A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt október 12-én?

 2019.10.12.

120 évvel ezelőtt, 1899. október 12-én született Szombathelyen Machatsek Gyula erdőmérnök hallgató, a nyugat-magyarországi felkelőharcok hősi halottja. Ágfalván hunyt el, 1921. szeptember 8-án.

Mi történt október 11-én?

 2019.10.11.

125 évvel ezelőtt, 1894. október 11-én hunyt el Sopronban Bruckner Gottlieb gazdapolgár, nemzetőr, a 19. századi Sopron krónikása. Sopronban született 1813. december 13-án.

80 évvel ezelőtt, 1939. október 11-én hunyt el Budapesten Töpler Kálmán Sopron város polgármestere (1902-1918), országgyűlési képviselő (1918-1919, 1926-1930). Sopronban született 1861. július 5-én.

Mi történt október 10-én?

 2019.10.10.

165 évvel ezelőtt, 1859. október 10-én Vajdarétsa községben (Fogaras megye) született polichnai báró Boeriu János altábornagy, a soproni háziezred parancsnoka, a Katonai Mária Terézia-rend lovagkereszt tulajdonosa. Brassóban hunyt el, 1949. április 12-én.

Mi történt október 7-én?

 2019.10.07.

110 évvel ezelőtt, 1909. október 7-én született Sopronban Neuwirth János erdőmérnök, egyetemi docens. Sopronban hunyt el 1975. november 22-én.

MI történt október 5-én?

 2019.10.05.

80 évvel ezelőtt, 1939. október 5-én megnyílt a kurucdombi óvoda, 100 szegény sorsú gyermeket fogadott. Létrejöttét a Soproni Népgyermekkert Egyesület szorgalmazta.

Mi történt október 4-én?

 2019.10.04.

80 évvel ezelőtt, 1939. október 4-én jelent meg az Új Sopronvármegye c. lap a Sopronvármegye c. lap utódaként. 1944. július 30-án a gestapó elrendelte beszüntetését.

Mi történt október 3-án?

 2019.10.03.

70 évvel ezelőtt, 1949. október 3-án hunyt el Sopronban Podmaniczky Pál, báró, evangélikus lelkész, a soproni evangélikus hittudományi kar tanára. Óbudán született 1885. március 16-án.

125 évvel ezelőtt, 1894. október 3-án született Bogyoszlón Király Iván tanár, ornitológus, helytörténész. Budapesten hunyt el 1987. október 26-án.

150 évvel ezelőtt, 1869. október 3-án a kiszáradt Fertő medrén keresztül a fertőrákosiak búcsújárást tartottak Boldogasszony (ma: Frauenkirchen, Ausztria) kéttornyú kegytemplomába. Az esemény emlékét márványtábla őrizte Fertőrákos mellett a virágosmajori épített kápolna falán.

375 évvel ezelőtt, 1644. október 3-án hunyt el Sopronban Jacobus Rampelius jezsuita szerzetes, soproni superior. Pazinban (Horvátország) született 1587. március 25-én.

Mi történt október 2-án?

 2019.10.02.

60 évvel ezelőtt, 1959. október 2-án hunyt el Győrben Harsányi Lajos kanonok, költő, a modern vallásos költészet képviselője. Nagyigmándon született 1883. szeptember 29-én.

180 évvel ezelőtt, 1839. október 2-án született Kőszegen Torkos László, a líceumi Magyar Társaság aktív tagja, a Hajnal című diáklap alapító szerkesztője, költő, író, esztéta, műfordító, pedagógus. Budapesten hunyt el, 1939. március 15-én.

230 évvel ezelőtt, 1789. október 2-án született Gércén Borgátai Szabó József, a soproni evangélikus líceum tanára, műkedvelő őstörténész, a tanítóképző tanfolyam vezetője, 1853-ig. A tanfolyamból jött létre 1858-ban a tanítóképző intézet. Sopronban hunyt el 1885. június 8-án.

Mi történt október 1-jén?

 2019.10.01.

75 évvel ezelőtt, 1944. októberében jelent meg a Bástyánk című irodalmi, művészeti, tudományos és társadalmi folyóirat utolsó száma. A soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnökhallgatók Ifjúsági Körének lapja 1941. november 5-én indult. Ugyanebben a hónapban szűnt meg az evangélikus líceum 1938-ban indított folyóirata, a Nyugati Őrszem is.

75 évvel ezelőtt, 1944. októberében a világháborús front közeledése miatt Sopronba helyezték a pécsi m. kir. Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági Hadapródiskolát és a nagybányai (korábban pécsi) Bányaipari Technikumot.

50 évvel ezelőtt, 1969. október elsején Kapuvár városi rangot kapott.

110 évvel ezelőtt, 1909. október 1-jén született Sopronban Kárpáti Zoltán botanikus, dendrológus, növényföldrajzos és rendszertanász, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora. Budapesten hunyt el 1972. június 18-án.

80 évvel ezelőtt, 1939. október elsejétől állomásozott Sopronban a 3. önálló huszárszázad a Baross út melletti lovassági laktanyában. Három huszárszázada közül egyet 1941. novemberében, kettőt – a 2. hadsereg részeként – 1942. áprilisában vezényeltek az orosz frontra.

Mi történt szeptember 29-én?

 2019.09.29.

425 évvel ezelőtt, 1594. szeptember 29-én a török hadsereg elfoglalta Győr várát. A város 1594 és 1598 között volt török kézen. Győr elestével Sopronba menekült a győri káptalan és tíz esztendeig a városban működött. A hódítás nyomán 1594-ben a török csapatok végig pusztították a Rábaközt, olyannyira, hogy „Kapu Várán kívől: Az egész Rabakőz … mindenestűl fogva Anno 1594. az Pogány miath tellyességgel” elpusztult. Egyes községek (pl. Egyed, Farád, Páli, Rábasebes, Rábaszentandrás, Sobor) teljesen lakatlanokká váltak, de más településeket (pl. Bősárkány, Himod, Szárföld, Szilsárkány, Vág, Veszkény) is erősen sújtotta a török támadás.

könyv
192.206db
cd
4383db
dvd
5111db
diafilm
3061db
hanglemez
3563db
hangoskönyv
2281db
to top