Vermes Miklós

1905. április 3-án született Sopronban Vermes Miklós fizikatanár, Kossuth-díjas tankönyvszerző.

Szülei postahivatalnokok voltak. Diákéveit az evangélikus líceumban töltötte, ahol tehetségével már korán kitűnt diáktársai közül. Részt vett a líceumi Magyar Társaság munkájában, dolgozataiért többször is díjat kapott. 1923-ban iratkozott be a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika-kémia szakára. Kiváló tanulóként Eötvös kollégista lett. 1928-ban mindhárom tárgyából megszerezte tanári diplomáját. 1930-1935 között tanársegédként dolgozott a tudományegyetem II. sz. Kémiai Intézetében. Helyettesítő tanárként megfordult a Fasori Gimnáziumban is, ahol 1935-ben megpályázott és megkapott egy tanári állást. Itt tanított a gimnázium 1952-es feloszlatásáig. Ekkor a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumba helyezték át, ahol pályája végéig dolgozott. 1945 után néhány évig fizikatörténetet és oktatásmódszertant oktatott a ELTE-n. Ismeretterjesztő cikkeket írt a kerékpározás és hintázás során fellépő, a hangszerek működésében, a síugrásban szerepet játszó fizikai törvényekről. Az 1930-as években a rádiózásról írt ötrészes cikke is nagy sikert aratott, és elsőként hívta fel a magyar közvélemény figyelmét az atomenergiában rejlő gyakorlati lehetőségekre. Számos egyéb cikk, szakkönyv, tankönyv megírása fűződik nevéhez. Példatára évtizedekig népszerű segédeszköz volt. Tankönyvírói, tanári és ismeretterjesztői munkásságáért 1954-ben Kossuth-díjat kapott, de tevékenységét számos más díjjal is elismerték. Előadói képességeit a tanórákon is kamatoztatta, bevett módszere volt, hogy a diákokat kérdésekkel terelgette az óra mondanivalója felé, így adva meg nekik a saját felfedezés örömét. Nagy hangsúlyt fektetett a gyakorlati megismerésre, a kísérletezésre.

Többször megfordult előadást tartani szülővárosában is, ilyenkor sosem hagyta ki, hogy bejárja a számára kedves Soproni hegyvidéket. 1990. április 4-én hunyt el Budapesten.

Irodalom:
Krassói Kornélia – Kövesi Sándorné: Egy képeslap margójára. In: Soproni Szemle, 40. évf. 1. sz. (1986). p. 43-45.
Krassói Kornélia – Zanati Béla: Egy tudós tanár – 100 éve született Vermes Miklós. In: Fizikai szemle, 55. évf., 5. sz. (2005). p. 161-163.
Nagy Márton: Emlékezés Vermes Miklósra születésének 100. évfordulóján. In: Fizikai szemle, 55. évf. 5. sz. (2005). p. 171-172.

Vermes Miklós

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top