A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt április 28-án?

 2024.04.28.

80 évvel ezelőtt, 1944. április 28-án hunyt el Budapesten Hermann Miksa gépészmérnök, egyetemi tanár, soproni országgyűlési képviselő (1926-1931, 1931-1935), kereskedelmi miniszter. Selmecbányán született 1868. október 30-án.

105 évvel ezelőtt, 1919. április 28-án megkezdődött a tanév a Sopronba áttelepített M. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskolán.

185 évvel ezelőtt, 1839. április 28-án született a Sopron vármegyei Fehéregyházán (Ma: Donnerskirchen) Steiner Fülöp teológus, székesfehérvári püspök. Székesfehérváron hunyt el 1900. augusztus 11-én.

Mi történt április 27-én?

 2024.04.27.

80 évvel ezelőtt, 1944. április 27-én Hőgyészy Pált, Sopron vármegye főispánját felmentették állásából (19 más vármegye főispánjával együtt), mert a németek nem tartották megbízhatónak. Az új főispán Virtsologi Rupprecht Antal földbirtokos, felsőházi tag lett.

115 évvel ezelőtt, 1909. április 27-én született Zalaegerszegen báró loósi és egervári Solymosy László biológus, ornitológus. Sopronban hunyt el 1975. február 26-án.

Mi történt április 26-án?

 2024.04.26.

110 évvel ezelőtt, 1914. április 26-án született Sopronbánfalván Gráf Ferenc orvos, hematológus, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora. Budapesten hunyt el 1990. december 2-án.

1934. április 25-én Sopronban született Hiller István helytörténész, könyvtáros, erdőmérnök

 2024.04.25.

Hiller István helytörténész, könyvtáros, erdőmérnök 1934. április 25-én Sopronban született, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. Utána Budapesten tanult az Idegen Nyelvek Főiskoláján, ahol az évfolyam kiváló hallgatója volt, német nyelvből fordítói és tolmácsoklevelet szerzett.

1956 novemberében más soproniakkal együtt disszidált Ausztriába, de a gyötrő honvágy hamar visszahozta, pedig ott nem voltak nyelvi nehézségei, hiszen Sopronban teljes német–magyar kétnyelvűségben nőtt fel, amit az Idegen Nyelvek Főiskoláján még fejlesztett. Visszajött, hogy szakmai gyakorlatát az Állami Könyvterjesztő Vállalat soproni fiókjában folytassa. 1957. október elsején került tudományos munkatársként a soproni egyetem könyvtárába, ami számára további tanulást jelentett. Először könyvtárosi oklevelet szerzett Budapesten (1963), beiratkozott a soproni egyetemre: itt erdőmérnöki oklevelet nyert (1964), 1968-ban megvédte erdészettörténeti doktori értekezését, az elsőt ebben a műfajban az egyetemen. Ekkor már egy éve az egyetem Központi Könyvtárának igazgatója volt. 1977-ben lett főigazgató.

Munkásságának két nagyobb területe az erdészeti könyvtárügy és a soproni helytörténetírás volt. Az egyetem központi könyvtára épületének megépülése és berendezése (1975–1977) lehetővé tette számára nemcsak erdészeti és faipari szakkönyvtár, hanem közművelődési könyvtár kiépítését, korszerű dokumentációs-információs rendszer létesítését, amely méltóan illeszkedett az országos könyvtárhálózatba. Szívügye volt a még Selmecbányáról átmentett régi könyv- és folyóirat-állomány ún. műemlékkönyvtárrá való berendezése, amelynek értékes anyagát külföldi szakembereknek is büszkén és sikerrel mutatta be. Létrehozta az ország negyedik vidéki fordító irodáját és megvetette az Erdészeti Múzeum (Templom u. 4.) alapjait. Erdészettörténeti és könyvtárügyi ismeretei révén oktatta az egyetemen az „Agrártörténet” és a „Szakirodalmi ismeretek” című tantárgyakat, amihez elvégezte a MÉM Mérnöktovábbképző Intézetének szaktanfolyamát is. Mindehhez járult még országos és külföldi szervezetekkel való kapcsolata is, mint pl. MTA Könyv- és Könyvtörténeti Albizottsága, a Veszprémi Akadémiai Bizottság Művelődéstörténeti Bizottsága, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, European Science Foundation Forest Ecosystem Research Network, Microfilming Corporation of America, International Association of Technological University Libraries stb.

