A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt október 30-án?

 2022.10.30.

35 évvel ezelőtt, 1987. október 30-án a Nemzetközi Szőlő és Borászati Hivatal (OIV) a Szőlő és Bor Nemzetközi Városa címet adományozta Sopronnak.

Mi történt október 29-én?

 2022.10.29.

205 évvel ezelőtt 1817. október 29-én született Sopronban Ihász Rudolf nemzetőrkapitány, soproni országgyűlési követ, főjegyző. Az Evangélikus Líceumban tanult 1829-től 1831-ig. Vármegyei jegyző volt, amikor a forradalom hírére 1848. március 16-án beállt nemzetőrnek. Szeptember 24-én lett a soproni önkéntes mozgó nemzetőrszázad választott kapitánya. Perczel Mór parancsnoksága alatt századával részt vett a Muraköz felszabadításában. 1861-ben, 1865-ben és 1869-ben is megválasztották Sopron országgyűlési követévé. 1874-től 1884-ig Sopron főjegyzője volt. Sopronban hunyt el 1886. május 13-án.

Bővebben: https://www.szivk.hu/ihasz-rudolf/

50 évvel ezelőtt, 1972. október 29-én átadták a soproni Egészségügyi Szakiskolát a Szent György utcában, ahol 100 gyógyszerasszisztens tanult. A Damjanich utcában 130 személyes kollégium is épült.

35 évvel ezelőtt, 1987. október 29-én hunyt el Szombathelyen Garád Róbert vízépítő mérnök, A Fertő-táj bibliográfiája című kiadvány munkatársa. Sopronban született 1917. július 8-án.

Mi történt október 27-én?

 2022.10.27.

150 évvel ezelőtt, 1872. október 27-én alakult meg – a fővárosi egylet után elsőként vidéken – a Soproni Korcsolyázó Egylet. A „Bakter” néven ismert korcsolyapályát 1889-ben Ludwig Schöne (1845-1935) német-osztrák építész tervezete és Scharmar János kivitelezte. Az egylet célja: „a szórakoztató és testedző korcsolyázó sport művelése és terjesztése, mely cél elérése végett külön és saját birtokába tartozó jégpályát tart fenn. A jégpályán versenyeket és ünnepségeket, valamint egyéb jégterekre kirándulásokat rendez, kezdők számára a szükséghez képest tanítót rendel.” Az egylet 1951-ben szűnt meg.

135 évvel ezelőtt, 1887. október 27-én született Pinkafőn (ma: Pinkafeld, Ausztria) Traeger Ernő jogász, politikus, miniszteri osztályfőnök, gyorsírástörténész, Soproni Gyorsíró című lap szerkesztője. A saint-germain-i békeszerződés után az osztrák–magyar határmegállapító bizottság titkára volt, az Ausztriának ítélt nyugat-magyarországi területek visszaszerzéséért, a soproni népszavazás megszervezéséért küzdött. Vácon hunyt el 1971. február 15-én.

Mi történt október 26-án?

 2022.10.26.

345 évvel ezelőtt 1677. október 26-án született Sopronban Gensel János Ádám, jeles polihisztor, főorvos, meteorológus, természettudós, polihisztor. 1709-ben városi orvos, 1710-ben Vas és Sopron vármegye főorvosa, Esterházy herceg udvari orvosa lett. Munkássága elsősorban az egészségügy, a járványtan és az orvostudomány területére terjedt ki, érdeklődött a botanika iránt, a gyógynövényekkel való gyógyítás lehetőségeit kutatta. Hazánkban valószínűleg Gensel végzett először műszeres meteorológiai megfigyeléseket, 1710 körül néhány éven át. Sopronban hunyt el 1720. augusztus 31-én.

