Stingl Vince

1796. május 23-án született Sopronban Stingl Vince, a herendi porcelángyár alapítója. Nagyapja Stingl Gáspár cseh területről érkezett Sopronba, ahol 1744-ben telepedett le és rézművesként tevékenykedett. Fia, Lipót folytatta a mesterséget, polgárjogot is nyert. 1807-ben elhunyt, özvegye, aki Vincével együtt 11 gyermeket nevelt, feleségül ment Mayer János rézműveshez. A család Pápára költözött, majd az édesanya újra megözvegyült, a fiúk ekkor önállósodtak.

Vince kártyafestő legényként dolgozott, emellett a pápai őrhadban muzsikus is volt. Kevés adat maradt fent róla, annyi bizonyos, hogy 1819-ben már Tatán a majolikagyárban dolgozott, amelyet kőedénykészítésre állított át. Ebben segítségére volt egyik fiútestvére is, a részére átadott apai örökséggel. Az új kerámiagyár vezetője Vince lett, üzlettársa azonban vádaskodásival elérte, hogy a Stingl-testvéreket elzavarták. Ezután Vince Szentgál határában kölcsönből fazekasműhelyt létesített. A nyersanyagokat a veszprémi püspökségből szerezte be, az olcsó tűzifát a környező erdők biztosították, rövidesen kőedénygyárrá fejlesztette műhelyét. 1829-ben megnősült, vállalkozása fejlődésnek indult. Ennek ellenére anyagi gondok nyomasztották, de nem adta fel tevékenységét. A közelben porcelánföldre bukkantak, ő pedig kísérletezésbe kezdett, melynek végén a bécsihez hasonló tulajdonságú porcelánt sikerült előállítania. Az égetőkemence felállításához Fischer Mór biztosította a kölcsönt, amelyet Stingl nem tudott visszafizetni, Így került Fischer kezébe a gyár, mely felvirágzott és híressé vált. Stingl Vince további sorsáról adatok hiányában nem tudunk, 1850 körül hunyt el.

Herenden két szobrot is állítottak Stingl Vincének.

Irodalom:
Molnár László: Iparművészeti törekvések a reformkori Magyarországon. Akadémiai,
Bp. 1976.
Katona Imre: A herendi porcelángyártás előzményei és kezdetei In: Művészettörténeti Értesítő 17. évf. 1-2. sz. (1968). p. 85-94.
Internet:
National Geographic Magyarország weboldala. Hozzáférés módja: http://www.ng.hu/Civilizacio/2008/05/Stingl_Vince_a_herendi_porcelanmanufaktura_megteremtoje Letöltés ideje: 2017. 01. 12.

Stingl Vince

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top