Hiller Istvánt a soproni helytörténetírásba Csatkai Endre vezette be, cikkei a Soproni Szemlében 1960-tól kezdve jelentek meg. 1966-tól 1991-ig volt a szerkesztőbizottság tagja, titkára, technikai szerkesztője. Burgenland tudományos köreivel, különösen a kismartoni Tartományi Könyvtárral kiváló kapcsolatot épített ki, amelyért 1989. február 14-én, első külföldi állampolgárként, megkapta a „Großes Ehrenzeichen des Landes Burgenland” kitüntetést. Munkáját sok fórumon elismerték. Kitüntetései a teljesség igénye nélkül: Az Erdészet kiváló dolgozója (1969), Szabó Ervin Emlékérem (1975), Károlyi Mihály Emlékplakett (1983), Munka Érdemrend ezüst fokozata (1987).
A rendszerváltást szükségesnek tartotta, „Nem leszek köpönyegforgató, mint mások!” – mondotta és belépett az MSZP-be. A Központi Egyetemi Könyvtár főigazgatói állására kiírt pályázat körüli herce-hurca és támadások miatt 1992-ben felmondott az egyetemen és elment Győrbe a Széchenyi István Főiskola könyvtári főigazgatójának. Számos szép feladatot és lehetőséget kapott, mégis ahogy Mollay Károly fogalmazott: „nagyon sajgott a szíve Sopronért, a Központi Egyetemi Könyvtárért, ami állandó magas vérnyomásának bizonyára nem tett jót.”

Hiller István Sopronban hunyt el 1993. november 11-én életének 59. évében. Temetése 1993. november 18-án volt a soproni Szent Mihály-temetőben a római katolikus egyház szertartása szerint. Szeretett erdészindulójával búcsúztatták.

Irodalom:
Kisalföld, XLVIII. évf. 265. szám, 1993. november 13. p. 7.
Ormos Balázs: Tisztelgés Dr. Hiller István főigazgató emléke előtt In: Erdészeti lapok 2004. 139. évf. 4. sz. p. 137.
Mollay Károly: Hiller István (1934-1993). In: Erdészeti lapok 1994. 48. évf. 1. sz. p. 80-81.
Mastalirné Zádor Márta Hiller István irodalmi munkássága In: Erdészeti lapok 1994. 48. évf. 1. sz. p. 85-99.
Mezei György: In memoriam dr. Hiller István (1934-1993) In: Könyv, könyvtár, könyvtáros 1994. (3. évf.) 1. sz. 41. p.

Mi történt április 25-én?

 2024.04.25.

90 évvel ezelőtt, 1935. április 25-én született Sopronban Hiller István erdőmérnök, könyvtáros, helytörténész, a Soproni Szemle szerkesztőbizottságának munkatársa. Győrben hunyt el 1993. november 11-én.

Mi történt április 24-én?

 2024.04.24.

30 évvel ezelőtt, 1994. április 24-én megnyitották a Fertő-Hanság Nemzeti Parkot. Boross Péter miniszterelnök és Franz Vranitzky kancellár is részt vett az ünnepségen.

Mi történt április 23-án?

 2024.04.23.

80 évvel ezelőtt, 1944. április 23-án szövetséges légitámadás érte a Fertővidéki HÉV-et. Az Eszterháza és Pomogy (Pamhagen) közötti pályatestet két bomba találta el.

145 évvel ezelőtt, 1879. április 23-án született Salgótarjánban Cotel Ernő vaskohómérnök, egyetemi tanár. 1923-tól Sopronban a Vaskohászattani tanszék vezetője, a fémkohászati osztály dékánja, majd az 1930/31. és 1931/32. tanévben a főiskola rektora lett. Budapesten hunyt el 1954. november 8-án.

Mi történt április 18-án?

 2024.04.18.

55 évvel ezelőtt, 1969. április 18-án hunyt el Sopronban Magyar Pál erdőmérnök, a magyar erdőtipológia megalapozója. Cegléden született 1895. március 27-én.

Mi történt április 17-én?

 2024.04.17.

155 évvel ezelőtt, 1869. április 17-én született Hegykőn Vaszary Béla katonatiszt, huszárezredes. Ferenc József császár nemesi testőrségében teljesített szolgálatot.

205 évvel ezelőtt, 1819. április 17-én született Csepregen felsőpulyai Kozma Rudolf 1948-1949-es forradalom és szabadságharc nemzetőr századosa. A kiegyezés idején a Sopron megyei Honvédegylet tagja volt és magánmérnökként tevékenykedett.

Mi történt április 15-én?

 2024.04.15.

30 évvel ezelőtt, 1994. április 15-én hunyt el Székesfehérváron Vajk Gyula prépost-plébános. Hegykőn született 1908. június 19-én.

85 évvel ezelőtt, 1939. április 15-én hunyt el Győrben Mohl Adolf katolikus pap, néprajzkutató. Lövőn született 1855. február 25-én.

130 évvel ezelőtt, 1884. április 15-én hunyt el Csornán Simon Vince kanonok, premontrei szerzetes. Keszthelyen született 1813. július 14-én.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top