A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt április 7-én?

 2024.04.07.

80 évvel ezelőtt, 1944. április 7-én Röckeisen őrnagy hivatalosan is felállította Sopronban a Gestapo (Geheime Staatspolizei) soproni alosztályát. A Gestapo helyi vezetője feloszlatta az ortodox és neológ hitközségeket, elrendelte a zsidók részére a kijárás korlátozását, a zsidó vének tanácsa megalakítását. Röckeisen a soproni polgármester tudomására hozta, hogy „reméli a zsidóságon kívül nincsenek a városban olyan elemek, amelyek a közös győzelmet […] veszélyeztetnék, ha azonban feltevésében csalódna […] azok ellen is kénytelen eljárni”.

Mi történt április 5-én?

 2024.04.05.

80 évvel ezelőtt, 1944. április 5-én Sopronban is kötelezővé tették a sárga csillag viselését a zsidók számára.

135 évvel ezelőtt, 1889. április 5-én hunyt el Sopronban Hercz József soproni kanonok, numizmatikus. A főként ókori pénzérmékből álló gyűjteményét halála évében a soproni bencés gimnáziumnak adományozta. Győrszigeten született 1815. március 15-én.

Mi történt április 4-én?

 2024.04.04.

55 évvel ezelőtt, 1969. április 4-én hunyt el Szarka Gyula tanító, iskolaigazgató, a Sopronvármegyei Általános Tanító Egyesület elnöke. Bogyoszlón született 1888. szeptember 26-án.

Mi történt április 3-án?

 2024.04.03.

105 évvel ezelőtt, 1919. április 3-án gazdapolgár-tüntetés volt Sopronban, a direktórium bormérési és borértékesítési ügyben kiadott rendelete ellen. A Széchenyi téren gyülekező fegyvertelen tömegbe belelőttek, négy halott és több sebesült áldozat is volt.

110 évvel ezelőtt, 1914. április 3-án Kisbéren hunyt el Árvay Sándor római katolikus plébános. A Sopron környéki falvakban (Széplak, Ágfalva) is teljesített szolgálatot. Dunakilitin született 1863. február 3-án.

Mi történt április másodikán?

 2024.04.02.

205 évvel ezelőtt, 1819. április 2-án hunyt el Keszthelyen gróf Festetics György, a Georgikon alapítója. A Sopron megyei Ságon (ma: Simaság, Vas megye) született 1755. december 31-én.

65 évvel ezelőtt,1959. április 1-jén született Sopronban Herbszt Zoltán költő

 2024.04.01.

Herbszt Zoltán, a kitűnő tehetségű fiatal lírikus 1959. április 1-jén született Sopronban. A Széchenyi István Gimnázium kitűnő tanulója volt. 1977-ben a sárvári Diákírók és Diákköltők Országos Találkozóján tűnt fel először formailag kiérlelt, egyéni hangú verseivel. Az érettségi után a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar-történelem szakán folytatta tanulmányait. Gyorsan érő tehetsége eljuttatta őt az országos fórumokig. Az útnak indító Soproni Füzetek után csakhamar a Kisalföld, a Műhely, az Ifjúsági Magazin, a Napjaink, a Tiszatáj és a Kincskereső közölte verseit.

Herbszt Zoltán műveivel igazolta, hogy érdemes a bizalomra. Kiállítás címen drámát írt a művészsors tragikus konfliktusairól. Bravúros kisregényt alkotott, a Rejtőzködő kamaszkort, amelyben a felnőtté váló gyermek belső viharairól vallott megkapó őszinteséggel. Az egyre szaporodó és egyre egyénibb ihletésű versek már az első kötetet ígérték, amikor váratlanul és irgalmatlanul közbeszólt a sors. Az életerős ifjú ember szinte minden előzmény nélkül megbetegedett és néhány hét alatt, 1981. június 20-án elhunyt Szegeden. Félbehagyott életműve így is több, mint ígéret; vers, novella, tanulmány, kisregény és dráma őrzi korán ellobbant élete maradandó értékeit. Költői világát, rövid élete gazdag termésének kivételes értékét legalaposabban két ember ismerte: Jánosy István, az atyai jóságú mentor és Csapody Miklós, a hajdani soproni iskolatárs és jó barát. Halála után két évvel beválogatták a fiatal szegedi költőket bemutató, 1983-ban megjelent A hazatérés lehetőségei c. antológiába. Öt év múlva jelent meg első posztumusz verseskönyve, a Kőtollú madár (1986). Válogatott verseinek újabb gyűjteménye a Zsoltár a sötétben (1992).