Bővebben: https://www.szivk.hu/gensel-janos-adam/

35 évvel ezelőtt, 1987. október 26-án Budapesten hunyt el Király Iván természetrajz-földrajz szakos középiskolai tanár, ornitológus, helytörténész. A Hanság és a Rábaköz madárvilágának kutatója. A Hanság Madárvárta vezetője is volt. Bogyoszlón született 1894. október 3-án. A farádi Általános Iskola 2006-tól viseli nevét.

Mi történt október 24-én?

 2022.10.24.

210 évvel ezelőtt 1812. október 24-én született Marcaliban Tóth Ágoston Rafael térképész, hadmérnök. Két évesen került Sopronba, ahol a Templom utcai Esterházy palota szolgálati lakásában laktak. Otthon németül beszéltek, magyarul Széplakon (ma: Fertőszéplak) tanult, ahol egy évet járt iskolába, ahol iskolatársai „sváb gyereknek” nevezték el. A szabadságharc kitörésekor a honvédség kötelékébe lépett, ezredes lett. A déli hadsereg parancsnokaként Világos után kötél általi halálra ítélték, de ezt kegyelemből 18 évi várbörtönre változtatták. Az 1856-os amnesztia után a Széchenyi-uradalomban alkalmazták, majd vármegyei mérnök, utóbb a keszthelyi gazdasági intézet tanára lett. A kiegyezés után a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium topográfiai osztálya megszervezésére és vezetésére kapott megbízást. Minisztériumi munkája mellett több hadtudományi művet írt és a pesti tudományegyetem katonai tanfolyamának előadója volt. A magyar tudománytörténet őt tartja a modern magyar katonai térképészet úttörőjének. Grazban (Ausztria) hunyt el 1889. június 9-én. Felesége, kívánsága szerint a soproni Szent Mihály temetőben temettette el. Sírkövét három óriási tiszafa fogja közre, a háromszögelés szimbólumaként. Sírja a nemzeti sírkert része.

Bővebben: https://www.szivk.hu/toth-agoston-rafael/

140 évvel ezelőtt, 1882. október 24-én született Kapuváron Bodor (Krausz) Ödön magyar atléta, labdarúgó, edző és újságíró. 1900-tól 1906-ig a Magyar Úszó Egylet atlétája, 1906-tól 1912-ig a Postás atlétája, rövid- és középtávfutó, labdarúgó. Olimpiai 3. olimpiai 4. helyezést ért el, 12-szeres magyar bajnok. Budapesten hunyt el 1927. január 22-én.

60 évvel ezelőtt 1942. október 24-én avatta fel a város társadalma a Kaszinó-épületet, mint a „Magyar Művelődés Házát.” A város polgárságát képviselő Soproni Magyar Szövetség, és az egyetemi hallgatóság fasisztaellenes összefogásának eredménye volt, hogy a Volksbund elől megvásárolták az épületet a magyar művelődés számára. A műsorfüzet mottóján állt a következő:  „Nehéz idők hideg éjszakájában járunk, áldott hát minden fény, amely utat mutat. Tervek parazsa gyúlt közöttünk ma lángra, tisztító lángjában váljék izzóbbá, hűségesebbé minden szolgálat. Fénye mutassa az utat a lélek, a szeretet építésére, mert örök magyarságot épít, ki lelket épít!” A mai Liszt Ferenc Művelődési Központ homlokzatán erre is emlékeztet a változatlanul meghagyott és újra aranyozott felirat.

55 évvel ezelőtt 1967. október 24-én hunyt el Sopronban Wossinszky Kázmér festőművész. 1921-től Balfon élt és dolgozott haláláig, a Fertő tó világának nagy akvarellistája. Fejér Zoltán soproni festőművész szerint „Wosinszki a Fertő őrgrófja”. Ákos Ernővel közösen készítette a kópházi, a balfi és a sopronhorpácsi templomok faliképeit. Freskója díszíti a soproni Szent György-templomot. Kismartonban született 1895. október 15-én. 2015-ben születésének 120. évfordulója alkalmából jubileumi kiállítás nyílt a Liszt-központ Munkácsy Termében.

