A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt január 2-án?

 2022.01.02.

150 évvel ezelőtt 1872. január 2-án született Kőszegen Kárpáti Sándor iskolaigazgató, zeneszerző, az evangélikus tanítóképző zenetanára. Száznál több kórusműve ismert. Aktívan részt vett Sopron zenei és irodalmi életében, a Dalosszövetség szervezője volt. Sopronban hunyt el 1939. február 26-án.

Mi történt január elsején?

 2022.01.01.

100 évvel ezelőtt 1922. január 1-jén Sopront és a népszavazás által érintett területet a szövetséges tábornoki kar hivatalosan is átadta Magyarországnak.

100 évvel ezelőtt 1922. január 1-jén született Sopronban Kiss Béla vegyészmérnök, egyetemi tanár. Az ún. műanyagpor-bevonási technológia magyarországi bevezetője, a Korrózióvédelem című könyvsorozat szerkesztője volt. Budapesten hunyt el 1993. szeptember 17-én.

90 évvel ezelőtt 1932. január 1-jén hunyt el Budapesten Hegyi Gyula főispán. A gimnáziumot Magyaróváron és Győrben, a jogi egyetemet Pozsonyban és Budapesten végezte el. Sopronban kezdte gyakornokságát. Nezsiderben (ma: Neusiedl am See, Ausztria) született 1871. december 5-én.

50 évvel ezelőtt 1972. január 1-én alapította meg a Magyar Tudományos Akadémia a Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Sopronban (Csatkai Endre u. 6.). Feladata a geodézia és a geofizika területéhez tartozó alapkutatások végzése, a hozzá kapcsolódó terepi és laboratóriumi munkák folytatása, ezeknek a megfigyelési adatoknak tudományos feldolgozása, értelmezése és közzététele volt.

Mi történt december 31-én?

 2021.12.31.

 

155 évvel ezelőtt, 1866 szilveszter estéjén gyúltak ki először a gázlámpák Sopronban. A gázvilágítás bevezetéséhez szükséges gázt a Somfalvi úti Gázgyárban állították elő.

75 évvel ezelőtt, 1946. december 31-én született Sopronban Bősze Balázs költő, író, hitoktató tanár.Több évtizeden keresztül vezető egyénisége és irányítója volt a soproni Fiatalok Művészeti Kollégiumának (sFMK). A Soproni Füzetek antológiának 1982-től egyik szerkesztője, majd később felelős kiadója lett. 1998-tól a Kulturális Egyesületek és Baráti Körök Szövetségének elnöke. Versei országos és megyei irodalmi folyóiratban is szerepeltek. Sopron Kultúrájáért-díjjal tüntették ki 2006-ban. Bősze Balázs Sopronban hunyt el 2015. február 13-án.

Mi történt december 30-án?

 2021.12.30.

25 évvel ezelőtt, 1996. december 30-án hunyt el Melbourne-ben Gallus Sándor archeológus, múzeumi tisztviselő, történész. Sopronban született 1907. november 16-án.

Mi történt december 29-én?

 2021.12.29.

390 évvel ezelőtt, 1631. december 29-én hunyt el Sopronban Lackner Kristóf, Sopron város egyik leghíresebb polgármestere, városbíró, jogtudós, ötvös, író. Sopronban született 1571. november 18-án.

255 évvel ezelőtt 1766. december 29-én Mária Terézia Zala, Vas, Sopron, Somogy Tolna és Baranya megyében elrendelte az egységes urbárium bevezetését, ezt a rendeletet 1767. január 23-án közölték a megyékkel. A végrehajtás érdekében minden megyébe királyi biztost küldött.

40 évvel ezelőtt, 1981. december 29-én hunyt el Pannonhalmán Endrédy Kálmán Vendel (Hadarits) cisztercita matematika- és fizikatantanár. Endréden (ma: Fertőendréd) született 1895. január 19-én. Szülőfalujában iskolát nevezték el róla, 1995. január 20-án emléktáblát avattak tiszteletére. A Magyar Tudományos Akadémia 2004-ben kinyilvánította, hogy Endrédy Vendel munkássága és emberi helytállása Magyar Örökség. Boldoggá avatását 2012-ben kezdeményezte a rend generálisa.

https://www.szivk.hu/endredy-vendel/

 

Mi történt december 28-án?