Vörös László így méltatta a költőt:
“Meggyőződésem, hogy a mai húsz év körüli költőgeneráció egyik legkiválóbbja volt… Nagyszerű ember volt és nagyszerű barát, költőként is a legjobbak közé emelkedhetett volna. Biztosíték volt erre kivételes költői felelősségtudata, a nemzeti és az egyetemes emberi egységben látása, annak az eszménynek középpontba állítása, amelynek számára az erkölcsi tisztaság és helytállás bármily megpróbáltatások árán is a legfontosabb; s biztosíték volt rá jó formakészsége és mesterségbeli tudása is.” Születésének 50. évfordulóján Edutech Kiadó ,,Egyszer még visszajövök” címmel megjelentette Herbszt Zoltán egybegyűjtött írásait. A soproni Katedra együttes több versét is megzenésítette, az együttes előadásában CD is jelent meg, Prizma-világ címmel. Sírja Szent Mihály temetőben áll, Szabolcs Péter alkotta a síremlékét.

Művei:
Egymás mellett élünk, de nem együtt (rádiójáték)
Kőtollú madár -válogatott versek, szerk. Vasy Géza, Bp.-Szeged-Sopron, 1986
Zsoltár a sötétben – válogatott versek, szerk. Villányi László, Győr, 1992
Egyszer még visszajövök – egybegyűjtött írások, Sopron, 2011

Irodalom:
Sarkady Sándor: “Egyszer még visszajövök” Ötven éve született Herbszt Zoltán In Várhely: Kultúra, művészet, irodalom, kritika. 14-15. évf. 5-6. sz. (2009). p. 176-185.
Emléket állít az iskola néhai diákjának In: Kisalföld 2009. május 25. (64. évf.) 121. szám p. 8.
Csapody Miklós: A metszet-lét végtelensége és a barátok szavai In: Soproni Füzetek (1983). p. 81-85.
Sarkady Sándor: Herbszt Zoltán emlékezete, Soproni Füzetek, 1982

Internet:
Sarkady Sándor: „Egyszer még visszajövök ”-Herbszt Zoltán emlékezete http://www.sopron.hu/Sopron/portal/front_show?contentId=26576 Letöltés: 2017. június 06.
Vörös László: “.sietős utam volt.” Herbszt Zoltán: Zsoltár a sötétben http://www.agt.bme.hu/varga/foto/voltak/bel/herbszt-z.html Letöltés: 2017. június 06.

Mi történt április elsején?

 2024.04.01.

30 évvel ezelőtt, 1994. április elsején átadták a Matáv Rt. Oktatási Igazgatóságának épületét a Győri úton.

30 évvel ezelőtt, 1994. április elsején hunyt el Budapesten Benkő László nyelvész, egyetemi tanár. Soproni működése alatt az evangélikus líceum tanára és a Frankenburg Irodalmi Kör főtitkára volt, több műve is megjelent a városban. Szegeden született 1912. augusztus 7-én.

65 évvel ezelőtt, 1959. április elsején született Sopronban Herbszt Zoltán költő. A Széchenyi István Gimnáziumban tanult. Szegeden hunyt el, 1981. június 20-án.

195 évvel ezelőtt, 1829. április elsején alapította Kurzweil Ferenc (1792-1865) az ország első Zeneegyesületét (Musikverein) Sopronban.

Mi történt március 31-én?

 2024.03.31.

105 évvel ezelőtt, 1919. március 31-én született Sopronban Kálmán Etelka táncosnő, balettmester, pedagógus. Budapesten hunyt el. 1984. június 16-án.

130 évvel ezelőtt, 1894. március 31-én született a Temesvár melletti Vadászerdőn Török Béla erdőmérnök, a faanyag-ismeret, fatechnológia első önálló oktatója. Sopronban hunyt el 1934. május 21-én.

140 évvel ezelőtt, 1884. március 31-én született Csornán Somogyi Gyula író, újságíró. A soproni gimnáziumban érettségizett. Budapesten hunyt el 1958. június 2-án.

Mi történt március 30-án?

 2024.03.30.

145 évvel ezelőtt, 1879. március 30-án született Szadán Széki János kohómérnök, a selmecbányai, majd később a soproni egyetem tanára. Budapesten hunyt el 1952. november 14-én.

Mi történt március 29-én?

 2024.03.29.

80 évvel ezelőtt, 1944. március 29-én a tűnt el a galíciai hadszíntéren Varjassy Károly főhadnagy, a 42. gyalogezred századparancsnoka. Sopronban született 1917. április 14-én.

130 évvel ezelőtt, 1894. március 29-én született Sopronban Berecz Dezső író, művelődéstörténész. Szülővárosában hunyt el 1985. június 30-án.

110 évvel ezelőtt, 1914. március 29-én a Soproni I.K.M.T.K. labdarúgócsapata az 1912-1913. évi vidékbajnokság győztesét, a Győri ETO csapatát látta vendégül. A mérkőzést 3:0-ra a vendégcsapat nyerte.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top