Vajk Artúr

 Megosztás a Facebookon  2023.03.18.   V

Vajk Artúr

Vajk Artúr Hodrusbányán (ma: Banská Hodruša, Szlovákia) született 1893. március 20-án, sokgyermekes családba, ahol apja (Weisz Jakab) bányatelepi kiskereskedő volt. Szülőhelye, bányásztelepülés volt, pályaválasztását is meghatározta. Középiskolai tanulmányai után 1911-ben a selmeci Bányászati és Erdészeti Főiskolán volt bányamérnök hallgató.

1914-ben az első világháború alatt a 30 hónapi frontszolgálat után fejezhette be csak tanulmányait Sopronban. Ezután 1919 novemberében – akkor az Urikánv-Zsilvölgyi Kőszénbánya R. T. érdekkörébe tartozó – Brennbergbányán üzemvezető-mérnöki állást kapott, majd 1922-ben vállalat megbízta a bánya vezetésével. Brennberg hazánk legmélyebb és egyik legnehezebb bányaüzeme volt, állandó bányatüzekkel, nagy nyomással küzdött, a bányában 30—40° közötti hőmérséklet uralkodott. Vajk Artúr 20 éven egy bánya- és egy gépészmérnökkel dolgozott. (Reményi Viktor bányamérnök 1927-től volt itt.) Kitartó, szívós munkával, új munkamódszerek bevezetésével néhány év alatt jövedelmezővé tette a ráfizetéses bányát.

A külföldi tanulmányútjain tapasztaltakat alkalmazta, a sűrített levegővel való fúvótömedékelést, amelv egyedülálló volt hazánkban. Az addigi fejtésmód helyett, a széles-homlokú frontfejtést vezette be. Újításaival részben legyőzte a bánvatüzeket és a nagy nyomást, a gépesítéssel minden bányabeli munka könnyebbé vált. Az addigi gőzüzemű bányát fokozatosan villamosenergiára állította át. Kitűnő mérnöki munkáját bizonyítja, hogy rendkívül nehéz brennbergi kőzetviszonyok ellenére öt függőleges aknát mélyített. Ezek közül az 1938-ban megkezdett, 620 m mély Szent István-akna hazánk legmélyebb aknája volt.

A műszaki munkák mellett foglalkozott a dolgozók szociális ellátásával is. Életviszonyaik javításának érdekében több intézkedést hozott, a településen több középületet és lakóépületet építtetett. Breuer György gazdasági igazgató és Vajk Artúr, Füredi Oszkár építésszel baráti kapcsolatban álltak, aki számos megbízást kapott a bányatelepen. Füredi tervezte a 8 osztályos, modern iskolát (1925-27), a 108 gyermeket befogadó óvodát (1928). Az óvoda épületéhez a templom felől kétszintes, paplak bővítés épült. 1930-ban szentelték fel Brennbergbánya római katolikus templomát.

Vajk Artúr korszerű munkáskolóniákat, kitűnően felszerelt kórházat épített. Görbehalmon lakbérmentes, 75 család számára bányászlakások, három, korszerű bányásznyugdíjas-otthon (1932) létesült Füredi tervei szerint, melyhez a munkások napi 5—-10 fillérrel járultak hozzá. 1932.
június 8-án avatták fel hazánk első bányász nyugdíjas otthonát. Brennbergbányán – az avatáson mindenkinek a gomblyukában jelvény volt a következő fölirattal: Ehre das Alter! (Tiszteld az öregkort!). Új-Hermesen, kétszintes munkáslakóházakat építettek 1938-ban.

Bevonulási kötelezettségének megtagadása, majd a zsidótörvények miatt körözést adtak ki ellene (1944 márciusától már a munkások bújtatták). Zsidó származása miatt 1944 decemberében Szálasi emberei letartóztatták, és Breuer Györggyel, Füredi Oszkárral a sopronkőhidai fegyházba hurcolták. Innen 1945. április elsején szabadult.

Folytatta brennbergi munkáját, majd 1949-ben a budapesti székhelyű Szénbányászati Ipari Központi Kutató Laboratórium szervezésével és vezetésével bízták meg. 1953-tól nyugdíjba vonulásáig a Bányászati Tervező Intézet technológiai osztályát irányította. Egyik alapító tagja volt a Sopronban 88 éve működő Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaságnak.

Munkásságát Munka Érdemrenddel, Bányászati Szolgálati Érdeméremmel jutalmazták, többször volt a bányászat kiváló dolgozója.

Vajk Artúr Budapesten hunyt el 1966. március 17-én.

Brennbergbányán vezetése alatt épült kiskertes bányászházak, munkáskolóniák és kultúrépületek őrzik emlékét. Emlékpadot is neveztek el róla.

Irodalom:

Faller Jenő: Vajk Artúr 1893-1966. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1966. (99. évf.) 8. sz. p. 569-570.

Molnár László: Emlékezés nagyjainkra In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1991. (124.) 11-12. sz. p. 569-570.

Almásy Pál: Sopronkőhidai napló Bp.: Magvető Könyvkiadó, 1984. p. 84.

Internet:

H í r l e v é l – OMBKE elérhetősége: https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_39.pdf letöltés: 2023. március 15.

https://elfeledettaranyvonat.hu/brennbergbanya-epitesze-furedi-oszkar/

Tárkányi Sándor: A soproni kora-modern építészet egyik legkiválóbb alkotója: Füredi Oszkár elérhetősége: http://soproniszemle.hu/sprn/wp-content/uploads/2020/01/Soproni_Szemle_2018_4web.pdf letöltés: 2023. március 15.

https://www.sopronitema.hu/hirek/varosi-hirek/vajk-artur-emlekpad-brennbergbanyan

https://www.ombkenet.hu/images/doku/2021/hirlevel/hirlevel_2021_39.pdf

Vajk Artúr https://www.szivk.hu/wp-content/uploads/2023/03/eletrajz.pdf

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top