Romwalter Alfréd

1890. április 22-én született Sopronban Romwalter Alfréd vegyész, műegyetemi tanár, az ásványi szenek jeles kutatója.

A városban végezte a középiskolát (reáliskola), utána a budapesti tudományegyetemre iratkozott be. Tanárai között volt Eötvös Loránd, Koch Antal, akik révén széleskörű elméleti tudásra tett szert. Tanulmányait kiváló eredménnyel fejezte be, mint bölcsészdoktor és vegytan-természetrajz szakos középiskolai tanár. Itt nyert doktori oklevelet, majd 1913 és 1920 között Budapesten és a fiumei Kiviteli Akadémián tanított. Az első világháború után visszajött szülővárosába és 1920-tól a soproni felső kereskedelmi iskola tanára lett. Elméleti kérdések mellett, a gyakorlat is foglalkoztatta. Fiumében halfagyasztó és haltermelő módszert dolgozott ki, Sopronban tanártársaival tintát, eladható vegyi anyagokat gyártottak, a tanári fizetés pótlására. A Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Elemző-vegytani Tanszékére került, főiskolai rendkívüli tanárnak, 1928-ban. E tanszéknek és később az Általános Kémiai Tanszéknek is vezetőjévé nevezték ki. Haláláig az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Karának Kémiai Tanszékét vezette. Előadásai színesek, érdekesek voltak, sokszor más szak hallgatói is beültek azokra. Különösen jelentősek az ásványi szenek kémiájával és technológiájával, főként a szénnemesítéssel, szénlepárlással és a szenesülés folyamatával foglalkozó kutatásai. Számos publikációja jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban, több szabadalma került bejegyzésre. Közismerten érdekes stílusa széles tömegeket vonzott az évenként megrendezett Soproni Nyári Egyetem előadásaira, ahol még a háziasszonyok érdeklődését is felkeltette a konyha kémiájáról szóló előadásaival.

Romwalter Alfrédot a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották 1941-ben, a kémiai tudományok kandidátusa címet 1952-ben nyerte el. Tevékenysége elismeréseként kapott Kossuth-díjat 1953-ban. Ásványszénkémia c. műve kéziratban maradt fenn. Sopronban hunyt el 1954. szeptember 7-én.

Irodalom:
Vendel Miklós: Romwalter Alfréd (1890-1954). In: Soproni Szemle 9. évf. 1-2. sz. (1955). p. 148-150.
Macher Frigyes: Soproni vonatkozások dr. Romwalter Alfréd munkásságában. In: Soproni Szemle 15. évf. 1. sz. (1961). p. 81-83.
Vendel Miklós: Romwalter Alfréd emlékezete. In: Bányászati lapok, 87. évf. 11. sz. (1954). p. 606-608.
Megemlékezések dr. Romwalter Alfréd professzorról. In: A Nehézipari Egyetem Közleményei II. sorozat: Kohászat 26. kötet; 2. füzet. Miskolc: Nehézipari Műszaki Egyetem, 1981. 120 p.

Internet:
História – Tudósnaptár weboldala. Hozzáférés módja: http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=romwalter Letöltés ideje: 2016. 10.13.

Romwalter Alfréd

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top