A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt december 12-én?

 2022.12.12.

100 évvel ezelőtt 1922. december 12-én született meg az 1922. évi XXIX. törvény, a soproni népszavazás emlékének törvénybe iktatásáról. A Nemzetgyűlés Sopron törvényhatósági joggal felruházott városnak, a magyar hazához való tántoríthatatlan ragaszkodásáért a megtisztelő CIVITAS FIDELISSIMA címet adományozta, mellyel – szalagdísz formájában – a város barokk címerét is felékesítette (1922/29 Tc. 3.§).

Mi történt december 11-én?

 2022.12.11.

60 évvel ezelőtt, 1962. december 11-én hunyt el Sopronban Prőhle Károly teológus, a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi Karának tanára, dékánja. Rábabogyoszlón (ma Rábapaty része) született 1875. március 17-én. Sírja a soproni evangélikus temetőben a Nemzeti Sírkert része.

Bővebben: https://www.szivk.hu/id-prohle-karoly/

 

Mi történt december 10-én?

 2022.12.10.

130 évvel ezelőtt 1892. december 10-én született Zemenyén Dr. Wrenkh Ede soproni kanonok, a Konvent elnöke, aranymisés áldozópap, a „hitélet ébrentartásának kiváló egyénisége”. 8 éven át karkáplán, majd 1946-ban soproni kanonok, 1950-1962 között a soproni domonkos templom igazgatója volt. Nyugdíjazása után, 1964-től Fertőbozon élt. Nevét Sopronban a Szent György utcai Közösségi Ház viseli. Sopronban hunyt el 1970. április 15-én. A Szent Mihály temetőben, a soproni plébánosok kriptájában nyugszik.

40 évvel ezelőtt 1982. december 10-én hunyt el Budapesten Manninger Gusztáv Adolf mezőgazdász, egyetemi tanár. Rácbólyon született 1910. május 6-án. Sopronban tanított Fehér Dániel mellett a Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán, majd Keszthelyen. Kutatásai a szántóföldi növények – elsősorban a cukorrépa és a lucerna – állati kártevőinek vizsgálatára, a kártevők megjelenésének előrejelzésére vonatkoztak.

Mi történt december 8-án?

 2022.12.08.

95 évvel ezelőtt 1927. december 8-án született Sopronban Renner Kálmán éremszobrász, okleveles rézműves, a Nemzetközi Éremszövetség tagja, a soproni Országos Érembiennálé egyik életre hívója. 1994. április 13-án hunyt el Sopronban.

Bővebben:https://www.szivk.hu/renner-kalman/

50 évvel ezelőtt, 1972. december 8-án a Győr-Sopron megyei Állami Építőipari Vállalat egy hónappal a vállalt határidő előtt befejezte és átadta a Hajnal téri áruházat. A bolt 2019. december 21-én végleg bezárt.

Mi történt december 7-én?

 2022.12.07.

335 évvel ezelőtt, 1687. december 7-én I. Lipót magyar király és német-római császár birodalmi hercegi címet adományozott Esterházy Pálnak.

125 évvel ezelőtt 1897. december 7-én született Győrben Dér Zoltán Sándor matematika-fizika szakos tanár, aki 1929-től kezdve harminc tanéven át tanított a Széchenyi (reál) gimnáziumban. Tipikus “tudós tanár” volt. Több nyelven beszélt, hazai és külföldi szaklapokban publikált, és negyven éven át játszott a soproni szimfonikus zenekarban. Sopronban hunyt el 1994. október 20-án.

Mi történt december 5-én?

 2022.12.05.

