A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt március 5-én?

 2023.03.05.

30 évvel ezelőtt, 1993. március 5-én jelent meg az Ágfalvi Krónika önkormányzati újság, amelyet havonta adtak ki. A lap 1995 után 2003-ban indult újra, kéthavonta jelent meg.

Mi történt március 4-én?

 2023.03.04.

380 évvel ezelőtt, 1643. március 4-én született Kismartonban Dinhoffer Gergely jezsuita szerzetes, házfőnök, egyházjogász, filozófus. Linzben hunyt el 1699. március 24-én.

Mi történt március 2-án?

 2023.03.02.

150 évvel ezelőtt, 1873. március 2-án megalakult a Szegényápolda, a mai Balfi utcai Egyesített Szociális Intézmény elődje. Több lelkes soproni polgár, a kezdeményező-alapító Flandorffer Ignáccal 1870-ben „Szegényápolda” alapítványt létesített és szorgalmazta az épület polgárotthonná való átalakítását, ami 1871-ben befejeződött. A szegényápolda bizottság nevében Flandorffer Ignác azt kérte a városi közgyűléstől, hogy az épületet 1872. január 1-jéig adja át a Szegényápolda Intézmény (Armenversorgungshaus) céljára. A polgárotthon 1873. március 2-án nyílt meg, 70 ápolttal, az alapítványi vagyon 150000 forint. Flandorffer 1873 óta a szegényápoldai bizottság elnöke is volt. A város polgárai évente hozzájárultak az intézmény fenntartásához.

435 évvel ezelőtt, 1588. március 2-án született Alsólendván Dobronoki György bölcseleti- és teológiai doktor, jezsuita rendi tanár. Draskovich György támogatásával és adományainak köszönhetően 1637-ben az új alapítású soproni jezsuita rezidencia superiora lett. A kollégiumalapítás dokumentuma, az un. Soproni Leveleskönyv, a 17. század eleji magyar jezsuita történetírás fontos forrása. Nagyszombaton hunyt el 1649. május 27-én.

Mi történt február 28-29-én?

 2023.02.28.

110 évvel ezelőtt 1913. február 28-án született a Sopron megyei Lakompakon (ma: Lackenbach, Ausztria) Kálmán Béla finnugor nyelvész, műfordító, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Nyelvjáráskutatással, névtannal, finnugrisztikai kutatásokkal foglalkozott, az obi-ugor nyelvek világhírű kutatója volt. Munkássága alapvető jelentőségű a magyar népnyelv és nyelvjárások vizsgálatában is. Debrecenben hunyt el 1997. augusztus 22-én.

15 évvel ezelőtt 2008. február 29-én emlékeztek a NYME Erdőmérnöki Kar fennállásának 200. évfordulójára, az Erdészeti Múzeum Alma Máter kiállításán.

Mi történt február 27-én?

 2023.02.27.

255 évvel ezelőtt 1768. február 27-én, komoly károkat okozó földrengés volt Alsó-Ausztriában. Erről az eseményről több forrást is ismerünk Sopronból, illetve a vármegyéből, amelyek azonban egymásnak jelentős mértékben ellentmondanak: “Sopron. 1768. február 27-én reggel 3 órakor oly erős földrengés volt, hogy a szobákban és a házakban minden megrázkódott, sőt még a városháza tornyán a tűzjelző harang is megkondult. Egyébként kár nem történt.”; “… földalatti rugás, … erős anyagból épült házak omlottak be, öregebb és rosszabb épületek vagy bedőltek, vagy le kellett őket rombolni.” Az 5,6 magnitúdó erősségű földmozgás egyébként a legerősebbek közé tartozik, amit Sopronban valaha érzékelni lehetett.

Mi történt február 26-án?

 2023.02.26.

105 évvel ezelőtt 1918. február 26-án született Kálózon Takács Zoltán erdőmérnök, tanár. A soproni benedekrendi gimnáziumban érettségizett. 1942-ben Sopronban erdőmérnöki diplomát szerzett, majd tanársegéd volt a földmérési tanszéken. 1957-től nyugdíjba vonulásáig, 1979-ig a Soproni Erdészeti Technikum és Szakközépiskola tanára volt. Főleg erdőrendezéstant és erdészeti géptant tanított. A tanműhely főnöke és a gyakorlati oktatás vezetője volt. Sopronban hunyt el 1989. június 9-én.

Mi történt február 24-én?

 2023.02.24.

25 évvel ezelőtt 1998. február 24-én átadták a soproni Erzsébet Oktató Kórház orvos-nővér szállójának harmadik emeleti szárnyát. Az önkormányzati beruházás 30 millió forintba került.

Mi történt február 23-án?

 2023.02.23.

55 évvel ezelőtt 1968. február 23-án alakult meg a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE), (németül: Burgenlandisch-Ungarischer Kulturverein), a magyarság és a magyar kultúra ápolása érdekében, a magyar anyanyelv és a magyarságtudat további fenntartásáért.

25 évvel ezelőtt 1998. február 23-án új gyermekorvosi és védőnői rendelőket adtak át a Jereván városrészen. A már meglevő Kodály téri egészségügyi egységek átalakításával és bővítésével két gyermekorvosi körzet került a lakótelepre a megmaradó és felújított felnőtt rendelők mellé.

Mi történt február 21-én?

 2023.02.21.

65 évvel ezelőtt 1958. február 21-én hunyt el (valószínűleg Székesfehérváron) Mentes Domonkos plébános. Kismartonban és Sopronban tanult, a teológiát Győrött végezte. Szolgált Kapuváron és Fertőrákoson. Süttörön (ma: Fertőd) született 1878. szeptember 13-án.

Bővebben: https://www.szivk.hu/mentes-domonkos/

60 évvel ezelőtt, 1963. február 21-én hunyt el Budapesten Csemegi József építész, művészettörténész. Számos soproni műemlékvédelmi munkában vett részt 1938-tól haláláig. Budapesten született 1909. október 30-án

Mi történt február 17-én?

 2023.02.17.

170 évvel ezelőtt 1853. február 17-én született Sopronban Seltenhofer III. Frigyes. A Seltenhofer és Fiai céget Lajos testvérével együtt vezették. Munkásságáért 1885-ben koronás arany érdemkereszttel tüntették ki, 1901-ben a Ferenc József rend-lovagjává avatta az uralkodó. 1914-ben hunyt el.

Bővebben a családról: https://www.szivk.hu/seltenhofer-frigyes/

könyv
188910db
cd
4629db
dvd
5645db
diafilm
1507db
kotta
177db
hangoskönyv
1200db
to top