A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt november 13-án?

 2022.11.13.

120 évvel ezelőtt 1902. november 13-án született Mühl Aladár zenetanár, festőművész, a soproni akvarell jeles egyénisége. 1981. október 19-én hunyt el. Halálának huszadik évfordulóján ünnepi megemlékezést tartottak és ezen a napon vette fel a képgaléria a Mühl Aladár Galéria nevet. Emlékét ma emléktábla őrzi egykori lakóházán, a Bécsi út 20. szám alatt, melyen a következő felirat olvasható:“Ebben a házban élt és alkotott Sopron város szerelmese, Mühl Aladár (1902-1981), akinek a zene és a festészet jelentette az életet. Születésének századik évfordulóján, megemlékezésül: Mühl Aladár barátai és a Soproni Városszépítő Egyesület.”

Bővebben: https://www.szivk.hu/muhl-aladar/

Mi történt november 12-én?

 2022.11.12.

60 évvel ezelőtt, 1962. november 12-én hunyt el Bécsben báró Lehár Antal vezérőrnagy hadtörténész, Lehár Ferenc zeneszerző testvére. Sopronban nevelkedett, 1921-ben csatlakozott a visszatérő IV. Károlyhoz, aki vezérőrnaggyá és hadügyminiszterré nevezte ki. A sikertelen királypuccs után elhagyta az országot, Ausztriában és Németországban élt. Sopronban született 1876. február 21-én.

50 évvel ezelőtt 1972. november 12-én hunyt el Budapesten Pálfy Miklós evangélikus lelkész, teológiatanár. Sopronban tanult a teológián, majd később segédlelkész volt és német nyelvet tanított a soproni Evangélikus Teológus Otthonban. 1945 és 1946 között a Nemzeti Parasztpárt soproni városi, 1946 és 1949 között vármegyei titkára, a Sopron vármegyei Szabadelvű Művelődési Tanács elnöke volt. Munkatársa, ill. szerkesztője volt a Evangélikus Élet hetilapnak, Theológiai Szemlének, a Lelkipásztor című havi folyóiratnak. Beleden született 1911. november 26-án.

Mi történt november 11-én?

 2022.11.11.

45 évvel ezelőtt 1977. november 11-én hunyt el Stuttgartban Peéry (Limbacher) Rezső, gimnáziumi tanár, igazgató, író-szerkesztő, kritikus és műfordító. 1950-ben került Sopronba, előbb a József Attila Gimnázium (leánygimnázium), majd a Berzsenyi Dániel Gimnázium (Líceum) igazgatója lett. Az 1956-os események során megválasztották a forradalmi bizottság elnökének és az önálló soproni lap szerkesztőjének. A megtorlás elől Ausztriába menekült, majd Stuttgartban telepedett le, az egyik tanítóképző intézet, a reutlingeni pedagógiai könyvtár vezetője lett. Pozsonyban született 1910. március 27-én.

Bővebben: https://www.bdeg.hu/hu/peery-rezso

Mi történt november 9-én?

 2022.11.09.

205 évvel ezelőtt 1817. november 9-én született Sopronban Seltenhofer Frigyes harangöntő. A Seltenhofer-dinasztia négy generációja öntötte 125 évig csaknem az egész történelmi Magyarország számára a harangokat, mintegy 6 ezer darabot. Seltenhofer Frigyes Sopronban hunyt el 1903. január 21-én.

Bővebben: https://www.szivk.hu/seltenhofer-frigyes/

75 évvel ezelőtt 1947. november 9-én hunyt el Budapesten Vitális István geológus, műegyetemi tanár, az MTA tagja, a soproni egyetem tanára. A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Főiskola Selmecbányáról Sopronba költözését (1919) követően Vitális István elsősorban az oktatás feltételeinek megteremtésével foglalkozott, később közreműködött a főiskola műegyetemi rangra emelésében. A Magyarhoni Földtani Társulat 1942-ben tiszteletbeli tagjává, 1945-ben pedig elnökévé választotta. Négy évtizeden át bányamérnökök generációit tanította. Puszta-Szenttornyán született 1871. március 14-én.

Bővebben: https://www.szivk.hu/vitalis-istvan/

Mi történt november 8-án?

 2022.11.08.

