A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt december 22-én?

 2021.12.22.

100 évvel ezelőtt, 1921. december 22-én született Szanyban Varga József népművész, táncos, Népművészet Mestere (1988), a szanyi hagyományok terjesztője, a néptáncmozgalom jelentős alakja volt. Szanyban hunyt el 2001. augusztus 2-án.

Mi történt december 21-én?

 2021.12.21.

60 évvel ezelőtt, 1961. december 21-én átadták a felújított Entzbruder Kollégiumot (ma Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium), az újjáépített konyha és az ebédlő 450 diákot és pedagógust látott el.

30 évvel ezelőtt, 1991. december 21-én felavatták dr. Nagy László emléktábláját a szanatórium falán, amelynek alapítója, főigazgató-főorvosa volt. Az avatáson és az emlékülésen részt vett Antall József miniszterelnök is. Az emléktábla Sz. Egyed Emma szobrászművész alkotása.

Mi történt december 20-án?

 2021.12.20.

60 évvel ezelőtt, 1961. december 20-án hunyt el Sopronban Boleman Géza gépészmérnök, műegyetemi tanár, a soproni Bányászati és Erdészeti Főiskola rektora. 1934-től a Magyar Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar fizika és elektrotechnikai tanszékének tanára. Fő műve, az Elektrotechnika 1917-ben jelent meg először. Selmecbányán született 1876. szeptember 15-én.

Mi történt december 17-én?

 2021.12.17.

125 évvel ezelőtt, 1896. december 17-én született Sopronban Bíró Lajos kereskedő, politikus. Részt vett a szakszervezeti munkában. 1944-ben büntetőszázadba hurcolták, ahonnan nem tért vissza.

100 évvel ezelőtt, 1921. december 17-én a népszavazás végeredményét a Zrínyi Ilona Tiszti Leánynevelő Intézetben hirdették ki, a soproni lapok pedig rendkívüli kiadásban adták ország-világ tudtára, hogy “7107 szótöbbséggel magyarok maradtunk”. Magyarországra szavazott 15304 fő, Ausztriára 8227-en voksoltak. Érvénytelen volt 502 szavazat.

Mi történt december 16-án?

 2021.12.16.

35 évvel ezelőtt, 1986. december 16-án hunyt el Sopronban Köves László gépészmérnök, a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Vállalat igazgatója (1976-1986). Sopronban született 1933. október 15-én.

100 évvel ezelőtt, 1921. december 16-án folytatódott a népszavazás nyolc Sopron környéki községben, ezek: Ágfalva, Harka, Fertőboz, Kópháza, Fertőrákos, Sopronbánfalva, Balf, Nagycenk.

Mi történt december 15-én?

 2021.12.15.

60 évvel ezelőtt, 1961. december 15-én hunyt el Tapolcán Csörgey Titusz ornitológus. Sopronban a bencés gimnáziumban tanult, ahol természetrajz tanára Fászl István, a kiváló ornitológus volt. Ő felfigyelt madártan iránti érdeklődésére és magával vitte fertői útjaira. Széles körű természettudományos műveltségével, biológiai iskolázottságával a gazdasági madártan egyéb területein is eredményesen munkálkodott. Világviszonylatban is kiváló madárillusztrátor volt. Nezsiderben született 1875. augusztus 12-én.

https://www.szivk.hu/csorgey-titusz/

Mi történt december 14-én?

 2021.12.14.

165 évvel ezelőtt, 1856. december 14-án született Sopronban Greutter Eduard költő, közjegyző Puchenau bei Linz-ban (Ausztria) hunyt el 1920. március 11-én.