 2021.12.28.

105 évvel ezelőtt, 1916. december 28-án hunyt el Győrben Mohl Antal kanonok, történész, író. A gimnáziumot Sopronban és Győrben végezte. Hittudományi és történeti tárgyú önálló munkái, kötetei, tanulmányai jelentek meg. Kapuváron született 1836. április 10-én.

https://www.szivk.hu/mohl-antal/

100 évvel ezelőtt 1921. december 28-án Hainisch osztrák szövetségi elnök aláírta azt a nemzetközi okmányt, amely a békeszerződéseket módosítva, Sopron nélkül is elismerte Nyugat-Magyarország elcsatolását.

65 évvel ezelőtt, 1956. december 28-án hunyt el Budapesten Varga József kémikus, Kossuth-díjas vegyészmérnök, az MTA tagja, a Magyar Élet Pártja soproni országgyűlési képviselője (1941-1945). Nemzetközi szinten is elismert ipari eljárást dolgozott ki a műbenzin, gázolaj és fűtőolaj előállítására a kőszén és kőolaj katalitikus hidrogénezése, hidrokrakkolása útján (ún. Varga-eljárás). Budapesten született 1891. február 8-án.

Mi történt december 27-én?

 2021.12.27.

105 évvel ezelőtt, 1916. december 27-én hunyt el Kern Tóbiás utcaseprő, mesemondó. Bünker János Rajnárd 1906-ban tette közzé 113 népi eredetű tréfás történetből, mondából és meséből álló gyűjteményes kötetét, amelynek soproni német nyelvjárásban közölt anyagát az analfabéta soproni mesefa szolgáltatta. 1831. december 15-én született.

Mi történt december 25-én?

 2021.12.25.

220 évvel ezelőtt, 1801. december 25-én született Sopronban Martiny Frigyes, Sopron város polgármestere, városkapitány, főbíró és országgyűlési követ, a forradalom és szabadságharc lelkes híve. Sopronban hunyt el 1885. augusztus 31-én.

165 évvel ezelőtt, 1856. december 25-én született Sopronhorpácson Csapody István szemorvos, nyelvészettel is foglalkozott. Tankönyv és cikkek írásával, előadásokkal, az Egészség című lap szerkesztésével a hazai egészségügyi felvilágosítás úttörője volt. Sopronhorpácson szülőházát emléktáblával jelölték meg, amit Szakál Ernő készített. Leánya Csapody Vera, a jeles botanikus, muzeológus és illusztrátor.

160 évvel ezelőtt, 1861. december 25-én született Sopronban Thirring Gusztáv statisztikus, demográfus, földrajztudós, természetjáró, az MTA tagja. A Nyugatmagyarországi Liga elnökeként óriási munkát végzett Nyugat-Magyarország megtartása érdekében és a soproni népszavazás ügyében. Budapesten hunyt el 1941. március 31-én, soproni evangélikus temetőben nyugszik.

Mi történt december 23-án?

 2021.12.23.

100 évvel ezelőtt 1921. december 23-án Párizsban elutasították a soproni népszavazás eredményét támadó osztrák tiltakozást.

55 évvel ezelőtt, 1966. december 23-án hunyt el Sopronban Faller Jenő bányamérnök, múzeumigazgató. A bányamérnöki kar Miskolcra költözése után a Központi Bányászati Múzeum első igazgatója, melyet nemzetközi jelentőségűvé fejlesztett. Helytörténeti monográfiái is jelentősek. Selmecbánya-Szélaknán született 1894. szeptember 25-én.

Mi történt december 22-én?

 2021.12.22.

100 évvel ezelőtt, 1921. december 22-én született Szanyban Varga József népművész, táncos, Népművészet Mestere (1988), a szanyi hagyományok terjesztője, a néptáncmozgalom jelentős alakja volt. Szanyban hunyt el 2001. augusztus 2-án.

könyv
184865db
cd
4549db
dvd
5376db
diafilm
1471db
kotta
157db
hangoskönyv
1170db
to top