Mahler, Margaret (Schönberger Margit)

 Megosztás a Facebookon  2022.04.30.   M

Margaret Mahler (Schönberger Margit

 Margaret Mahler (Schönberger Margit) magyar orvos, pszichiáter, pszichológus, pszichoanalitikus, gyermekpszichológus Sopronban született 1897. május 10-én.

Anyja sváb származású volt, szülei otthon németül beszéltek, de vele apja magyarul. Az apa, dr. Schönberger Gusztáv a város általánosan becsült és elismert, köztiszteletben álló tisztiorvos, a helyi zsidó hitközség elnöke volt.

A magasabb leányiskola elvégzése után Margit elhatározta, hogy Budapestre megy gimnáziumba. 1913-ban Budapestre költözött, szülei 1944-ig Sopronban éltek. Budapesten a híres Kovács-villában lakott, amely azokban az években a budapesti pszichoanalitikus élet központja, Kovács Vilma, maga is híres pszichoanalitikus volt. A Kovács család egyik leánya Margit barátnője lett. Freud híres tanítványa, Ferenczi Sándor, aki többször vendégeskedett Kovácséknál, nagy hatással volt Margitra. Itt ismerte meg pszichoanalízis „budapesti iskolájával”, amely a gyermek és az anya kapcsolatának vizsgálatára helyezi a fő hangsúlyt, ezt a kapcsolatot itt az anya és a gyermek „kettős egységének”, „duálunió”-nak nevezték. Ez a téma Mahlert élete végéig elkísérte.

A gimnázium után művészettörténetre és esztétikára iratkozott be a budapesti egyetemen, majd fél évvel később, apja nyomdokaiba lépve orvosegyetemi tanulmányokat kezdett (1917). Az országot a Horthy-rezsim érezhető zsidóellenes politikája miatt hagyta el, Münchenbe ment, ahol híres volt a gyermekgyógyászat. Tanulmányait Jénában fejezte be, egy híres gyermekideggyógyász hatására, itt kezdett el foglalkozni gyermek-pszichoszomatikával. Ezután négy évig Bécsben dolgozott, gyermekgyógyászattal, gyermekpszichiátriával és pszichoanalízissel foglalkozott.

Margit budapesti és bécsi évei alatt (1938-ig, tehát huszonöt éven át) rendszeresen járt Sopronba. Apja ellenezte Paul Mahlerrel, a kémikussal való házasságát, aki abban az időben egy családi likőrgyár résztulajdonosa volt. Az egyre növekvő antiszemitizmus, az Anschluss miatt elhagyták Ausztriát és 1938-ben hajón érkeztek New Yorkba. Apja a megszállás előtt, 1944. január23-án természetes halállal halt meg. Anyját a zsidóüldözés áldozataként 1944-ben Auschwitzba hurcolták, és ott hunyt el.

Nagy kitüntetés volt Mahler számára, hogy a New York-i analitikus társaság hamarosan rábízta a gyermekanalízis ottani oktatását. Évtizedekig elmebeteg gyermekekkel foglalkozott, majd a normális gyermekek fejlődését is kutatta. E kutatások eredménye lett Mahler fő műve, amelyet Fred Pine-nal és Anni Bergmannal együtt írt, Az ember lelki születése (1975) címmel. Ezt a könyvet a szakma a pszichoanalitikus elmélet mérföldkövének tartotta.

Mahler munkássága az anya és gyermeke kapcsolatának tapasztalati megfigyelésével módszertanilag hozott újat a pszichoanalízis számára. Rendszerezett tudást alkotott az első életévek lelki fejlődésével kapcsolatban és ezen az alapon megújította a pszichoanalitikus terápia lehetőségeit, kiterjesztve azt az úgynevezett súlyos személyiségzavarok kezelésére. Az Egyesült Államokban Mahler Társaság is működik.

Még 87 évesen is aktív volt, utazást tervezett egy párizsi kongresszusra, de egy operáció szövődményei halálát okozták. New York-ban hunyt el 1985. október 2-án. Végrendeletének megfelelően 1986. augusztus 1-jén a soproni zsidó temetőben helyezték el hamvait, férje hamvaival együtt, szülei síremléke mellett. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2017. május 24-én tartott ülésén, a 37/2017. számú határozatával „A” kategóriában a nemzeti sírkert részévé nyilvánította a sírhelyet (2017/44. Sírhely C-196).

Sopronban 1997. május 10-én a Mahler-konferencia keretében szülőházának falán, a Várkerület 77. szám alatt, emléktáblát avattak emlékére.

Irodalom:

Kuntz Zoltán-Vörös Ákos: Koldulva a szerelmet, szolgálva a tudományt : Margaret Mahler csodálatos élete [Sopron] : Szerzői Kiadás, 2016

Harrach Andor: Margaret Mahler születésének századik évfordulójára : Személyes és szakmai gyökerek Magyarországon In: Thalassa – Pszichoanalízis–Társadalom–Kultúra, 1998 (9. évf.) 1. sz. p. 151-159.

Internet:

https://hu.warbletoncouncil.org/margaret-mahler-2309 Letöltés: 2022. 04.29.

http://imago.mtapi.hu/a_folyoirat/e_szovegek/pdf/(09)1998_1/151-159_Harrach.pd Letöltés: 2022. 04.29.

Mahler, Margaret  https://www.szivk.hu/wp-content/uploads/2022/04/mahler.pdf

 

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top