Szedenich Fülöp

1862. augusztus 19-én (más forrás szerint: 27-én) született Borisfalván (ma Kleinwarasdorf, Burgenland, Ausztria) Szedenich Fülöp népiskolai főtanító, író, költő.

Jómódú, horvát anyanyelvű gazdálkodók gyermeke volt, szülőfalujában járt elemi iskolába. A soproni Római Katolikus Tanítóképzőben szerzett tanítói és kántori oklevelet. Burgenland több falujában is tanított, Lakfalván tankönyvet írt a kántortanítók számára, módszertani munkákat is szerkesztett. Helyi dalárdát, olvasókört szervezett, mint méh- és selyemhernyó-tenyésztő többször részesült elismerésben. Német-Peresztegre 1888-ban került, elnyerte a megüresedett főtanítói állás betöltésére kiírt pályázatot. 1886-ban kötött házasságot a homoki Németh Ilona Ilkával. Nyolc gyermekük született, közülük négy érte meg a felnőttkort. Szedenich Fülöpöt egész pályája során ismereteinek állandó bővítése, a folyamatos önképzés jellemezte, minden területen, nem csak a nevelés, oktatás tudományában. 1890-ben létrehozta a Pereszteg-Szécsényi Tűzoltó Egyesületet. Méhészet- és selyemhernyó tenyésztésre ösztönözte a lakosságot is. Énekkart alakított, faiskolát létesített. Jelentős magánkönyvtárat hozott létre. Szedenich Fülöp horvát anyanyelvű volt, falusi tanítóként különösen jelentős irodalmi tevékenysége. Műveinek egy részét horvát nyelven írta:
• Czokvenejačke (Templomi énekek) c. verses kántorkönyv.
• Zdravlje (Egészség) c. tankönyv (horvát iskolák számára).
• Díjnyertes pályaművet írt 1896-ban (magyar nyelvű).
• Írta és szerkesztette a Népiskolák egyesített tankönyvét, 1897 (második kiadása 1905).
• Jačke (Énekek) c. világi verseskötet, Sopron, 1912 (második kiadása 2003, Kismarton).
• Nasi pisci i knizevnost (Íróink és irodalmunk), Sopron 1912, (az általa magyarul írt Ajánlás kelte: Pereszteg, 1911 Karácsony ünnepén).
Megyei napilapokban, országos szakmai folyóiratokban jelentek meg írásai (Sopron, Soproni Napló, Népművelő stb.)

Szedenich Fülöp 1920. június 16-án hunyt el Peresztegen, itt is temették el. Peresztegen őrzik emlékét, születésének 150. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést, emléktábláját a peresztegi Általános Iskola (Fő u. 76) homlokzati falán avatták fel, síremlékét a temetőben felújították.

Irodalom:
Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében Szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné Győr: Hungaro – Dalton Pedagógai Innovációs Egyesület: Emelj fel emlék! Alapítvány Szellemi kincsek őrzői 3. kötet. In: Békési István: Szedenich Fülöp (1862-1920) p. 278-283.

Internet:
Szülőfalunkért Egyesület Pereszteg honlapja Hozzáférés módja:
http://www.pereszteg.hu/hu/egyesuletek/szulofalunkert_egyesulet.html Letöltés ideje: 2017. 08. 11.

Szedenich Fülöp

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top