A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt március 12-én?

 2023.03.12.

180 évvel ezelőtt, 1843. március 12-én alakult meg a Soproni Kaszinó Egyesület, a mai Petőfi téren levő iskola helyén (Petőfi tér 3. szám) álló egykori kaszinó épületében. Az alakuló közgyűlésen Rohonczy Ignác, Sopron vármegye első alispánja elnökölt. Az 1789-ben Pejacsevich Károly által építtetett vigadó és kaszinó klasszicizáló későbarokk épülete 1834-ben leégett, egy évre rá újjáépítették. Az újjáépített kaszinó lett a székhelye a soproni Olvasó Egyletnek, amely hamarosan már a Soproni Casino Egyesület nevet viselte.

240 évvel ezelőtt, 1783. március 12-én született Sopronban Kőszeghi Mártony Károly, mérnök, katonatiszt, tudós, feltaláló. Fiatal tiszt volt, amikor részt vett a Földvár-Ercsi melletti sánc, majd a franzenfesti vár építésében. Ez alatt kezdett földnyomás-kutatásokkal foglalkozni. Kísérleti eredményeivel és ezek elméleti ismertetésével egy évszázaddal megelőzte a modern talajmechanika művelőit. Az általa feltalált, életmentő készüléknek nevezett acélpalackos, sűrített levegős légzőkészülék a mai gázálarc őse. A mozgó tábori főzőkészülék, az un. gulyáságyú is az ő találmánya. 1848-ban az MTA levelező tagja lett. Brünnben hunyt el 1848. július 21-én. Kőszeghi-Mártony Károly emléktábláját szülőházán, a soproni Cézár-ház oldalán helyezték el.

Bővebben: https://www.szivk.hu/koszeghi-martony-karoly/

Mi történt március 11-én?

 2023.03.11.

310 évvel ezelőtt, 1713. március 11-én született Sopronban báró Lassgallner János altábornagy. 1763 novemberében kapott Katonai Mária Terézia rendet a reichenbacki ütközetben – a poroszok ellen – tanúsított tevékenységéért, mint az „Anhalt-Zerbst” vértesezred parancsnoka. Sopronban hunyt el 1798. augusztus 20-án.

Mi történt március 10-én?

 2023.03.10.

35 évvel ezelőtt, 1988. március 10-én hunyt el Győrben Simon Atala zongoraművész, zenetanár, énektanár. A Soproni Zeneiskolában oktatott zongorát 1937-1953 között, majd Győrben a Zeneművészeti Szakiskolában. Pedagógiai munkáját 1969-ben bekövetkezett nyugdíjazása után is folytatta. Szólistaként, kamaramuzsikusként, zongorakísérőként és versenyek zsűritagjaként is rendszeresen szerepelt. Nagycenken született 1910. július 6-án.

Mi történt március 8-án?

 2023.03.08.

155 évvel ezelőtt, 1868. március 8-án született Beleden Pollák Miksa rabbi, vallástörténész, irodalomtörténész, történetíró, helytörténész. 1894-től a soproni a neológ izraelita hitközség rabbija volt. Történelmi cikkeket írt, kisebb munkáiban ismertette szűkebb hazája népi humorát, a bécsújhelyi, nagymartoni zsidók történetét. „A zsidók története Sopronban” című könyve 1896-ban jelent meg, 75 kiadatlan oklevelet tartalmazott. Aranyról és Tompáról írt tanulmányai is jelentősek. A helytörténet kutatásnak nagy szolgálatot tett, a városi levéltár oklevélkiadásaiban a héber szövegek megfejtését végezte. Auschwitzban hunyt el 1944 júliusában.

Bővebben: https://www.szivk.hu/81756-2/

60 évvel ezelőtt, 1963. március 8-án Budapesten elhunyt ifj. Gaár Vilmos rajztanár, festőművész, polgári iskolaigazgató. Sopronban született 1892. július 10-én.

Mi történt március 7-én?

 2023.03.07.

