A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt december 21-én?

 2020.12.21.

300 évvel ezelőtt, 1720. december 21-én született Sopronban sárvári és felsővidéki gróf Széchényi Zsigmond huszárkapitány, császári és királyi kamarás. Széplakon (ma: Fertőszéplak) hunyt el 1769. október 19-én.

Mi történt december 15-én?

 2020.12.15.

100 évvel ezelőtt, 1920. december 15-én hunyt el Sopronban szentgyörgyvölgyi Nemess Sándor plébános. 1878-tól Peresztegen plébános, 1916-tól soproni kanonok és a Szent György-templom plébánosa. Bük községben született 1851. március 16-án.

50 évvel ezelőtt, 1970. december 15-én hunyt el Sopronban Németh Jenő plébános, 1952-től a soproni Isteni Megváltó lelkészségen lelkész. Szil községben született 1904. január 15-én.

Mi történt december 14-én?

 2020.12.14.

110 évvel ezelőtt, 1910. december 14-én született Sopronban Verbényi (Veszelka) László pedagógus, egyetemi tanár, a nyelvtudományok kandidátusa, 1938-1981 között a Soproni Szemle szerkesztőségi tagja volt. 1994. november 25-én hunyt el.

Mi történt december 13-án?

 2020.12.13.

200 évvel ezelőtt, 1820. december 13-án hunyt el Bécsben gróf Széchényi Ferenc főispán, helyettes országbíró, nagybirtokos, a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a nemzeti könyvtár alapítója. Fertőszéplakon született 1754. április 28-án.

75 évvel ezelőtt, 1945. december 13-án hunyt el Sopronban Huber János kanonok, nemzetgyűlési képviselő. 1921-től a soproni társaskáptalan kanonokja, 1927 és 1931 között Sopron város felsőházi póttagja. Fertőfehéregyházán született 1877. február 22-én.

75 évvel ezelőtt, 1945. december 13-án hunyt el Sopronban Steiner Rezső (Rudolf) festő, ő alapította a Soproni Képzőművészeti Kört (1897). Fehéregyházán (ma: Donnerskirchen, Ausztria) született 1854. augusztus 8-án.

Mi történt december 12-én?

 2020.12.12.

255 évvel ezelőtt, 1765. december 12-én született Bécsben Esterházy Miklós herceg, diplomata, katonatiszt, 1794-től haláláig Sopron vármegye örökös főispánja. Comoban (Itáliában) hunyt el 1833. november 25-én.

95 évvel ezelőtt, 1925. december 12-én született Sopronban Lovas Gyula a magyar vasúttörténelmi kutatás egyik meghatározó alakja, a GYSEV egykori üzemtörténésze, a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút megszervezője. Munkásságát Millennium 2000-díjjal és Sopronért Emlékéremmel ismerték el. Sopronban hunyt el 2014. július 27-én.

Mi történt december 11-én?

 2020.12.11.

180 évvel ezelőtt, 1840. december 11-én született Felsőszeliben Póda Endre soproni városplébános, kanonok, helytörténész. 26 éven keresztül Sopron kegyúri plébánosa volt, ez idő alatt sokat tett a városért. Sopronban hunyt el 1902. február 3-án.

Mi történt december 4-én?

 2020.12.04.

40 évvel ezelőtt, 1980. december 4-én hunyt el Budapesten Nagypál Judit építész. Meghatározó szerepet játszott Sopron műemléki rekonstrukciós programtervének megalkotásában és végrehajtásában. Budapesten született 1924. február 18-án.

Mi történt december 3-án?

 2020.12.03.

95 évvel ezelőtt, 1925. december 3-án született Kapuváron Gábori Miklós régész, antropológus. Budapesten hunyt el 1996. augusztus 9-én.

20 évvel ezelőtt, 2000. december 3-án hunyt el Zambó János bányamérnök, egyetemi tanár. A soproni egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán bányamérnöki oklevelet szerzett, majd itt tanított. Hegykőn született 1916. május 2-án.

Mi történt december 2-án?

 2020.12.02.

250 évvel ezelőtt, 1770. december 2-án született Jobaházán Noszlopi Németh László író, statisztikus, a soproni, majd a győri líceum tanára, iskolaigazgató. Az 1790-ben a soproni líceumban szervezett Magyar Társaság egyik alapítója volt. Győrben hunyt el 1806. május 15-én.

Mi történt december 1-jén?

 2020.12.01.

235 évvel ezelőtt, 1785. december 1-jén született Somlószőlősön Hőgyészi Döbrentei Gábor költő, királyi tanácsos, az MTA tagja, a líceum (ma: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium) diákja volt. Budán hunyt el 1851. március 28-án.

150 évvel ezelőtt, 1870. december 1-jén a Sopron megyei Pórládonyban (ma: Tompaládony, Vas megye) született Hollósy Kálmán magyar-latin szakos tanár, a felsőlövői (ma: Oberschützen, Ausztria) evangélikus gimnázium és tanítóképző, majd a soproni líceum oktatója. 1960 júliusában hunyt el.

125 évvel ezelőtt, 1895. december 1-jén hunyt el Tatán Berzay Elek piarista szerzetes, pedagógus. 1815. augusztus 20-án született Lócson (ma: Vas megye).

könyv
191.621db
cd
4434db
dvd
5291 db
diafilm
1217db
hanglemez
3563db
hangoskönyv
2314db
to top