Bővebben: https://www.szivk.hu/wosinszki-wosinski-kazmer/

Mi történt október 23-án?

 2022.10.23.

85 évvel ezelőtt, 1937. október 23-án a sopronbánfalvi kőfejtő felett épült Cserkészkápolnát Papp Kálmán (1886-1966) városplébános, később győri püspök szentelte fel, Sopronyi – Thurner Mihály avatta fel.

Mi történt október 22-én?

 2022.10.22.

200 évvel ezelőtt, 1822. október 22-én született Mezőberényben Orlai Petrich Soma festőművész. Édesanyja révén másod-unokatestvére volt Petőfi Sándornak. Gimnáziumi tanulmányait 1839-1840-ben Sopronban, a Líceumban végezte, az itt katonáskodó Petőfivel örök barátságot kötött. Portréfestőként vált ismertté (Petőfi-portrék), de illusztrálta például Vörösmarty és Petőfi irodalmi alkotásait is. Budapesten hunyt el 1880. június 5-én.

90 évvel ezelőtt 1932. október 22-én született Sopronban Kovács József László tanár, az irodalomtudományok kandidátusa, múzeumigazgató, helytörténész, a Soproni Szemle, a Soproni Füzetek és a Várhely munkatársa. Kutatási területe a várostörténet, a magyar későreneszánsz és a magyar-német irodalomtörténeti kapcsolatok volt. Középiskolai tanulmányait a soproni Szent Asztrik Bencés Gimnáziumban kezdte, államosítás után a Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett. Munkáját 2007-ben Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopron Kultúrájáért díjjal ismerte el. A Sopron kultúrájáért díj (2007) tulajdonosa. Budaőrsön hunyt el 2018. október 26-án.

Mi történt október 21-én?

 2022.10.21.

25 évvel ezelőtt, 1997. október 21-én átadták a 300 millió forintból felújított Gárdonyi Géza Általános Iskolát.

Mi történt október 19-én?

 2022.10.19.

100 évvel ezelőtt 1922. október 19-én hunyt el Győrben Balits Antal kanonok, pápai prelátus, tanár egyházi író, teológus. A teológiát a bécsi Pázmáneumban végezte, 1864-ben szentelték fel, 1865-ben az Augustineumban tanult tovább. 1868-ban Sopronban, Rajkán, 1869-ben Rábaszentmihályon, 1870-ben Győr-Újvárosban volt káplán. 1870-ben Bécsben szerezte meg a teológiai doktorátust. Pinnyén született 1840. szeptember 18-án.

Mi történt október 18-án?

 2022.10.18.

150 évvel ezelőtt 1872. október 18-án hunyt el Nagycenken gróf Hanna Goberta monoszlói és monyorókeréki Erdődy Széchenyi Béla (1837-1918) felesége. 1846. április 10-én született. Közös síremlékük a nagycenki hársfasor végén áll. 1845. április 10-én született. 1870. június 22-én lett Béla felesége. Testét október 20-án – a kinyomtatott gyászjelentéssel ellentétben, mely a nagycenki temetőben lévő családi sírboltot jelölte meg végső nyughelyül – a hársfasor végén található egykori remetekápolnában temették el. A beszentelést Tolnay Antal címzetes kanonok és nagycenki plébános (1840–1885) végezte. Közös síremlékük a nagycenki hársfasor végén áll. (Születési dátuma kérdéses, síremléken 1845 szerepel.)

145 évvel ezelőtt 1877. október 18-án született Sopronban Heimler Károly, rendőrfőkapitány, a Városszépítő Egyesület elnöke, a Soproni Szemle megalapítója. Sopronban hunyt el 1954. szeptember 7-én.

könyv
187460db
cd
4588db
dvd
5537db
diafilm
1471db
kotta
177db
hangoskönyv
1184db
to top