A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt június 8-án?

 2019.06.08.

100 évvel ezelőtt, 1919. június 8-án az ellenforradalmi mozgalom letörésére Számuely Tibor ötszáz fegyveres emberével megjelent Kapuvár községben és ott Pünkösd másnapján az általa vezetett forradalmi ítélőszék, ellenforradalmi tevékenység vádjával kivégeztetett hat embert. Rést József kórházi gondnokot, Kintér Pál csendőrőrmestert, Steiger Pál malomtulajdonost, Sémmel Károly nagytőzsdést, Mesterházy Zsigmond postamestert, valamint Szálai Károly kávést felakasztatta. Kapuvár községre 603 900 korona hadisarcot vetett ki kékpénzben, kötelezte a községet több száz darab szarvasmarha és sertés beszolgáltatására.

50 évvel ezelőtt, 1969. június 8-án megkezdték a Tűztorony felújítását, amelyet műemléki kutatás előzött meg. A torony mellett végzett feltárások során a középkori és újkori védműrendszer és római kori maradványok is kerültek elő.

Mi történt június 7-én?

 2019.06.07.

130 évvel ezelőtt, 1889. június 7-én született Brennbergbányán Folly Róbert hídépítő mérnök, a veszprémi völgyhíd tervezője. Budapesten hunyt el 1965. április 24-én.

100 évvel ezelőtt, 1919. június 7-én Sopronkövesden, a faluba érkező vörös fegyveresek és a forradalmi ítélőszék képviselője felakasztatta Schmidt Mátyás vasutast és fiát ifj. Schmidt Mátyást. Az állítólagos vád az volt, hogy az apa részt vett a vasutas sztrájkban és nem jelentette be, amikor az állomás közelében az ellenforradalmárok felszedték a vasúti síneket.

Mi történt június 5-én?

 2019.06.05.

130 évvel ezelőtt, 1889. június 5-én született Sopronban Renner János, fizikus, geofizikus, az Eötvös-féle torziós inga továbbfejlesztője. Budapesten hunyt el, 1976. január 30-án.

100 évvel ezelőtt, 1919. június 5-én a vasutassztrájk hírére Nagycenken lefegyverezték a vörösőrséget és csoportokba szerveződve várták a környező falvakból a tanácsköztársaság ellen fellépőket. A nagycenki ellenforradalomként emlegetett akció parancsnokának a hidegségi Szántó Róbert hadnagyot választották meg. A becslések szerint két-háromezer embert számláló csapat elindult Sopron felé. A vörös őrség gépfegyverekkel is rendelkező védelmi vonala azonban Kópházánál megállította a támadókat. Szántó Róbertet testvérénél, Jákon fogták el. Segítőjét, Fennesz Rezső gépészmérnök-hallgatót is letartóztatták.

25 évvel ezelőtt, 1994. június 5-én felszentelték Harka 175 éves, felújított orgonáját. A hangszert Kőnig Fülöp soproni orgonaépítő 1819-ben készítette, felújítását Schindler András, a kitelepített, volt harkai lakos vetette fel és a költségek finanszírozásában is részt vállalt.

Mi történt június 4-én?

 2019.06.04.

210 évvel ezelőtt, 1808. június 4-én jelent meg a francia fősereg Sopronban, június 4-7. között az Itáliai Hadsereg magyarországi főhadiszállása is itt működött. Az utolsó francia csapatok november 18-án hagyták el a várost.

Mi történt június 1-jén?

 2019.06.01.

100 évvel ezelőtt, 1919. június elsején a Szombathelyről kiinduló vasutassztrájk szinte az egész Dunántúlra kiterjedt. Megbénította a hadsereg, a közellátás utánpótlását. Sopron megyében is ellenforradalmi fegyveres cselekmények indultak el Csornán, Kapuváron, Nagycenken és környékén.

75 évvel ezelőtt, 1944. június elsején Sopronban is megkezdődött a zsidó lakosság gettóba kényszerítése. A csaknem 1900 zsidót három helyre (Új utca, Paprét, Jacobi-gyár) gyűjtötték össze. A Papréten a 4. sz. háztól a tornacsarnokig kerítést húztak, ezután az Ikva képezte a gettóhatárt a hitközségi házig. Az Új utca két végét sárga lánccal zárták el, a Jacobi-féle gyárépületét (ma: a Soproni Egyetem kollégiuma áll a helyén), a Torna, az Ezüst, az Újteleki és a Rákóczi utcák néhány házát jelölték még ki a zsidó lakosság számára. Sopronnak 1941-ben 1861 zsidó lakosa volt, ez a város összlakosságának 4,4 százalékát alkotta. 1946-ra a közösség létszáma 274 főre csökkent.

45 évvel ezelőtt, 1974. június elsején hunyt el Schiller Anton Ignaz, német nyelvű soproni újságíró, novellista, a poncichter világ kiváló ismerője. Sopronban született 1892. november 7-én.

Mi történt május 30-án?

 2019.05.30.

110 évvel ezelőtt, 1909. május 30-án hunyt el Budapesten Fialowski Lajos botanikus, nyelvész, Sopronban tanár (jelentős magyarosító tevékenységet folytatott a városban). Borszczowban [Galícia] született 1846. december 5-én.

Mi történt május 29-én?

 2019.05.29.

25 évvel ezelőtt, 1994. május 29-én hunyt el Sopronban Friedrich Károly pedagógus, a soproni Óvónőképző Intézet igazgatója. Budapesten született 1920. július 28-án.

90 évvel ezelőtt, 1929. május 29-én született Veszprémben Ányos Imre festőművész. Veszkényben, Agyagosszergényben, a kapuvári Pátzay Pál Általános Iskolában tanított és alkotott. Kapuváron hunyt el, 1997. október 7-én.

200 évvel ezelőtt, 1819. május 29-én született Sopronban Kalmár György (József) honvéd alezredes, hadbíró. 1848 októberében ezredével csatlakozott a honvédsereghez. 1893-tól Bécsben élt.

Mi történt június 28-án?

 2019.05.28.

55 évvel ezelőtt, 1964. június 28-29-én nemzetközi lovasversenyt rendeztek Sopronban a lövéri akadálypályán. Sopron Város Nagydíját Tóth Béla, a Budapesti Lovas Klub versenyzője nyerte Ölbő nevű lovával.

Mi történt május 28-án?

 2019.05.28.

75 évvel ezelőtt, 1944. május 28-án a Soproni FAC az FTC csapatát fogadta és nyert 2-1 arányban. Mint később kiderül, ez a mérkőzés sporttörténeti jelentőségű 90 perc volt. Az amatőr csapat Fradinak ez volt az utolsó vidéki bajnoki meccse. 1945 után a Ferencváros professzionális csapatként folytatta a versengést.

Mi történt május 27-én?

 2019.05.27.

100 évvel ezelőtt, 1919. május 27-én a párizsi békekonferencia 1919. május 27–31. között elfogadta a javaslatot, hogy Nyugat-Magyarország területét – Sopront is beleértve – Ausztriához csatolják.

könyv
190.297db
cd
4350 db
dvd
5052db
diafilm
3018db
hanglemez
3563 db
hangoskönyv
2256db
to top