A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt május 30-án?

 2022.05.30.

115 éve, 1907. május 30-án Sopronban született Balsay István kohómérnök. Fő kutatási területei közé tartozott a kemencék kihasználási fokának növelése, a folyékony acél nemesítő eljárásai, a folyamatos acélöntés és az acél vákuumos kezelése. Budapesten hunyt el 1984. június 12-én.

175 évvel ezelőtt 1847. május 30-án Felsőszakonyban született Horváth Róbert István perjel, tanár. 1867. szeptember 8-án lépett a bencés rendbe. A budapesti tudományegyetemen földrajz-történelem szakos tanári oklevelet szerzett. 1886-tól Sopronban tanított magyar, latin nyelvet és történelmet.  Budapesten hunyt el 1915. április 11-én.

Mi történt május 29-én?

 2022.05.29.

225 éve, 1797. május 29-én Sopronban hunyt el Dorffmaister István festő, a 18. századi magyarországi templomfestészet egyik legtehetségesebb művésze. 1729-ben született Bécsben. A bécsi művészeti akadémián tanult, itt ismerte meg az osztrák és az itáliai dekoratív festészetet. Számtalan oltárképet és portrét festett, de kivételes képessége leginkább falképeiben érvényesült. A soproni bencés templomban, a Szent György-dómban és a Szent Mihály-templomban is láthatók oltárképei. A környéken található munkái közül nevezetesek még a pannonhalmi plébániatemplom fő- és mellékoltárai, Gyóró mennyezetfreskói, valamint a farádi, az egyedi és a pinnyei templom oltárképei. Sopronban a róla elnevezett utcában a Szentlélek-templom falán művészi dombormű (1997) idézi emlékét.

100 évvel ezelőtt 1922. május 29-én hunyt el Miskolcon Pfliegler J. Ferenc festő, aranyozó- és üvegesmester, a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara alapítója. Önéletrajza és az 1852-1918 között vezetett naplója a miskolci várostörténet-írás fontos forrása. Eszterházán (ma: Fertőd) született 1840-ben.

Mi történt május 28-án?

 2022.05.28.

115 évvel ezelőtt 1907. május 28-án hunyt el Kiss Ignác római katolikus teológus, nyelvész, a soproni tanítóképző tanára. Dasztifaluban született 1842. április 18-án.

Mi történt május 26.-án?

 2022.05.26.

145 évvel ezelőtt 1877. május 26-án hunyt el Szekszárdon Konkoly-Thege Ignác a bécsi magyar nemesi testőrség hadnagya, 1840-1849 között Sopron megye esküdtje, 1848–49-es forradalomban a magyar hadsereg alszázadosa. Nemesvisen (ma: Répcevis) született 1813. május 20-án.

115 éve 1907. május 26-án Pozsonyban született dr. Langer Herbert. Anyai nagyapja Zettl Gusztáv rum-, likőr és ecetgyáros volt, aki a Balfi utcában megalapította nevezetes magángyűjteményét. Langer Herbert a soproni bencés gimnáziumban tanult, majd a bécsi Akademie für Welthandel-ra iratkozott be. Szegeden jogi tanulmányokat folytatott, ezután átvette a családi örökséget, vezette az ecetgyártást és a szeszfőzést. Az államosítás után könyvelőként és főkönyvelőként dolgozott. 1939-ben feleségével megnyitották múzeum-jellegű lakásukat, így Zettl Gusztáv gyűjteménye a város nevezetességévé vált. dr. Langer Herbert 2000. július 16-án hunyt el.

115 évvel ezelőtt 1907. május 26-án született Kismartonban Szemző Piroska (Dezsényi Béláné) könyvtáros, művelődéstörténész. 1932-ben szerzett bölcsészdoktori oklevelet a budapesti egyetemen. 1935-től a Magyar Nemzeti Múzeum, ill. az akkor még hozzátartozó Országos Széchényi Könyvtár különböző gyűjteményeiben dolgozott. 1962-ben történt nyugdíjazása után az ELTE irodalomtörténeti tanszékén tanított. Fő kutatási területe a XIX. század művelődéstörténete volt. Budapesten hunyt el 1982. július 22-én.