180 évvel ezelőtt, 1843. március 7-én született Sopronban Rosen Sándor színházi író, újságíró. Bécsben a Burgszínház igazgatójának titkára volt, dramaturgként is dolgozott. Később a külügyminisztérium sajtóirodájában a magyar lapok referensi feladatait látta el. 1906-ban a király nemességet adományozott számára. Bécsben hunyt el 1910. március 3-án.

Mi történt március 6-án?

 2023.03.06.

55 évvel ezelőtt, 1968. március 6-án hunyt el Budapesten Schöller Károly orvos, röntgenológus. Nevéhez fűződik a szervezett röntgenasszisztensnő-képzés kialakítása és vezetése. Sopronban született 1877. szeptember 27-én.

30 évvel ezelőtt, 1993. március 6-án hunyt el Chicagóban (USA) Scholz János gordonkaművész, könyvgyűjtő, műgyűjtő, művészettörténész. A második világháború után soproni könyv- és nyomtatvány-gyűjteményét a múzeumnak és a levéltárnak adományozta. Sopronban született 1903. december 20-án.

Bővebben:https://www.szivk.hu/scholz-janos/

Mi történt március 5-én?

 2023.03.05.

30 évvel ezelőtt, 1993. március 5-én jelent meg az Ágfalvi Krónika önkormányzati újság, amelyet havonta adtak ki. A lap 1995 után 2003-ban indult újra, kéthavonta jelent meg.

Mi történt március 4-én?

 2023.03.04.

380 évvel ezelőtt, 1643. március 4-én született Kismartonban Dinhoffer Gergely jezsuita szerzetes, házfőnök, egyházjogász, filozófus. Linzben hunyt el 1699. március 24-én.

Mi történt március 2-án?

 2023.03.02.

150 évvel ezelőtt, 1873. március 2-án megalakult a Szegényápolda, a mai Balfi utcai Egyesített Szociális Intézmény elődje. Több lelkes soproni polgár, a kezdeményező-alapító Flandorffer Ignáccal 1870-ben „Szegényápolda” alapítványt létesített és szorgalmazta az épület polgárotthonná való átalakítását, ami 1871-ben befejeződött. A szegényápolda bizottság nevében Flandorffer Ignác azt kérte a városi közgyűléstől, hogy az épületet 1872. január 1-jéig adja át a Szegényápolda Intézmény (Armenversorgungshaus) céljára. A polgárotthon 1873. március 2-án nyílt meg, 70 ápolttal, az alapítványi vagyon 150000 forint. Flandorffer 1873 óta a szegényápoldai bizottság elnöke is volt. A város polgárai évente hozzájárultak az intézmény fenntartásához.

435 évvel ezelőtt, 1588. március 2-án született Alsólendván Dobronoki György bölcseleti- és teológiai doktor, jezsuita rendi tanár. Draskovich György támogatásával és adományainak köszönhetően 1637-ben az új alapítású soproni jezsuita rezidencia superiora lett. A kollégiumalapítás dokumentuma, az un. Soproni Leveleskönyv, a 17. század eleji magyar jezsuita történetírás fontos forrása. Nagyszombaton hunyt el 1649. május 27-én.

Mi történt február 28-29-én?

 2023.02.28.

110 évvel ezelőtt 1913. február 28-án született a Sopron megyei Lakompakon (ma: Lackenbach, Ausztria) Kálmán Béla finnugor nyelvész, műfordító, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Nyelvjáráskutatással, névtannal, finnugrisztikai kutatásokkal foglalkozott, az obi-ugor nyelvek világhírű kutatója volt. Munkássága alapvető jelentőségű a magyar népnyelv és nyelvjárások vizsgálatában is. Debrecenben hunyt el 1997. augusztus 22-én.

15 évvel ezelőtt 2008. február 29-én emlékeztek a NYME Erdőmérnöki Kar fennállásának 200. évfordulójára, az Erdészeti Múzeum Alma Máter kiállításán.

könyv
188910db
cd
4629db
dvd
5645db
diafilm
1507db
kotta
177db
hangoskönyv
1200db
to top