A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt június 19-én?

 2022.06.19.

125 évvel ezelőtt, 1897. június 19-én született Kapuváron Murányi (Igler) Antal gyógypedagógus, főiskolai tanár. Több gyógypedagógiai tankönyvet írt. Jelentős eredményei voltak a hallássérültek beszéd- és hallásnevelése terén, szorgalmazta a differenciált oktatás bevezetését. Budapesten hunyt el 1957. április 9-én.

Mi történt június 18-án?

 2022.06.18.

145 évvel ezelőtt 1877. június 18-án született Sopronban Gombocz Zoltán a líceum egykori diákja, nyelvtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar egykori dékánja. Gombocz Endre botanikus bátyja. Kutatási területe: a magyar nyelvészet, magyar nyelvtörténet; fonetika; finnugor nyelvészet és altajisztika; turkológia. Budapesten hunyt el 1935. május 1-jén. Emléktábláját a soproni Líceum falán az iskola 425. évfordulóján avatták, az emléktábla Kutas László öregdiák alkotása. Az avatóbeszédet Lőrincze Lajos nyelvész tartotta, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Szentágothai János professzor is jelen volt.

Bővebben: https://www.szivk.hu/gombocz-zoltan/

115 évvel ezelőtt 1907. június 18-án született Sopronban Gereben (Grünfeld) Ernő nemzetközi sakkmester, a berlini sakkolimpia bajnoka (1936). Számos nemzetközi versenyen ért el sikereket. Svájcban élt 1956-tól, itt hunyt el Thunban 1988. május 16-án.

50 évvel ezelőtt 1972. június 18-án hunyt el Budapesten Kárpáti Zoltán botanikus, dendrológus, növényföldrajzos és rendszertanász, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora, nemzetközileg ismert kiváló kutató. Sopronban született 1909. október 1-én.

Bővebben: https://www.szivk.hu/karpati-zoltan/

Mi történt június 17-én?

 2022.06.17.

190 évvel ezelőtt 1832. június 17-én született Chippis-ben (Svájc) Salamin Leó természettan- és mennyiségtantanár, 1868-tól a soproni állami főreáliskola tanára. 1872-ben igazgatónak nevezték ki, Ő igazgatta leghosszabb ideig az iskolát, 25 évig volt igazgató. Francia nyelvet, mennyiségtant és természettant tanított, tankönyveket írt. Nevéhez fűződik az ország első távolsági telefonbeszélgetésének megvalósítása Sopron és Pinnye között 1877-ben. Ennek emlékét ma tábla őrzi az iskola, a mai Széchenyi István Gimnázium falán. Budapesten hunyt el 1903. augusztus 8-án.

Mi történt június 15-én?

 2022.06.15.

150 évvel ezelőtt, 1872. június 15-én hunyt el Székesfehérváron Liebhart Lukács János apát, gimnázium igazgató. Sopronban született 1813. április 8-án.

Mi történt június 13-án?

 2022.06.13.

70 évvel ezelőtt 1952. június 13-án hunyt el Szegeden Kiss Ferenc, a „szegedi erdők atyja” (Móra Ferenc nevezte el így). A soproni evangélikus líceumban tanult. Szilsárkányban született 1860. április 24-én.

Mi történt június 11-én?

 2022.06.11.

60 évvel ezelőtt 1962. június 11-én Kapuváron Boross Dezső, a Megyei Tanács Művelődési Osztályának vezetője nyitotta meg a Múzeum új, állandó kiállítását. A járási és községi vezetőkön kívül ott voltak a megyei vezetők, a társmúzeumok képviselői. Az intézmény vezetője a nagytudású, lelkes lokálpatrióta Faragó Sándor lett. Jelen volt Pátzay Pál festőművész is, aki festményeket ajánlott fel az intézmény számára. Őt a megnyitó után, az ünnepi tanácsülés Kapuvár díszpolgárává választotta.

Mi történt június 9-én?

 2022.06.09.

140 évvel ezelőtt 1882. június 9-én született Sopronban Gombocz Endre botanikus, tudománytörténész, Sopron vármegye növényzetének monográfusa. A líceumban tanult, ezt emléktábla őrzi. A Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának munkatársa volt (1929-1942). Budapesten hunyt el 1945. január 16-án. A Károly-magaslati kilátó épületében Természetismereti Házat és a városban utcát neveztek el róla (Bécsi-domb: Virágvölgyi út—Scheibel dűlő).

150 évvel ezelőtt 1872. június 9-én hunyt el Hillebrand Vince, a XIX. századi Sopron polgártársadalmának kiemelkedő alakja, a Likőrgyár megalapítója, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Irányításával épült fel az impozáns megjelenésű Kaszinó Palota. Tessenben (Český Těšín , Csehország) született: 1811. február 24-én. 2021 júniusában emléktáblát avatott fel a Soproni Városszépítő Egyesület és a város vezetése. A tábla a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ falán kapott helyet.

Bővebben:https://www.szivk.hu/hillebrand-vince/

Mi történt június 7-én?

 2022.06.07.

125 évvel ezelőtt 1897. június 7-én született Sopronban Maksay Albert (Maksai) író, költő, műfordító, református lelkész, teológiai tanár. Kolozsváron (Románia) hunyt el 1971. június 22-én.

90 évvel ezelőtt 1932. június 7-én hunyt el Petrik Lajos vegyész. Főleg kerámiai kutatásokkal foglalkozott, a magyarországi porcelánföldekről írt összefoglaló ismertetést. Nemzetközi színvonalú eredményeket ért el a kerámiaipari kutatások területén, amelyet abban az időben “agyagiparnak” neveztek. Európa legjelentősebb szilikátkémikusának tartották szakmai körökben. Szenvedélyes turistaként részt vett Magyarország hegyvidékeinek feltárásában. Sopronban született: 1851. december 5-én.

40 évvel ezelőtt 1982. június 7-én jött létre Sopronban, a Jereván városrész 2. számú általános iskolája, az ének-zene tagozatos Erkel Ferenc Általános Iskola, az un. „fehér iskola”. 2000. július 31-én hivatalosan is megszűnt az intézmény.

Mi történt június 6-án?

 2022.06.03.

160 évvel ezelőtt, 1862. június 6-án született a Aknaszlatinán (Máramaros vármegye, Románia) Csermely (Woditska) István kohómérnök, bányafőtanácsos. Sopronban hunyt el 1928. július 22-én.

Mi történt június 3-án?

 2022.06.03.

205 évvel ezelőtt 1817. június 3-án született Sopronban Murmann Sámuel nemzetőrőrnagy, a soproni nemzetőrség helyettes parancsnoka, majd főparancsnoka. 1849. augusztus 25-én – osztrák fogságba esett. Haynau még aznap kivégeztette. Temesváron hunyt el 1849. augusztus 25-én.

Bővebben: https://www.szivk.hu/murmann-samuel/

könyv
185514db
cd
4549db
dvd
5376db
diafilm
1471db
kotta
159db
hangoskönyv
1175db
to top