100 évvel ezelőtt, 1921. december 14-én elkezdődött a népszavazás Sopronban és Brennbergbányán. A város lakossága ünneplőbe öltözve istentiszteletre, onnan pedig szavazni ment. A következő helyeken szavaztak: Az Orsolyiták Bauer-féle háza a Széchenyi tér és a Várkerület sarkán; a kereskedelmi iskola az akkori Kis utcában; a Polgári Fiúiskola a Halász utcában; az Iparos tanonciskola a Fövényvermen; az Irgalmas nővérek rendháza a Fürdő utcában; az államrendőrség Ősz utcai épülete; az Evangélikus Tanítóképző és a Felső Leányiskola a Deák téren. Voksolni reggel nyolc órától délután hat óráig lehetett. Aki Magyarországra szavazott, az a következőképpen járt el: bement a bizottság helyiségébe, ahol átadta a városi tanács aláírásával és a tábornoki bizottság francia körbélyegzőjével ellátott, november 25-i keltezésű szavazóigazolványát. Az elnöktől átvett egy kék színű (magyar) és egy sárga színű (osztrák) szavazócédulát, a hozzá tartozó borítékkal, majd belépett a kijelölt fülkébe. Ott az Ausztriát szimbolizáló, kettétépett, és a Magyarországot jelképező, épen hagyott, kék színű cédulát belehelyezte a borítékba. A leragasztott borítékot ezután a bizottság mellé beosztott antant-tiszt kezébe adta, aki azt – mindenki szeme láttára – beledobta az urnába. A szavazás befejeztével a ládákat gézszalaggal lezárták, valamint több helyen lepecsételték az antantmisszió bélyegzőjével.

30 évvel ezelőtt, 1991. december 14-én a Lábasházban alakult meg a Scarbantia Társaság, amely a Scarbantia Régészeti Park létrehozását és az antik kultúra emlékeinek ápolását tűzte ki célul.

30 évvel ezelőtt, 1991. december 14-én Beleden II. világháború 70 halottjának és 309 elhurcolt zsidó áldozatának emlékére emlékművet avattak. Az alkotást Lukács Győző beledi származású tervező-szobrász tervezte. Kisalföld, 1991. XLVI. 293. sz. évf. december 14. p. 3.

20 évvel ezelőtt, 2001. december 14-ét a 244/2001. (XII. 14.) számú kormányrendelet alapján, a magyar kormány a hűség napjává nyilvánította. Sopronban hagyományosan december 14-én adják át a város legrangosabb kitüntetéseit.

Mi történt december 13-án?

 2021.12.13.

100 évvel ezelőtt, 1921. december 13-án este az osztrák kormány mind a központi népszavazási bizottságból, mind a nyolc szavazatszedő bizottságból visszahívta delegált tagjait, azzal a megalapozatlan indoklással, hogy a népszavazás pártatlan lebonyolítását nem látja biztosítottnak. Carlo Antonio Ferrario a Szövetségközi Tábornoki Bizottság vezetője az osztrák kancellárhoz írott levelében leszögezte: “Biztos csatavesztés, ha az ember a vereségtől való félelmében visszavonul!”

Mi történt december 12-én?

 2021.12.12.

100 évvel ezelőtt, 1921. december 12-én a magyar helyőrség kivonult a városból. Ugyanezen a napon Ivaldi olasz ezredes a választói névjegyzékekkel kapcsolatos reklamációkat befejezettnek nyilvánította. Osztrák reguláris és irreguláris erők azt tervezték, hogy betörnek a népszavazási területre, ha az eredmény számukra kedvezőtlen lesz. Karcsay Béla alezredesnek, a városi polgárőrség parancsnokának az érdeme, hogy a felkelésben részt vett főiskolásokkal karöltve, határvédelmi zászlóaljjal vigyáztatta Sopront. A városban a rendet az antant, a soproni városi rendőrség és kétszáz városi polgár felügyelte.

25 évvel ezelőtt, 1996. december 12-én Sopronban “Magyarok maradtunk” címmel konferenciát rendeztek a soproni népszavazásról.

Mi történt december 9-én?

 2021.12.09.

340 évvel ezelőtt, 1681. december 9-én Sopronban koronázták magyar királynévá I. Lipót császár és király harmadik feleségét Wittelsbach Eleonóra Magdolna Teréziát, a Nagyboldogasszony-templomban (Kecske-templom). Ez volt Sopronban a harmadik uralkodókoronázás.

140 évvel ezelőtt, 1881. december 9-én hunyt el Sopronban Laehne Frigyes, a Laehne-féle nevelőintézet és gimnázium alapítója. Poroszországban született 1822. március 18-án.

https://www.szivk.hu/laehne-frigyes/

könyv
184865db
cd
4549db
dvd
5376db
diafilm
1471db
kotta
157db
hangoskönyv
1170db
to top