Helytörténeti évfordulók

evfordulok-2014A Széchenyi István Városi Könyvtár harmadik alkalommal teszi közzé a Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből című kiadványt, melyben a 2014. évre eső kerek évfordulókat gyűjtöttük össze. Az évfordulónaptár összeállításához a korábbi évekhez hasonlóan a könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében található dokumentumokon túl felhasználtuk az Arcanum Digitális Tudástár, a Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár, a Magyarországi Levéltárak Kiadványai teljes szöveggel elérhető állományát, a Petőfi Irodalmi Múzeum életrajzi adatbázisait és a Soproni Szemle digitális változatát. Hegedűs Elemér nyugalmazott ezredes úrtól idén is kaptunk adatokat, melyet ezúton is hálásan köszönünk! Fogadják szeretettel kiadványunkat, és bízunk benne, hogy a bőséges adattárban mindenki talál érdeklődésének megfelelő adatot, információt.
A Sopron város, valamint a történelmi Sopron vármegye területére eső települések múltjából válogató kiadvány letölthető honlapunkról. Az aktuális napra eső helytörténeti évfordulók weboldalunk Évfordulók menüpontjában böngészhetők.


Másodszor köszönti az új évet a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár a Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből című elektronikus kiadvánnyal. A 2013. évre eső kerek évfordulókat a korábbi években készített évfordulónaptárakon és a könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében található dokumentumokon túl az egyre szaporodó digitális adatbázisok több millió oldalas szövegállományának segítségével gyűjtöttük össze. Az adatgyűjtéshez felhasználtuk az Arcanum Digitális Tudástár, a Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár, a Magyarországi Levéltárak Kiadványai adatbázisokat, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum életrajzi adatbázisait és a Soproni Szemle digitális változatát. Hegedűs Elemér nyugalmazott ezredes úrtól is kaptunk életrajzi adatokat, melyet ezúton is köszönünk.
A Sopron város, valamint a történelmi Sopron vármegye területére eső települések múltjából válogató kiadvány letölthető honlapunkról. További helytörténeti évfordulók az év során elérhetők lesznek weboldalunk Évfordulók menüpontjában.


Könyvtárunk helyismereti tevékenységéhez kapcsolódóan összegyűjtöttük Sopron és környéke 2012. évre eső kerek évfordulóit. A korábbi években készített évfordulónaptárakon és a Helytörténeti Gyűjteményben található dokumentumokon túl az adatgyűjtéshez felhasználtuk a Magyar Digitális Múzeumi Könyvtár, a Magyarországi Levéltárak Kiadványai adatbázisokat, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum életrajzi adatbázisait. A Sopron város, valamint a történelmi Sopron vármegye területére eső települések kilenc évszázados történelméből válogató elektronikus kiadvány letölthető honlapunkról. További helytörténeti évfordulók az év során elérhetők lesznek weboldalunk Évfordulók menüpontjában.


100 évvel ezelőtt született
ENDRÉDY ZOLTÁN SÁNDOR
római katolikus pap, plébános, hittanár, költő

Endrédy Zoltán Sándor Répceszemerén született 1912. január 21-én. A győri bencéseknél töltött iskolaévek után került a budapesti Központi Papnevelő Intézetbe, amelynek elvégzését követően 1937. június 30-án Győrben szentelték pappá. Mosonszentmiklóson kezdte papi pályáját, majd Himodon és Egyeden volt segédlelkész. 1940-től a Tatabányai környéki bányásztelepüléseken hitoktatóként szolgált. 1942-ben került Sopronba, ahol a Városplébánia hitoktatójaként a Siketnéma Intézetben, a Petőfi Sándor Polgári Fiúiskolában és az állami polgári leányiskolában tanított hittant. 1948-ban – azzal a váddal, hogy segítette nyugatra szökni Mihalovics Zsigmondot, az Actio Catholica vezetőjét – letartóztatták és a pest-budai, majd a kistarcsai internálótáborba került. Tíz év börtönre ítélték, de 1951-ben szabadon engedték. 1952-től 1987-ig a Komárom-Esztergom megyei Környén volt plébános. Az 1956-os forradalmat követően újra letartóztatták, fél évig raboskodott börtönben. Tatabányán hunyt el 1996. augusztus 2-án.

További részletek olvasása »


175 évvel ezelőtt született
SZÉCHENYI BÉLA,
a legnagyobb magyar, Széchenyi István fia,
aki a 19. század egyik legeredményesebb
magyar földrajzi expedíciójának vezetője, szervezője és mecénása volt.

Az ifjúkor

Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi Béla 1837. február 3-án született Pesten Széchenyi István és Seilern Crescence legnagyobb gyermekeként. Fiútestvére, Ödön később török császári pasa, a magyar és a török hivatásos tűzoltóság megszervezője lett. Lánytesvére, Júlia csecsemőkorában meghalt. A Széchenyi-fiúk nevelője Podhorszky Lajos, a nagy tudományú, szerencsétlen sorsú nyelvtudós volt. Béla gróf egyetemi éveit Berlinben és Bonnban töltötte jog- és államtudományi előadások hallgatásával. 1861-ben Sopron vármegye nyéki kerülete országgyűlési képviselőjévé választotta, de az országgyűlés feloszlatása után visszavonult a közélettől.
További részletek olvasása »


75 éve hunyt el guari és felsőszelestei
GUARY FRIGYES
nyugállományú ezredes, császári és királyi kamarás

A Sopron megyei Vágh községben született 1875. november 1-jén.
Négy évig tanult a soproni bencés gimnáziumban. A Morva-fehértemplomi lovassági hadapródiskolában 1894. augusztus 18-án hadapród tiszthelyettesként végzett, és a császári és királyi 9. „Nádasdy” huszárezredhez kapott beosztást. Egy év múlva megkapta a hadnagyi kinevezést. A bécsi vívó tanfolyam után átkerült a császári és királyi 5. „Radeczky” huszárezred állományába, és Pozsonyban, Nezsiderben teljesített szolgálatot, mint szakaszparancsnok.
További részletek olvasása »


BRIT UTAZÓK SOPRONBAN
Richard Pococke és Jeremiah Milles
látogatásának 275. évfordulója

Sopron lakói számára bizonyára érdekes, miként látta a két messziről jött úriember városunkat és hogy milyen megfigyeléseket tettek Sopron régmúltjával kapcsolatban. De ki is volt Richard Pococke és Jeremiah Milles, a két utazó, akik 1737-ben meglátogatták a várost?
Az Oxfordban jogot végzett Richard Pococke 1704-ben született. 1733 és 1742 között beutazta Európát és a Közel-Keletet. A Magyar Királyságba 1737-ben érkezett unokatestvére, Jeremiah Milles társaságában. Úti beszámolóit az 1743 és 1745 között kiadott A Description of the East and some other Countries című kétkötetes művében jelentette meg. 1756-ban az írországi Ossory, majd 1765-ben Meath püspöke lett, ám még abban az évben elhunyt.
Jeremiah Milles 1714-ban született. Etonban és Oxfordban járt egyetemre. Teológiai doktorátust szerzett, lelkészként szolgált Lismore-ban, Waterfordban, majd Exeterben, ahol később a katedrális dékánjává is kinevezték. Egyházi pályája mellett a régiségek felkutatásával és leírásával foglalkozó Society of Antiquaries tagja volt, amely 1768-ban elnökévé választotta. Jeremiah Milles 1784-ben hunyt el.
További részletek olvasása »

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top