Wälder József

1862. március 13-án született Nagybecskereken Wälder József, Sopron híres tiszti főmérnöke, akinek a nevéhez fűződik a város szabályozási tervének elkészítése, melynek hatása a mai napig érezhető a város szerkezetében.

Édesapja Wälder János asztalosmester, édesanyja Haunswickl Mária volt. Nagybátyja Wälder Gyula építész.

Wälder József a megteremtője a magyar építészettörténetben Wälder-barokként emlegetett stílusnak. A budapesti kir. József Műegyetemen tanult, egyetemi hallgatóként dolgozott Szegeden és Budapesten. Wälder Alajos szombathelyi építőmesternél kőmívesgyakornok volt. 1883-1887 között Európa egyik legrangosabb műszaki főiskoláján, a zürichi műegyetem hallgatójaként szerzett mérnöki oklevelet. Főiskolai tanulmányait , Zürichben végezte, diplomatervét csatornázási témából írta, majd a drávatoroki Duna-átmetszés munkálatait vezette.

1885-ben kötött házasságot Schüster Máriával, három lányuk született.

1886. július l-jén Sopron város szolgálatába lépett és városi főmérnökként nagy szakértelemmel szolgálta annak fejlesztését egészen élete végéig. Negyedszázados munkássága Sopron város fejlődésében maradandó nyomokat hagyott.

Élete legnagyobb munkáját 1905-ben készítette. Városrendezési tervet alkotott, mely nyolc kerületre osztotta a várost és minden kerülethez optimális beépítési övezetet és megfelelő központot javasolt (templommal, iskolával, óvodával és egészségügyi ellátással.) Ez lehetett az első egységes városszabályozási terv hazánkban, mely a barcelonai kiállításon kitüntetésben is részesült.

A városi úthálózat, a kerületi beosztás és a beépítési övezetek helyes megválasztása évtizedekig meghatározták a város fejlődését. Sopron arculatán ez máig megmutatkozik, főleg a családi házas övezetekben, például az Alsólőverekben. A szabályozási tervet a fővárosi szakvélemény is mintaszerűnek minősítette. A Deák tér délkeleti végébe tervezte az új színházat, a központi pályaudvar töltésre emelését gondolta el, tizenhat közúti aluljáróval. A város nagy részét családi házak alkották volna. Számos új építkezés és építkezési munka fűződik a nevéhez. Az ő hivatalvezetői ideje alatt létesült a katonai reáliskola (a mai egyetem), megépült a városháza és elkezdődött a kórház építése. Életművének vitatott pontja a városháza épülete és a Mátyás király utca áttörése, amikért utólag nem hibáztatható. 1895-ben az eklektikus stílusú városháza korszerű, nagy tettnek számított. A Mátyás király utca áttörésekor a reneszánsznál fiatalabb évszázadok alkotásait még nem tekintette a műemlékvédelem megóvandónak. Teret engedett az akkor jelentkező szecessziós törekvéseknek, így Medgyaszay István “magyaros-népies” stílusban varázsolhatta újjá a színház épületét. Az Erzsébet kórház is szecessziós emléket őriz. Ekkor épült a közvágóhíd szemétégető teleppel, pénzügyi palota, vásárcsarnok, gőzfürdő, több kaszárnya, megvalósult az általános csatornázás, vasbetonhídak épültek az Ikván, (Paprét, Festőköz), bővítették a közműveket, a bánfalvi patakot beboltozták. Terveinek teljes körét az őt követi nemzedék nem tudta megvalósítani, a két világháború okozta általános elszegényedés miatt.

Építőmérnöki és építő munkái mellett a Magyar Mérnök- és Építész Egyesület Soproni Osztályának elnöki tisztét is betöltötte.

Wälder József 1913. karácsonyán, december 26-án hunyt el Sopronban.

1997 óta Sopronban utca viseli a nevét, 1997-ben Sopron városa Wälder József díjat alapított „a város műszaki életében, az építészetben, az infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének területén végzett kiemelkedő tevékenység” elismerésére. A városháza falán, ahol Wälder József közel három évtizedig dolgozott a városért, 1998-ban a Soproni Városszépítő Egyesület bronztáblát helyezett el, melyet Szabadosné Egyed Emma szobrászművész készített.

Irodalom:
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2000. Sopron: Quint, 1999. p. 104.
Güntner Péter: Wälder József soproni főmérnök /1862-1913/ életútja és tárgyi világa In: Soproni Szemle 2000 (54. évf.) 2. sz. p. 137-145.
Kubinszky Mihály: Sopron építészete a 20. században In: Soproni Szemle 2001 (55. évf.) 2. sz. p. 115-148.

Magyar mérnök 1914. XLIV. kötet 2. sz. p. 22-24.

Internet:
Wälder József emlékére. CyberPress Sopron közéleti magazin weboldala. Hozzáférés módja: http://cyberpress.sopron.hu/article.php?id=353  Letöltés ideje: 2023.10.07

A Magyar Urbanisták Arcképcsarnoka Hozzáférés módja: https://urbanistak.hu/walder-jozsef/  Letöltés ideje: 2023.10.07.

Sopron Anno honlapja: Wälder József (1862-1913) Hozzáférés módja: https://sopronanno.hu/bejegyzes/walder-jozsef-1862-1913

Wälder József

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top