető főorvosnak a Soproni Városi Tanács Kórháza belgyógyászati osztályára. E tisztjét 22 éven át látta el, 1979-ben történt nyugdíjazásáig. A Belgyógyászati osztály mellett a Fertőző osztályt is vezette. Hagyományosan képzett belgyógyász volt, aki a szerteágazó szakma minden területén kellő tapasztalattal bírt. Betegeit magas szinten, nagyon lelkiismeretesen és emberi együttérzéssel, közvetlenséggel kezelte. Jó diagnosztikus készséggel rendelkezett, bonyolultabb esetekben észleléseit mindig összevetette a legújabb irodalmi adatokkal. A betegekkel szemben mindig etikus magatartást tanúsított és ezt követelte meg beosztottjaitól is. Számos szakorvost nevelt, utódja is tanítványai közül került ki. Példásan együttműködött a kórház többi osztályával, konziliárusként mindig segítőkész volt s maga is igényelte más szakmák közreműködését, hogy betegei minél jobban el legyenek látva. Gyógyító munkája mellett tudományos tevékenységre is jutott ideje, ennek eredményeként 60 közleménye jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban és 28 előadást tartott különböző tudományos üléseken. Hosszú éveken át a kórház tudományos igazgatóhelyettesi tisztjét töltötte be. 1959–1976-ig szerkesztőbizottsági tagja volt a Soproni Szemlének. Helytörténeti tanulsággal bír az 1831–32. évi soproni kolerajárványról írt közleménye. Nyugdíjba vonulása után néhány esztendőt még jó egészségben tölthetett el.

Utolsó éveit azonban mind jobban elhatalmasodó betegsége keserítette meg. Vigaszt csak szeretett felesége önfeláldozó segítsége és ápolása jelentett számára. A sors azonban úgy hozta, hogy feleségének előbb kellett távoznia az élők sorából. Felesége halála végkép megrendítette s csak néhány hónappal élte túl. 1990. január 9-én hunyt el Sopronban. A Szent Mihály temetőben helyezték örök nyugalomra.

Irodalom:

Metzl János: Réthly Endre (1911-1990). In: Soproni Szemle 44. évf. 3. sz. (1990). p. 79-81.

Réthly Endre

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top