 

Mi történt május 25-én?

 2022.05.25.

190 évvel ezelőtt 1832. május 25-én hunyt el Selmecbányán Wilckens Henrik Dávid természettudós, a magyarországi erdészeti oktatás első tanára. Az Alsó-Szászországi Braunschweigben született 1763. november 14-én.

Mi történt május 24-én?

 2022.05.24.

40 évvel ezelőtt, 1982. május 24-én hunyt el Pakson Wallner Ernő tanár, földrajztudós, szakíró, a soproni Fáy András Kereskedelmi Középiskola igazgatója (1943-1952). Királyfalván (ma: Königsdorf, Ausztria) született 1891. február 10-én.

Mi történt május 23-án?

 2022.05.23.

125 éve 1897. május 23-án leplezték le a Széchenyi szobrot a Széchenyi téren. Izsó Miklós formázta meg a felállítandó szobor alakját, de váratlan halála után miatt annak megvalósítása Mátrai Lajos Györgyre maradt (1897). A kőfaragó munkákat Hild Lipót végezte. 1896 szeptemberében alakult meg a szoborbizottság, amely kétszeres életnagyságú (3,6 m) bronz szoborral kívánt emléket állítani a haza, a megye, a város nagy fiának.

85 évvel ezelőtt 1937. május 23-án született Debrecenben G. Nagy Béla, dekoratőr, grafikus. A Széchenyi István Gimnáziumban kezdte középfokú iskolai tanulmányait, majd a Berzsenyi Gimnáziumban tett érettségit. ELTE vegyészmérnöki karán tanult, de tanulmányait nem fejezte be. 1962-ben idegenvezetői végzettséget szerzett német és orosz nyelven. 1963-tól Szabó Alajos grafikus művész munkatársa volt. Fényképeit a 60-as évek második felétől 1976-ig készítette.   Emlékére Kővári Anna, G. Nagy László és Bolodár Zoltán kiállítást rendeztek 80. születésnapján, „Szenvedélye az utca, témája az ember” címmel. Sopronban hunyt el 1989. decemberben.

70 éve 1952. május 23-án született Sopronban Huszár László költő, író, újságíró-szerkesztő, népművelő. Balfon hunyt el 2016. október elsején. A következő évben emléktáblát avattak tiszteletére a balfi művelődési ház falán.

Mi történt május 22-én?

 2022.05.22.

100 évvel ezelőtt, az 1922. május 22-én a közoktatási miniszteri 64.408/4. számú rendelet értelmében a Soproni Magyar Királyi Állami Főreáliskola az 1922/23-as tanévtől felvehette Széchenyi István nevét.

Mi történt május 21-én?

 2022.05.21.

125 éve, 1897. május 21-én Sopronban született Papp (Pollák) Dezső (Desiderius) tudománytörténész, egyetemi tanár. A Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen doktorált. 1945-től Argentínában élt, az Argentín Tudománytörténeti Társaság elnöke volt. Darwin-monográfiáját (Madrid: Espasa-Calpe, 1983) nemzetközi körökben is nagy elismeréssel fogadták. Buenos Airesben (Argentína) hunyt el 1993. január 1-jén.

 

Mi történt május 15-én?

 2022.05.15.

85 éve, 1937. május 15-én jelent meg a Soproni Szemle első évfolyamának első és második füzete egy kötetben, amelyben Csatkai Endre, Mollay Károly és Storno Miksa írásai is megjelentek, Heimler Károly volt a lap felelős szerkesztője és alapítóelnöke.

 

könyv
185514db
cd
4549db
dvd
5376db
diafilm
1471db
kotta
159db
hangoskönyv
1175db
to top