A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt április 3-án?

 2022.04.03.

125 évvel ezelőtt 1897. április 3-án született Sopronban vitéz Bánfalvy István (Birnbauer) honvéd tábornok, repülő vezérőrnagy, 1939 és 1941 között a magyar légierő vezérkari főnöke volt. Budapesten hunyt el 1957. március 17-én.

25 évvel ezelőtt 1997. április 3-án hunyt el Mollay Károly a magyar nyelvtudomány kiemelkedő alakja, a nyelvtudomány kandidátusa, a germanisztika nagy egyénisége, egyetemi tanár, művelődéstörténész, helytörténész, a Soproni Szemle főszerkesztője. A Lackner Kristóf-emlékérem, Pro Urbe Sopron díjak tulajdonosa, Sopron díszpolgára. Századik születésnapjára emlékkonferenciával emlékeztek, a Soproni Városszépítő Egyesület emléktáblát avatott a Balfi utca 24. szám alatti szülőházánál. Sopronban született 1913. november 14-én.

Bővebben: https://www.szivk.hu/mollay-karoly/

 

Mi történt április 2-án?

 2022.04.02.

65 évvel ezelőtt, 1957. április 2-án hunyt el Győrben Kapi Béla evangélikus püspök, egyházi író, 1916-48 között a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke. 1927-től felsőházi tag, 1937-től titkos tanácsos, valamint a magyarországi evangélikus egyház lelkészi elnöke. Sopronban született 1879. augusztus 1-jén.

Mi történt áprilisban?

 2022.04.01.

60 évvel ezelőtt, 1962 áprilisában alakult a Soproni Ifjúsági Fúvószenekar, 1982-től a zenekar neve: Úttörő és Ifjúsági Fúvószenekar, 1988-tól Ifjúsági Fúvószenekar, jelenlegi nevét 1999-ben vette fel: Juventus Koncert Fúvószenekar. Elsődleges céljuk a német nemzetiségi kultúra ápolása. Alapító karmester Tarján János, majd 1972-ben Fohner János vette át az irányítását, Dr. Friedrich András 1975 óta vezeti az együttest. A kiemelkedő szakmai munka elismeréseként 1991-ben a Magyar Köztársaság Kiváló Együttese címet, majd a “Nemzetközi Fesztiválzenekar Arany Minősítést” ért el a művészeti csoport. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának “Sopronért” oklevelét kapták 2002-ben.

Mi történt március 31-én?

 2022.03.31.

100 évvel ezelőtt 1922. március 31-én született Sopronban Megyer József (Monsberger József) jezsuita szerzetes, egyetemi tanár, közgazdaságtan és szociológia professzor. Mexikóvárosban (Mexikó) hunyt el 1966. március 28-án.

Mi történt március 26-án?

 2022.03.26.

165 évvel ezelőtt 1857. március 26-án hunyt el Bécsben Felsőbüki Nagy Pál politikus. Szentmiklóson született (ma: Fertőszentmiklós) 1777. október 7-én. 1807-től Sopron vármegye országgyűlési követe volt, ahol a jobbágyterhek enyhítéséért és a magyar nyelv egyenjogúságának elismertetéséért emelt szót. Nagy szerepe volt abban, hogy az országgyűlés elrendelte az úrbéri nemesség adóösszeírását. Az 1830. évi országgyűlésen már nem támogatta a reformokat, konzervatív nézeteket vallott. Később a politikától visszavonultan élt, így az 1848-49-i forradalom és szabadságharc idején is. Sírja a büki katolikus templom kegyeleti parkjában 2007 óta védett.

100 évvel ezelőtt 1922. március 26-án született Peresztegen Ilosfai József magyar szobrászművész. A Budapesti Történeti Múzeumban dolgozott, a Vármúzeum restaurátoraként. A budai várásatások életre keltésében, a hajdani királyi palota szobrászati és belépítészeti maradványainak rekonstrukciójában maradandót alkotott. Alkotásai nonfiguratív plasztikák. Budapesten hunyt el 1993. március 27-én.

70 évvel ezelőtt 1952. március 26-án hunyt el Sopronban Schummel Rudolf orvos, a Zenta cirkáló hadiorvosa. A hadihajó pusztulását követően montenegrói hadifogságba került, ahonnan csak 1916 januárjában szabadult. Később orvosként praktizált Fertőszentmiklóson, majd 1922-ben fogorvosi képesítést szerzett és elköltözött Sopronba. A Sopron vármegyei Sopronkeresztúron (ma: Deutschkreuz) született 1888. augusztus 29-én.

Mi történt március 25-én?

 2022.03.25.

60 évvel ezelőtt, 1862. március 25-én született Sopronban Pruzsinszky János író, filozófiai doktor, állami főgimnáziumi rendes tanár. Az evangélikus gimnáziumban tanult, a tanári képesítés megszerzése után a Magyar Tanárképző Gyakorló Főgimnázium igazgatója, tankerületi főigazgató volt. Koromlán (Csatka község része) hunyt el 1946. május 11-én.

Mi történt március 24-én?

 2022.03.24.

100 évvel ezelőtt 1922. március 24-én hunyt el Konstantinápolyban gróf Széchenyi Ödön, Széchenyi István fia, török pasa, a magyar és a török hivatásos tűzoltóság megszervezője. Pozsonyban született 1839. december 14-én.

Mi történt március 23-án?

 2022.03.23.

45 évvel ezelőtt 1977. március 23-án elhunyt el Szalatnai (Ráchel) Rezső irodalomtörténész, író, tanár, műfordító, publicista, könyvtáros, az irodalomtudományok kandidátusa. Írásaiban megemlékezett Petőfi és Sopron kapcsolatáról, Széchenyi Istvánról, Sopronról, a „Sopron magasból és mélyről” című munkája lírai vallomás a „Boldog és szeretetreméltó város” mellett. Nagyszalatnán (ma: Szlovákia) született 1904. október 23-án.

Mi történt március 22-én?

 2022.03.22.

165 évvel ezelőtt 1857. március 22-én született Szentmargitbányán (ma: Sankt Margarethen im Burgenland, Ausztria) Scheitz Mihály iskolaigazgató, tanító, zenetanár és karnagy. A soproni reáliskolában kezdte tanulmányait, majd a tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet. Magyaróváron tanított, itt hunyt el 1936. április 24-én.

Mi történt március 20-án?

 2022.03.20.

120 évvel ezelőtt 1902. március 20-án hunyt el Sopronban Romwalter Károly nyomdász, a Harmónia c. lap alapítója, a Károly-magaslat egyik építtetője, kortársai szerint: „A polgári becsületnek és az igyekvő szorgalomnak volt példája.” Kőszegen született 1825. május 26-án.

Bővebben: https://www.szivk.hu/romwalter-karoly/

könyv
185514db
cd
4549db
dvd
5376db
diafilm
1471db
kotta
159db
hangoskönyv
1175db
to top