Verő József

1904. január 26-án született Sopronban Verő József, kohómérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, kutatóintézeti igazgató, az MTA tagja, a fémtan egyik megteremtője.

Szülei az Alföldről elszármazott Veszelka József és a ruszti Pfeiffermahr Jozefa. A soproni bencés gimnáziumban letett érettségi után tanulmányait a soproni Bánya- Kohó- és Erdőmérnöki Főiskola vaskohómérnök szakán folytatta. 1926-ban kitűnő minősítésű oklevelet szerzett. Tanársegédként a Vaskohászattani Tanszéken helyezkedett el, majd a Vaskohászattani Tanszék előadója, adjunktusa, majd egyetemi tanára lett. 1930-ban feleségül vette Artner Erzsébetet, három fiúk született József (1933), László (1940) és Balázs (1944). A második világháborút követően 1949-ben létrehozott Nehézipari Műszaki Egyetem bánya- és kohómérnöki karát fokozatosan Sopronból Miskolcra költöztették. Verő József a Sopronban maradó dékánja volt, majd 1952-ben kinevezték Miskolcon a Metallográfiai Tanszék vezetőjévé. Ugyanettől az évtől a budapesti Vasipari Kutató Intézet igazgatója is volt. Tanszékvezetői posztjáról 1968-ban, a kutatóintézet igazgatói állásából nyugdíjazásakor, 1974-ben távozott. Verő József a fémek szerkezettanával foglalkozó metallográfia tudományának hazai megalapozója. 1933-ban szerzett doktori címet, 1948-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, egy évvel később rendes tagjává választotta. 1953 és 1957 között az MTA műszaki Osztályának elnöki címét is betöltötte. Tudományos munkásságának eredményeképpen 140 önálló dolgozata jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban, továbbá 13 szakkönyvét adták ki. Munkája elismeréséül 1949-ban és 1958-ban megkapta a Kossuth-díj ezüst fokozatát, számos egyéb kitüntetése mellett 1984-ben a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét vehette át.

1985. május 21-én hunyt el Budapesten. 2004-ben az Ősz utca 6. szám alatti egykori soproni lakhelyén emléktáblát avattak tiszteletére, nevét a soproni ipari parkban utca is őrzi.

Irodalom
Köves Elemér: Verő József. In: Soproni Szemle. 49. évf. 3. sz. (1995). p. 276-278.
Molnár László: Száz éve született Verő József. In: Bányászati és kohászati lapok. Kohászat. 137. évf. 1. sz. (2004). p. 45-46.
Internet:
Százéves lenne Verő József. Hozzáférés módja: http://www.verbenyi-vero.hu/ Letöltés ideje: 2016. 10. 20
Verő József professzor, akadémikus emlékezete. Cyberpress Sopron Közéleti Magazin. Hozzáférés módja: http://cyberpress.sopron.hu/article.php?id=8640 Letöltés ideje: 2016. 10. 20.

Verő József

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top