Mi történt augusztus 10-én?

110 évvel ezelőtt, 1913. augusztus 10-én hunyt el Pándorfalván (ma: Parndorf, Ausztria) Péterfy Sándor tanár, korának neves tankönyvírója. A soproni ev. tanítóképző intézet diákja és tanulmányai mellett a könyvtárosa volt, majd tanított is itt. Pályája elején több helyen is dolgozott tanítóként Sopron vármegyében, például Répceszemerén. Innen 1865-ben Pestre került tanítónak az evangélikus iskolához, ahol 1874-től ő lett az igazgató. A közoktatási miniszter 1877-ben kinevezte a pesti állami tanítóképzőhöz a pedagógia tanárává, ott működött 1885-ben történt nyugdíjazásáig. Ezek mellett azonban sokáig volt a Fröbel Nőegyesület óvónőképzőjének az igazgatója is. Pesten 1868-ban megalakították a „Néptanítók pesti egyletét”, több éven át az elnöki tisztséget is betöltötte. Számos cikket jelentetett meg a Népnevelők Lapjában, két éven át szerkesztője is volt a lapnak. Vallotta, hogy „a pedagógus társadalom szellemi és anyagi jólétének biztosítása az egyetlen járható útja a magyar köznevelés feudál-kapitalista posványából való kilábolásnak”. A tanítóság egyleti élete, a tanítógyűlések előkészítése, lebonyolítása terén kifejtett tevékenysége nevét országszerte ismertté tette. A legnépszerűbb tanügyi lapokban, a Néptanítók Lapjában, a Magyar Tanügyben, a Népnevelők Lapjában (két évig szerkesztője is volt) és a Néptanítók Ismerettárában a cikkek százait írta a „tanító-nyomorúság” megszüntetése érdekében. Törekvéseit Eötvös József is nagyra értékelte. Emellett széleskörű pedagógiai irodalmi munkásságot fejtett ki, számos tankönyvnek is a szerzője. A Vas megyei Nemescsón született 1841. augusztus 3-án. Szülőfalujában és Budapesten utcát neveztek el róla; Győrben Szombathelyen, Nagykanizsán pedig oktatási intézmény viseli a nevét.

105 évvel ezelőtt, 1918. augusztus 10-én született Sopronban Nikolics Károly, gyógyszerész, egyetemi tanár, Sopron város díszpolgára (1999). Tevékenységének köszönhető, hogy Sopronba került az intézményesített gyógyszerész-továbbképzés, közreműködésével a városban számos alkalommal rendeztek gyógyszerész konferenciát és javaslatára nyílt meg 1968-ban a Fő téri Patikamúzeum. Kutatási eredményeivel előbb kandidátusi (1963), majd a tudományok doktora (1978) fokozatot is elnyerte. Sopronban hunyt el 2000. szeptember 16-án. 2004-ben a Fő téren, a Patikamúzeum előtt Dr. Nikolics Károly professzor úrra emlékeztek egykori tanítványai, tisztelői és a különböző szakmai szervezetek képviselői, ekkor avatták fel emléktábláját.

Bővebben:https://www.szivk.hu/nikolics-karoly/

100 évvel ezelőtt, 1923. augusztus 10-én hunyt el Merényben (ma: Szlovákia) Rösch Frigyes, Sopron tűzoltó-főparancsnoka, főreáliskolai tanár, városunk díszpolgára (1911). Reutlingenben (Németország) született 1832. január 8-án. Kezdeményezte 1866. április 26-án – elsőként hazánkban – a Soproni Torna- és Tűzoltó Egyesület létrejöttét, az ország első tornacsarnokának megépítését a Papréten, melyet 1867. szeptember 22-én avattak fel. A tűzoltólaktanya udvarán emlékét egy mellszobor őrzi, egykori lakóházán emléktáblát helyeztek el (1991, Soltra E. Tamás szobrászművész alkotása).

Bővebben: https://www.szivk.hu/rosch-frigyes/

100 évvel ezelőtt, 1923. augusztus 10-én született Sopronban Gábor Aurél orvos, belgyógyász, oxiológus, egyetemi tanár, a mentőtisztképzés megszervezője. 1955-1968-ban a Mentőkórház főorvosa, a rohamszolgálat vezetője. 1968-1976-ban az OMSZ Főigazgatóságán tudományos főmunkatárs. A sürgősségi betegellátás tudományos megalapozása, az oxyológia fogalmának megalkotása (maga az elnevezés is) a nevéhez fűződik. Oxiológiát oktatott az egyetemen és az Egészségügyi Főiskolán. Ácson hunyt el, 1976. március 8-án.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top