100 évvel ezelőtt 1922. december 5-én született Zákányban Lisiczky Lajos, a GySEV Soproni Igazgatóságának vezetője (1960). Gazdag életútja során 1976-ban megindította a Nagycenki Múzeumvasutat, megépíttette a Lokomotív Szállót, fejlesztette a vasutas sporttelepet. Vezetése idején elkészült a Keleti Rendezőpályaudvar, 1977-ben átadták a forgalomnak a vadonatúj állomást, felépült a Hotel Sopron, megalakult a Locomotív Tourist. A turizmus támogatója, a Soproni Ünnepi Hetek nyugatra nyitásának kezdeményezője volt. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a Közlekedéstudományi Társaság, a Városszépítő Egyesület aktív tagjaként is tevékenykedett. Munkáját 1971-ben Lackner Kristóf emlékéremmel, két évvel később Pro Urbe Sopron kitüntetéssel ismerték el. Sopronban hunyt el 1983. szeptember 28-án. A GySEV-palota első emeleti fordulójában 2003-ban emléktáblát avattak tiszteletére.

Mi történt december 3-án?

 2022.12.03.

180 évvel ezelőtt 1842. december 3-án született Kapuváron Vargyas Endre tanfelügyelő, író, lapszerkesztő. Tanfelügyelőként dolgozott, népies elbeszéléseket, költeményeket, újságcikkeket írt. Tankönyvei 154 kiadásban, 242 változatban, több mint hárommillió példányban jelentek meg.  1869-től Sopron város aljegyzője volt. Budapesten hunyt el 1913. március 31-én.

Mi történt december 2-án?

 2022.12.02.

110 évvel ezelőtt 1912. december 2-án született Sólyon Kántás Károly egyetemi tanár, Kossuth-díjas geofizikus, az MTA levelező tagja. 1951-ben soproni Bánya- és Földmérőmérnöki Kar Geofizikai Tanszékének alapító tanszékvezetője, egyetemi tanára lett (a kar 1956 után a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemre került). A soproni Geofizikai Kutató Laboratórium igazgatói tisztét is betöltötte (ez az 1972-ben létrejött soproni Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet elődje volt). Kántás Károly 1991. március 13-án Bécsben hunyt el. 2001-ben, halálának 10. és a Soproni Egyetem Geofizikai Intézete alapításának 50. évfordulóján helyezték el emléktábláját az intézet falán. Születésének 100. évfordulóján az MTA soproni Geodéziai és Geofizikai Intézete is emléktáblát állított tiszteletére és róla nevezték el a Kántás Károly Geofizikai Kutatólaboratóriumot (2012. december 1-jén). Hagyatékát a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeum őrzi, ahogy a bronz mellszobrát is. A magyar–kínai geofizikai expedícióról előkerült fényképeket a Fortepan közölte (2014-ben).

Bővebben: https://www.szivk.hu/kantas-karoly/

Mi történt december elsején?

 2022.12.01.

25 évvel ezelőtt 1997. december 1-jén hunyt el Budapesten Schey Ferenc festőművész és grafikus. A Széchenyi Gimnáziumban érettségizett (1944), Janesitz Henrik és Horváth József tanította. Szőnyi István tanítványa, majd a Magyar Iparművészeti Főiskola alakrajzot oktató tanára volt. Tájképeket, csendéleteket, figurális kompozíciókat, állatábrázolásokat festett realista stílusban, többnyire olaj technikával, ceruzarajzai rendkívül változatosak. Sopronban született 1925. október 21-én.

Mi történt november 30-án?

 2022.11.30.

135 évvel ezelőtt, 1887. november 30-án hunyt el Sopronban vircsologi Rupprecht János nagybirtokos, az első soproni (majd 1847-től a sajtoskáli) cukorgyár tulajdonosa, amely 1806 és 1890 között működött. Gőzmalom és gőzfürdő alapítását is kezdeményezte. Érdemeit V. Ferdinánd azzal ismerte el, hogy magyar nemességet adományozott neki „virtsológi” előnévvel. 1815-ben született.

könyv
187460db
cd
4588db
dvd
5537db
diafilm
1471db
kotta
177db
hangoskönyv
1184db
to top