180 évvel ezelőtt 1842. november 8-án született Acsádon Rákosi (Kremsner) Jenő író, költő, újságíró, politikus, a MTA tagja, színházigazgató, lapszerkesztő. Középiskoláit Sopronban a Bencés Gimnáziumban végezte, tagja volt a Soproni Frankenburg Körnek. Színjátékokat írt, rendezett, a Budapesti Hírlap. a Divatújság és a krajcáros Esti Újság egyik alapítója volt. Budapesten hunyt el 1929. február 8-án.

170 évvel ezelőtt 1852. november 8-án született Sopronban lovag kőmáli Flandorffer Pál nagykereskedő, takarékpénztári elnök, a Soproni Gázvilágító Rt. és a Soproni Kereskedelmi Kamara alelnöke, Flandorffer Ignác fia. Sopronban hunyt el 1893. március 28-án.

Mi történt november 7-én?

 2022.11.07.

130 évvel ezelőtt 1892. november 7-én született Sopronban Schiller Anton Ignaz, újságíró, novellista. A soproni német nyelvű újságokba írt (“Nazi” álnéven). Élményeit a hétköznapi élet, a piac, a borkimérések mindennapjaiból merítette. Írásai a dialektuskutatás és a hazai német néprajz jelentős forrásai. Sopronban hunyt el 1974. június 1-jén.

Bővebben: https://www.szivk.hu/schiller-anton-ignaz/

 

 

Mi történt november 6-án?

 2022.11.06.

160 évvel ezelőtt, 1862. november 6-án született Sopronban Kőszegi (Kőszeghi)-Brandl Gusztáv festőművész, festő, rajztanár. Apja jó nevű soproni kereskedő volt, fiát is erre a pályára szánta.  Budapesten és Münchenben folytatott művészeti tanulmányokat, előtte kereskedelmi iskolát végzett. Sopronban dolgozott, a Soproni Képzőművészeti Kör (1897) megalapításában is részt vett. 1902-ben a főváros költözött, ahol rajziskolát nyitott. Elsősorban portrékat és életképeket festett. Budapesten hunyt el 1908. március 21-én.

135 évvel ezelőtt, 1887. november 6-án hunyt el Diem Gusztáv levéltáros, az Illustrirter Führer durch Oedenburg und seine Umgebungen. (Oedenburg, 1886) társszerzője. A régi városháza rossz állapota miatt a levéltár átköltöztetését is Ő szervezte meg. 1855-ben született.

95 évvel ezelőtt 1927. november 6-án Sopron város képviselői a fővárosi Kossuth-ünnepen vettek részt. Sopron városát a Kossuth-szobor leleplezésén dr. Thurner Mihály polgármester és Schindler András dr. helyettes polgármester képviselték, akik a város nevében koszorúztak.

Mi történt november 3-án?

 2022.11.03.

55 évvel ezelőtt 1967. november 3-án hunyt el Geleji Sándor, kohómérnök, kétszeres Kossuth-díjas akadémikus, a Nehézipari Műszaki Egyetem nagy hírű professzora, kiváló tudós. Ősei, soproni polgárok voltak  (Greilingerek). Nagykikindán született1898. május 17-én.

Mi történt november elsején?

 2022.11.01.

220 évvel ezelőtt 1802. november 1-jén a ferences rendház és a Nagyboldogasszony (Kecske) templom a bencés rend tulajdonába került. II. József rendelete értelmében 1787-ben a ferencesek elhagyták soproni rendházukat, ezért a templom 15 éven át használaton kívül állt. Az ideérkező bencések ekkor helyezték el a főbejárat fölé a rend címerét. Átvették a hajdani jezsuita gimnáziumot, ahol német nyelven folyt a tanítás, majd 1867 óta magyarul.

Mi történt október 31-én?

 2022.10.31.

220 évvel ezelőtt 1802. október 31-én hunyt el Sopronban Wietoris Jonathán evangélikus lelkész, a soproni líceum rektora. A Gömör megyei Kúntapolcán született 1738. április 27-én.

Bővebben: https://www.szivk.hu/wietoris-jonathan/

könyv
187460db
cd
4588db
dvd
5537db
diafilm
1471db
kotta
177db
hangoskönyv
1184db
to top